Zasvetil je Bitcoin (BTC) indikator, na katerega smo čakali!

Že več mesecev se trg sprašuje kje je dno tega bear marketa in kdaj ga bomo dosegli. Vsekakor vprašanji, ki sta pomembni, tako psihološko, kot tudi tehnično. V pričujočem prispevku bomo še nekoliko poglobili zadnjo analizo (PREMIUM), kjer smo pogledali morebitna območja dna, predvsem zavoljo enega najpomembnejši tehničnih indikatorjev (signalov) za določitev dna, ki je pravkar zasvetil.

A pojdimo po vrsti. Najprej bi želel še enkrat jasno povedati, da se dna nikoli ne more napovedati v točni vrednosti npr. $17.560. Prav tako ne bomo z zanesljivostjo vedeli kje natanko je bilo dno, dokler trg ne bo prešel v bull market. Tako lahko zgolj ocenimo, končne ugotovitve pa lahko podamo kasneje, navadno nekaj mesecev kasneje. Žal.

Zato je pomembno, da razumemo delovanje trga, da razumemo, kako potekaj analize in temu primerno prilagodimo svojo trgovalno strategijo. Prvo priporočilo, ki sledi iz tega je, ne čakajte na točno določeno ceno, da bi vstopili, ampak se osredotočite na območje. Večina manj izkušenih trgovalcev navadno čaka “popolno” dno, pri točno določeni vrednosti, kjer namerava vstopiti. A dejstvo je, da absolutna večina teh trgovalcev zgreši dno, saj verjamejo, da bo cena šla še nižje in nato zapadejo v FOMO, kjer kupujejo po bistveno višjih cenah, ob odboju.

Drugo priporočilo je, da ne vstopajte na enkrat s celotnim zneskom, ampak uporabite DCA strategijo, kjer nameravan vložek, razbijete na več delov in po delih vstopate ob korekcijah, v območju dna. Tako bo povprečna vrednost nakupne cene/zneska nižja, kot v primeru enkratnega vstopa/nakupa.

Slika trga postaja bolj jasna

Kot pravi pregovor, ne lovi v kalni vodi, saj nič ne vidiš, tako velja tudi za trgovanje pa naj si bo v smislu delnic, kripta ali drugih naložb. Včasih je dobro nekoliko počakati, da se razmere umirijo in pogledati širšo sliko. To je še posebej pomembno, če ste vstopili na kripto trg z dolgoročnimi nameni.

BTC je našel, vsaj za enkrat, močan support v ključnem support območju med $17.300 in $19.500. To je tudi območje trenutnega dna, kamor je segel BTC, pri $17.592. Makro slika na 1D intervalu kaže, da je BTC tvoril broadening falling wedge trend, ki ga prikazujeta oranžni liniji, ki velja za bullish trend.

Tukaj lahko določimo dva možna scenarija. Po bullish scenariju bo BTC v naslednjih dnevih oziroma tednu poskušal prebiti zgornjo trend linijo med $21.000 in $22.500, kar predstavlja ključno resistance linijo in bo tako nadaljeval z bullish trendom. Tukaj bi želel opozoriti, da s tem še ni mišljen prehod v bull market!

Po bearish scenariju bo BTC izgubil trenutni support, kjer bo prišlo do re-testa spodnje trend linije, ki se sočasno dotakne spodnje makro support linije in po mojem mnenju absolutnega dna, med okvirno $9.200 in $12.200 (+/- 1-2%), kjer bo prišlo do konsolidacije. To sta dva glavna scenarija, katera spremljam.

Kaj kažejo indikatorji

Poleg indikatorjev, ki sem jih vključil v že omenjeno zadnjo (PREMIUM) analizo trga, si bomo danes pogledali še nekaj dodatnih indikatorjev, s pomočjo katerih bomo poiskali odgovore o točki dna. Preden pa pogledamo indikatorje naj jasno zapišem sledeče. Na kripto trgu sem že vse od konca leta 2014. Doživel sem bear in bull markete, korekcijske pretrese trga, black swan dogodke, kot je bil Covid crash marca 2020 in vse ostalo, kar sodi zraven. Prav zaradi tega lahko jasno zapišem, da je tokratni bear market popolnoma drugačen od preteklih in mnogo bolj krut, kar je razumljivo, saj je kripto trg veliki bolj zrel, na trg so vstopili veliki igralci, še več jih prihaja, svet pa je soočen z nestabilno geopolitično in ekonomsko situacijo. Prav zaradi teh razlogov je potrebno sprejeti dejstvo, da so mnogi indikatorji pokazali drugačno sliko, kot se je realno zgodila, zaradi česar moramo biti pazljivi. V ta namen moramo uporabiti in medsebojno primerjati več indikatorjev, saj bomo le tako dobili ključna stičišča in signale, katere bomo uporabili pri trgovanju. 

Osebno pa vedno upoštevam tudi element psihologije množic oziroma faktor nepredvidljivosti. Vse to sem skušal zajeti tudi v pričujoči analizi.

Da smo v območju dna, ni nobenega dvoma. Torej smo v območju, kjer je primerno postopno dokupovati oziroma kupovati. To velja tudi za altcoine, a tam bi priporočal še dodatno pazljivost. Osebno v tem trenutku spremljam predvsem ETH, MATIC, ADA, LINK, XRP, GALA, SAND in AVAX. A če se vrnemo k BTC, lahko na spodnjem grafu makro Fibonacci analize vidimo, da se BTC nahaja natanko na spodnji meji območja Fib golden pocketa (FiB 78%). Gre za območje, ki je izjemnega pomena v tehničnem smislu. Gre za zadnjo obrambno linijo pred popolno kapitulacijo, sočasno pa je to tudi območje trenutnega dna. Zato je ključno, da zdrži prodajni pritisk.

Zanimiv je tudi pogled na ECHO indikator na 1W in 1D intervalu. ECHO indikator uporabi pretekle podatke gibanja in z uporabo formul določi najbolj verjetno gibanje v prihajajočem obdobju, ob trenutnem trendu. Pogled na 1W interval pokaže potrditev zgornjega Fibonacci grafa in ocene, da smo nedvomno v območju dna. Kot lahko vidimo na grafu spodaj, naj bi BTC že dosegel dno in bo prešel v fazo konsolidacije, čemur bo sledil odboj do novega ATH, okvirno v Q1 2023. Naj še enkrat opozorim, gre zgolj za oceno, ki temelji na indikatorjevi formuli. 

Nekoliko drugačen pa je ECHO 1D prikaz. Tukaj je lepo vidno nadaljevanje korekcije, vse do območja okoli $13.000, kjer bi prišlo do konsolidacije.

Zakaj torej takšna razlika? Kadar analiziramo dolgoročni trend, se vedno zanašamo na daljše intervale, kot sta 1W in 1M. 1D interval v tem primeru pa temelji na precej močnem psihološkem efektu, ki je posledica aktualne korekcije, strahu in skorajšnjega FED sestanka. Ne glede na to, oba intervala nakazujeta območja dna med  trenutnim support območjem in skrajnim support območjem, prikazanem na prvem grafu. Tako lahko s precej veliko zanesljivostjo potrdimo že sedaj, da smo v območju dna. To ugotovitev lahko potrdimo še z enim pomembnim indikatorjem, to je Mayer Multiple Bands, graf spodaj. Gre za enega najbolj natančnih indikatorjev, gledano zgodovinsko. Ključna je predvsem oranžna linija, ki se trenutno nahaja pri slabih $17.000. Nikoli v zgodovini, ne v času bear marketov, kot tudi ne black swan dogodkov, ni BTC padel pod to linijo. In kot lahko vidimo, omenjena linija tudi tokrat nudi support in predstavlja trenutno dno. V kolikor bi ta support (aktualni) popustil, se naslednja linija nahaja pri dobrih $10.000, kar prav tako sovpada s support območji iz prvega grafa.

Posledično bi lahko ocenil, da se makro območje dna nahaja med $19.500 in $9.200. Ker gre za kar precej veliko območje, bomo le-to poskušali v nadaljevanju še nekoliko zmanjšati oziroma optimizirati.

Zasvetil je indikator, ki je zgodovinsko gledano, določil dno le z nekaj dnevi zamika

Govora je o Pi Cycle Bottom indikatorji, ki je do sedaj zasvetil le ob doseženem dnu v preteklih bear marketih in to le z nekaj dnevi zamika. Govorimo torej o zgodovinsko pomembnem indikatorju, ki se je izkazal za zelo zanesljivega. Nazadnje je zasvetil leta 2019, ob doseženem dnu takratnega bear marketa in ponovno sedaj, kot lahko vidimo na spodnjem grafu. Poleg omenjenega aktiviranega signala, je potrebno dobiti tudi potrditev na oscilatorju spodaj, ki mora preiti v zeleno fazo, ki navadno označi dno. Tudi oscilator je zasvetil zeleno. Vsekakor izjemno močan signal, da smo na dnu.

Tako bi počasi morali preiti v fazo konsolidacije, kar sovpada z ECHO indikatorjem na 1W intervalu. Prav tako bodite pozorni na zeleno krivuljo na oscilatorju spodaj, označeno z modrim krogom. Kadar je le ta zelena, to pomeni dno in prehod v konsolidacijo. Kadar se spremeni v rdečo, pomeni to odboj in rast. Torej še ena potrditev, da se nahajamo v območju, ki predstavlja zgodovinsko priložnost za nakup BTC, a ne pozabite, vstopajte/dokupujte postopoma.

K zgornjemu grafu in Pi Cycle Bottom indikatorju pa dodajmo še eno potrditev in še en močan indikator, ki je prav tako, gledano zgodovinsko, do sedaj izjemno natančno določil dno BTC. Gre za WMA 20 in 100 trend liniji. Kot lahko vidimo na grafu spodaj, sta se liniji nazadnje križali natanko ob dnu bear marketa leta 2019, tokrat pa prav na dan, ko je BTC dosegel najnižjo vrednost v tem bear marketu, to je $17.592.

Skupno imamo tako kar nekaj izjemno močnih indikatorjev in argumentov, da je BTC dno že dosegel. A gre zgolj za oceno. Kot omenjeno na začetku, bomo pravo potrditev dobili šele v bull marketu, gledano za nazaj. Kaj lahko torej označimo kot dejstvo?

  • Bitcoin se nahaja v območju dna
  • Bitcoin se nahaja v območju, ki zgodovinsko predstavlja najboljšo nakupno/dokupno priložnost (makro golden pocket)
  • Območje dna se nahaja med $9.200 in $19.500

Kaj lahko ocenimo kot zelo verjetno, a potrditev bo znana šele v bull runu?

  • Dno je najverjetneje že bilo doseženo oziroma se nahaja v območju med $13.000 in $17.592

Zakaj sem še vedno pazljiv?

Kljub dejstvu, da se nahajamo v območju dna in da je BTC najverjetneje vsaj oplazil dno, če se ga že ni dokončno dotaknil, ostajam pazljiv iz vsaj nekaj razlogov. Prvi razlog je današnji sestanek FED, ki bo skoraj zagotovo še nekoliko razburkal stanje na trgu in čisto možno je, da bo prav ta dogodek sprožil še zadnjo kapitulacijsko korekcijo, kar bi predstavljalo dokončno dno. 

Drugi razlog so nestabilne geopolitične razmere in svetovne ekonomske in gospodarske razmere, ki so zelo slabe. To vsekakor lahko vpliva na kripto trg.

Tretji razlog pa je še zadnji graf v pričujoči analizi, to je makro Bitcoin Log Growth Curves, ki prikazuje najbolj verjetna makro korekcijska območja. Kot lahko vidimo, se je zgolj v času Covid crasha zgodilo, da je BTC padel pod omenjeni indikator in v času tega bear marketa, a še nikoli tako globoko. To me opozarja, da je sicer dno najverjetneje že doseženo oziroma zelo blizu, a da moramo ostati previdni, saj se trg obnaša popolnoma drugače, kot se je v preteklosti, kar pomeni, da gremo še vedno lahko nižje.

Zaključek

V zadnji analizi Bitcoin trga (PREMIUM), sem izpostavil, da glede na indikatorje, trg nakazuje doseg dna okvirno med 9.7. in 12.7. (+/- nekaj dni). Dno bi tehnično tako že lahko dosegli, a žal na trg bolj kot kadarkoli prej, vplivajo zunanji dejavniki, predvsem v smislu FED, inflacije in geopolitike. Ne gele na to, smo območje dna dosegli in moja ocena je, da v kolikor BTC dna že ni dosegel, kar nakazuje kar nekaj indikatorjev, bi ga skoraj zagotovo morali doseči do konca meseca. Veliko tega bo jasno že danes, po sestanku FED. Vsekakor bodite pripravljeni, kar pomeni uporabo stop loss pozicij, s čimer se boste zaščitili pred nepotrebnimi izgubami. V primeru odboja, zna to negativno vplivati na mnoge altcoine, saj se bo dominanca BTC še dodatno povečala, a po drugi strani bo to dobra priložnost za dokup. V vsakem primeru ne čakajte na popolno dno, ampak dokupujte po delih. Četudi se BTC odbije v naslednjih dnevih, kar nakazujejo nekateri indikatorji, ne zapadite v FOMO. BTC mora najprej prebiti območje $21.000-$22.500, da bi nato napadel $30.000, kjer je območje izjemno močne resistance linije. In prav tukaj bo BTC najbolj na preizkušnji. Dokler ne prebije tudi tega območja, še ne moremo govoriti o kakšnem izrazitem bullish trendu, saj bo predhodno sledilo še daljše obdobje konsolidacije in nihanja.

Prva resna preizkušnja BTC pa sledi že v roku nekaj ur oziroma dni, ko bodo znane informacije iz sestanka ameriške FED in to bo zelo dober indikator oziroma kazalec tega ali smo dno dejansko dosegli ali le to sledi v prihajajočih dnevih.

Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. Vse navedene informacije so zgolj informativne narave. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz,  je na voljo naša premium storitev, Kriptokrat Premium. Kriptokrat Premium vam večkrat dnevno ponuditi dodatne informacije, analize, trgovalne nasvete in opozorila, s pomočjo katerih lahko dodatno optimizirate svoje trgovanje in izboljšate ROI. 

Predhodnji članek

RSI indikator, kot orodje za določitev točke vstopa in prodaje kovancev

Naslednji članek

POLYGON (MATIC) / USDT – Tehnična analiza (PREMIUM)

error: Content is protected !!