Pogoji uporabe storitve Kriptokrat Premium

 • Kriptokrat je medijsko-podatkovna platforma, namenjena posredovanju informacij o trgovanju s kriptovalutami.
 • Spletna storitev Kriptokrat Premium (v nadaljevanju Premium) je spletna storitev, katera uporabnikom pomaga do odgovornejšega in optimalnejšega trgovanja s kriptovalutami, kar počne na podlagi novic, tehničnih analiz in objav signalov. Vse informacije, kot tudi storitve, so uporabnikom na voljo preko spletne strani Kriptokrat.
 • Vse vsebine in storitve v sklopu Premium storitve, so plačljive in so na voljo izključno registriranim uporabnikom, proti plačilu (letna naročnina).
 • Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno storitev Premium in zanjo plača letni zakupni znesek. Fraza Uporabnik se nanaša tako na moški, kot tudi ženski spol.
 • Uporabnik z uporabo storitve Premium soglaša s tukaj navedenimi Pogoji uporabe in se strinja, da jih je v celoti prebral in razumel. Tukaj navedeni pogoji uporabe uporabnika zavezujejo ves čas uporabe storitve Kriptokrat Premium.
 • Uporabnik, ki se s tukaj navedenimi pogoji uporabe ne strinja, storitve ne sme uporabljati.
 • Uporabnik, ki ni dopolnil 18 let, storitve Premium ne sme uporabljati.
 • Vse cene, povezane s storitvijo Premium, so v EUR, plačljive tudi v izbranih kriptovalutah.
 • Izbrane kriptovalute, v katerih je možno plačilo so BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), MATIC, LTC (Litecoin), USDT stablecoin in druge kriptovalute, navedene na strani za izvedbo plačila s kriptovalutami.
 • Obračunsko obdobje je letno oz. 365 dni od potrditve s plačilom.
 • Vsak uporabnik ob registraciji prejme svoje uporabniško ime in geslo, s katerima dostopa do Premium vsebin.
 • Premium vsebine so lahko v tekstovni, slikovni ali video obliki.
 • Glavnina vsebine je v slovenskem jeziku, manjši del pa je lahko tudi v angleškem jeziku.
 • Dostop do storitev je omogočen 24 ur na dan, vse dni v letu, razen v primeru višje sile, kot sta npr. udar strele in izpad elektrike itn.
 • Do Premium storitev lahko uporabniki dostopajo preko osebnega/prenosnega računalnika, mobilnih naprav in tablic.
 • Uporabnik se zaveda in soglaša, da so vsebine izključno informativne narave in da mu ne zagotavljajo zaslužkov ali drugih finančnih donosov.
 • Uporaba storitve premium in njenih vsebin je izključno na lastno odgovornost.
 • Premium storitev vključuje vsebine, predstavljene v opisu storitve.
 • Uporabniki razumejo, da je kripto trg dinamičen, nepredvidljiv, informacije hitro spreminjajo, kar lahko vpliva na zanesljivost podanih vsebin.
 • Uporabniki razumejo, da nobena podana informacija, v nobeni obliki (besedilo, slikovni prikaz, avdio, video, analize, signali), ni 100% zanesljiva in se lahko kadar koli spremeni.
 • Kriptokrat ne zagotavlja zaslužkov ali dobičkov iz naslova trgovanja s kriptovalutami.
 • Uporaba informacij, tako brezplačnih, kot tudi plačljivih, je v celoti na lastno odgovornost uporabnika.
 • Uporabniki razumejo in se strinjajo, da Kriptokrat nima nobenega posrednega ali neposrednega vpliva na dogajanje na trgu kriptovalut.
 • Uporabniki se zavezujejo, da bodo spletno stran in/ali storitve Kriptokrat uporabljali izključno za lastno osebno rabo, informacij pa ne bodo na noben način posredovali drugim oziroma tretjim osebamm tako brezplačno, kot proti plačilu.
 • Uporabniki plačljivih storitev se zavezujejo, da svojih uporabniških podatkov ne bodo delili z drugimi osebami na način, da bi druge ali tretje osebe imele dostop do plačljivih storitev Kriptokrat.
 • Uporabniki se zavezujejo, da na noben način ne bodo škodovali ugledu in/ali delovanju spletne strani Kriptokrat, kot njenim storitvam in drugim uporabnikom.
 • Uporabniki se zavezujejo, da bodo za potrebe registracije in plačil plačljivih storitev Kriptokrat posredovali resnične in verodostojne osebne podatke.
 • Kriptokrat si pridržuje pravico, da uporabnikom, kateri bodo kršili tukaj objavljene pogoje uporabe, začasno ali trajno blokira dostop do spletne strani in/ali plačljivih storitev, brez vračila že plačanega zneska za dostop do plačljivih storitev.
 • Kriptokrat skuša ves čas zagotavljati nemoteno delovanje spletne strani in storitev, žal pa ne more zagotavljati nemotenega delovanja v primeru višje sile, ali vpliva tretjih oseb. V primeru izpada delovanja strani ali storitve zaradi tretjih oseb oziroma višje sile, uporabniki niso upravičeni do sorazmernega podaljšanja dostopa do storitve, razen v izjemnih primerih.
 • Kriptokrat ne odgovarja za morebitne poškodbe ali okvare, ki bi nastale na uporabnikovih računalniških sistemih iz naslova ogleda vsebin tretjih ponudnikov.
 • Kriptokrat v sklopu Premium storitve ne nudi tehnične podpore oz. svetovanja, povezanega z delovanjem kripto borz, ali drugih platform, namenjenih trgovanju ali hranjenju kriptovalut.
 • Vsi uporabniški podatki so skrbno varovani na varovanih strežnikih, z omogočenim dostopom zgolj ekipi Kriptokrat in izjemoma ponudniku strežniških storitev.
 • Uporabniki lahko kadar koli zahtevajo izbris osebnih podatkov na način, da kontaktirajo ponudnika preko emaila info@kriptokrat.si.
 • Osebni podatki uporabnikov nikoli ne bodo deljeni s tretjimi osebami, razen v primeru resnih kršitev tukaj navedenih pogojev uporabe in zakonodaje Republike Slovenije, ko bodo podatki predani ustreznim organom pregona.
 • Kriptokrat za svoje delovanje zbira določene osebne podatke uporabnikov, kot so email, ime in priimek, naslov, starost. Vsi podatki so varno shranjeni in bodo uporabljeni izključno za zagotavljanje nemotenega dostopa do storitev in njihovo nemoteno delovanje.
 • V primeru kršenja tukaj navedenih Pogojev uporabe, si Kriptokrat pridržuje pravico, do začane ali trajne blokade uporabniškega računa uporabnika.
 • Vračilo že plačanih zneskov za naročnino ni možno, razen v primeru, da uporabnik po plačilu storitve, ne bi mogel dostopati do le-teh po krivdi ponudnika, to je Kriptokrata, ki ni posledica višje sile, ali tretjih oseb.
 • Uporabniki PayPala lahko kadar koli sami prekinejo letno naročnino, ki se samodejno obnavlja, kar lahko storijo s sledenjem naslednjih korakov.
 • Vse vsebine, signali in tehnične analize v vseh oblikah (video, besedilo, avdio, slika) so last Kriptokrat.si in se jih ne sme razmnoževati, ali kakor koli kopirati in objavljati/deliti brez vednosti in odobritve Kriptokrata.
 • Uporabniki, ki imajo tehnične ali vsebinske težave, lahko za podporo kontaktirajo oddelek za pomoč uporabnikom preko https://kriptokrat.si/contact/ ali Facebook strani.
 • Kriptokrat na noben način ne upravlja in ne bo upravljal s portfelji uporabnikov.
 • Kriptokrat na noben način ne zahteva dostop do portfeljev uporabnikov.
 • Vse morebitne vsebinske in tehnične spremembe bo ponudnik pravočasno objavil na svoji spletni in Facebook strani.
 • Tukaj navedeni podatki se lahko kadar koli spremenijo, zato priporočamo, da jih redno spremljate. Vse spremembe bodo pravočasno objavljene na tej in Facebook strani.

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, ali pojasnila vezana na tukaj navedene Pogoje uporabe, nam pišite preko kontaktnega obrazca, ali preko Facebook Messangerja. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Ljubljana, 12.10.2021

error: Vsebina je zaščitena!