Tehnična in trgovalna analiza za kovance: BTC, ETH, QNT, OP, ARB, NEAR, ALGO, SNX, BCH, FLR, ADA, RNDR, ZIL

Žal je ob nedavnem tedenskem live streamu, znotraj Telegram skupine, prišlo do tehničnih težav na strani Telegrama in kot kaže posnetek ne bo na voljo, saj kvaliteta le tega žal ne dopušča objave. Da pa bi tudi vsi tisti, ki si live streama niso uspeli ogledati v živo, lahko prišli do želenih podatkov in informacij, objavljam ključne tehnične in trgovalne poudarke v pričujočem prispevku.

BTC 

Na tedenskem intervalu (1W) se BTC nahaja natanko znotraj območja obeh ključnih makro trend linij, EMA200 (rdeča) in EMA50 (modra). Predvsem EMA je v makro pogledu tista ključna linija, na katero moramo biti pozorni. trenutno se nahaja pri slabih $25.700, kar predstavlja ločnico, mejo, med makro bullish in bearish trendom. Padec pod to trend linijo sicer še ne pomeni nastopa makro bearish trenda, saj bi kaj hitro lahko šlo za t.i. fake out, zato je vedno potrebno počakati na zaključek tedna in na potrditev. 

Medtem je trgovalni volume še vedno izjemno nizek, kar kratkoročno nakazuje nadaljevanje konsolidacije, a po drugi strani tako nizka volatilnost nakazuje prihod najverjetneje večje reakcije trga. Fiboncci analiza nam pokaže, da se zelo pomembno območje, območje Fib golden zone, nahaja med okvirno $21.239 in $23.700, kar je tehnično gledano, potencialno zelo verjetno korekcijsko območje, v kolikor BTC v tednu ali dveh (okvirno), ne bo uspel prebiti območja $32.000.

Opozoriti želim, da je preboj resistance območja $32.000 zelo pomemben. V kolikor BTC pri tem ne bi bil uspešen, bi posledično prišlo do potrditve še enega precej bearish trenda, to je head and shoulders, katerega BTC potencialno tvori na tedenskem intervalu. Trenutno še vedno vztraja nepotrjen double top. Do potrditve bi prišlo, v kolikor bi BTC izgubil aktualni support. Preboj območja $32.000 in sprememba le tega v support, je torej ključen.

Gledano iz kratkoročnega trgovalnega vidika, se BTC trenutno bori s srednjo linijo Tradescorer indikatorja, ki deluje kot močnejša resistance linija pri okoli $26.500-$26.800. Za odpiranje dolge pozicije z nekaj boljšim risk reward razmerjem, bi počakal re-test območja $25.500-$25.800. Dynamic oscilator pentjla je že dosegla zeleno območje, ni se pa še obarvala zeleno, prav tako svečke, kar pomeni, da trenuten vstop in odpiranje dolgih pozicij, ne bi bil najbolj optimalen. V primeru, da boste vseeno vstopali, pobirajte dobičke prej, target linija pa je v območju $27.000 in nato $27.500, a bodite pazljivi, gre za območje, kjer lahko hitreje pride do obrata.

ETH

ETH v danem trenutku nakazuje nekaj več šibkosti (1W) kot BTC, čeprav se tudi sam nahaja natanko na makro trend liniji EMA200 (rdeča), kjer trenutno prihaja do re-testa. Za ETH je pomembno, da teden in mesec zaključi nad omenjeno trend linijo, sicer sledi re-test spodnjega dela aktualnega supporta, v območju $1500. Aktualna kratkoročna resistance linija, katero mora ETH prebiti, se nahaja v območju EMA50 (modra), pri cca. $1750.

Če pogledamo makro sliko vidimo, da ETH ohranja support nad makro supportom $1500-$1550, kjer se nahaja tudi makro up-trend linija (oranžna), pod katero ETH ne sme pasti. Padec pod omenjeno up-trend linijo bi bil prvi signal potencialnega pešanja moči in potencialnega re-testa območja spodnjega supporta, pri okoli $1300. Za enkrat ocenjujem, da bo ETH uspel ohraniti omenjeni support.

Kratkoročno (1D) se ETH nahaja v zanimivem območju, primernem za potencialen vstop in odprtje hitre dolge pozicije. Tradescorer basis linija (srednja) je še vedno obarvana rdeče in usmerjena navzdol kar nakazuje, da bearish trend še ni čisto pošel in da kratkoročno še ne moremo pričakovati izrazitejšega odboja. Je pa ETH že v zelenem območju, kjer je območje optimalnega vstopa med okvirno $1540 in $1560, ob pozitivnem re-testu. Tudi Dynamic oscillator je že v zelenem območju, a se kljub šibki zeleni svečki še ni obarval zeleno, kar bi nakazovalo na nekoliko bolj jasen vstopni signal. Trenutno se prva target linija nahaja pri $1620, v območju srednje basis linije, zadnja pa malo pod $1700.

QNT

QNT deluje nekoliko manj odločno. Na tedenskem, makro intervalu, je padel pod Fibonacci golden zone območje, kar navadno nakazuje povečan bearish trend. Sedaj je potrebno biti pozoren na zadnjo Fibonacci linijo, linijo 78%, ki leži v območju 80%. To je tudi aktualni kratkoročni support, sočasno pa tudi vrh makro supporta. Na tej točki mora priti do odboja, v nasprotnem primeru bi QNT potegnilo še kar nekoliko globje.

Če graf še nekoliko razčlenimo iz makro vidika vidimo, da se aktualno ključno support območje, na katerega moramo biti pozorni, nahaja pri že omenjenih $80, celoten makro support pa med okvirno $67 in $81. Na grafu je tui lepo vidna makro down-trend linija, pod katero se QNT nahaja že nekaj mesecev, pomembno pa je tudi dejstvo, da jo je neuspešno skušal prebiti že štirikrat, kar ni najbolj bullish signal. Glede na RSI, ki sicer nakazuje kratkoročno konsolidacijo, korekcija najverjetneje še ni končana, QNT pa bo vsaj poskušal doseči območje makro supporta. Gre sicer za območje, ki je iz vidika makro investiranja zanimivo za vstop, a glede na indikatorje, ki še vedno nakazujejo nekaj pullbacka oziroma korekcije, bi v vstopom počakal na potrditev dna in obrata trenda. Ključno je, da QNT najprej prebije makro down-trend linijo (oranžna), nato pa še makro resistance območje, ki se nahaja med $103 in $120. Gre za izjemno močno resistance območje, znotraj katerega se nahaja tudi Fibonacci golden zone območje, zato preboj tega dela najverjetneje ne bo hiter in enostaven, a pomembneje je, da ob preboju omenjene down-trend linije, QNT naredi pozitiven re-test le te in nato v novem poskusu prebije resistance območje.

Kratkoročno (1D) QNT nakazuje nekaj več bullish momenta. QNT se je tako pozicioniral v zelenem območju, območju optimalnega vstopa, a srednja basis linija je še vedno obarvana rdeče in obrnjena navzdol, kar kaže na še vedno prisoten prodajni pritisk, ki pa je v večjem delu že minil. vseeno to kliče po pozornosti.

Pogled na Dynamic oscillator kaže, da je pentlja v rdečem območju, svečke pa v zelene, kar pomeni, da je QNT trenutno deležen nizkovolatilnih nihanj. Za kratkoročno trgovanje in bolj optimalni vstop bi morda veljalo počakati na reakcijo kovanca v območju med okvirno $81 in $85. V primeru pozitivnega re-testa, bi tu veljalo odpreti manjšo dolgo pozicijo oziroma vstopiti, a vsaj glede na aktualen trend, odboj ne bo ravno rekorden. Prva target linija se nahaja pri okoli $90, kjer se nahaja srednja, basis linija, druga target linija pa je v območju okoli $95. A glede na še vedno bearish tedenski interval, bi v primeru trgovanja dobičke pobiral primarno pri doseženi prvi target liniji. Morda pa oktober prinese več pozitivnega voluma za QNT.

OP

OP se praktično vse od svojega začetka nahaja v makro up-trendu, nad oranžno trend linijo. To je znak moči in trgovalnega interesa za ta kovanec. Se pa trenutno nahaja v fazi resnega re-testa omenjene up-trend linije. Okvirno v tednu ali dveh bi morali dobiti odgovor, ali bo re-test uspešen. Tedenski RSI nakazuje krajšo konsolidacijo, nato pa vsaj poskus odboja, a za enkrat tiste pravi moči OP še nima, zato ne hitite z vstopanjem oziroma (do)kupovanjem.

Če pogledamo ključna makro območja, potem vidimo, da je OP izgubil support v Fibonacci golden zone območju (modro-zeleno) kar povečuje možnost re-testa Fib 78% linije, v območju $1, a potrebno bo počakati vsaj na zaključek tedna za potrditev nadaljevanja pullbacka. Kakor koli, OO nikakor ne sme izgubiti supporta $1. V primeru re-testa območja $1 in pozitivnega re-testa, bi OP posledično tvoril double bottom, kar bi bil precej močan bullish signal, s prvo target linijo v območju $1,8 in drugo, v območju dobrih $2.

Kratkoročno (1D) OP nakazuje nekaj bullish trenda, ki sicer ni izrazit, a vseeno ponuja nekaj potenciala za kakšen manjši trgovalni niz z dolgo pozicijo. OP je dosegel zeleno območje na obeh Tradescorer indikatorjih, svečke sicer še niso zasvetile zeleno, kar pomeni, da nekaj malega nihanja še lahko pričakujemo, bi pa spremljal območje $1,20-$1,24 za potencialen vstop ob potrditvi trenda. Prva target linija je območje srednje basis linije pri okoli $1,32, druga target linija se nahaja pri dobrih $1,37, tretja pa pri okoli $1,4. Pozor tudi na 1D RSI, ki trenutno nakazuje bullish obrat, a videli bomo reakcijo ob preboju EMA20 in srednje 50% linije.

ARB

ARB je novejši kovanec, ki še ni razvil izrazitejših ključnih območij, s pomočjo katerih bi lahko identificirali potencialna support in resistance območja. Po velikem in hitrem odboju je prešel v korekcijo in kot kaže trenutno, skuša na zadnji Fibonacci trend liniji Fib 78%, preiti v konsolidacijo in tvoriti support. Za ARB je zelo pomembno, da ne pade pod omenjeno support linijo v območju $0,78, saj bi nato sledil “prosti” pad v območje dna, ali celo še nižje. Kot nakazuje tedenski RSI, ARB skuša iz faze konsolidacije preiti v odboj, skozi katerega bo napadel in morebiti tudi prebil makro down-trend linijo (oranžna), v območju med $0,9 in $1, ki deluje kot aktualna resistance linija. Kljub temu, da je ARB zanimiv za dolgoročni dokup, bi z nakupom morda veljalo počakati na preboj down-trend linije in na njen pozitiven re-test, saj bi to bila potrditev bullish trenda.

Kratkoročno (1D), ARB prihaja v območje, ki bi bilo zanimivo za vstop. Nekaj prodajnega pritiska še ostaja, kar nakazuje Dynamic oscillator, a območje okoli $0,76- $0,78 bi bilo potencialno zanimivo za vstop. Glede na nizko volatilnost trga, odboji tudi v primeru ARB najverjetneje ne bodo prav rekordni. Prva target linija se nahaja v območju $0,82, druga pa v območju $0,87-$0,89.

NEAR

NEAR je po dolgotrajni korekciji našel support v območju $0,83-$1,1, kjer prehaja v fazo konsolidacije, katera bo najverjetneje sledila. Še vedno ohranja položaj pod makro down-trend linijo (oranžna), katero mora prebiti za nadaljevanje. Pomembno je tudi, da NEAR ohrani aktualni support, kar mu najverjetneje bo uspelo, razen v primeru večji tržnih pretresov. V danem območju bi tudi iskal potencialno območje vstopa oziroma investicijskega dokupa, a kot vedno, počakati je potrebno na potrditev obrata trenda. Alternativno se lahko počaka na preboj down-trend linije, kateri sledi v območju $1,5-$2 močnejša resistance linija in na pozitiven re-test prebite down-trend linije. To bi potrdilo ponoven bullish trend. Tedenski RSI ostaja v fazi konsolidacije in čeprav ima še nekaj prostora za korekcijo, je v precej globoki poziciji, tika nad linijo preprodanosti kar pomeni, da je glavnina prodajnega pritiska za nami. 

Kratkoročno (1D), NEAR prav tako ostaja v konsolidaciji z nizko volatilnostjo, kar pomeni, da v tem času večjih donosov ne moremo pričakovati. Se pa pasovi Tradescorer indikatorja ožajo, kar nakazuje najverjetnejšo prihajajočo nekoliko večjo reakcijo. RSI nakazuje nadaljevanje pullbacka, najverjetneje v območje okoli $1,05-$1,071, kjer se nahaja območje optimalnega vstopa. Dynamic oscilator se bliža zelenemu območju, kjer je potrebno počakati na potrditev, pentlja se mora obarvati zeleno in izrisati se mora izrazitejša zelena svečka. Prva target linija se nahaja v območju $1,11, druga pa okoli $1,15. Dokler trg ni deležen izrazitejše volatilnosti, večjih odbojev ni moč pričakovati. Naj ponovim, to se lahko spremeni s prehodom v mesec oktober, zato velja ostati previden ob zaključku meseca.

ALGO

ALGO v makro pogledu (1W) ohranja konsolidacijski položaj znotraj falling channel trenda, kar nakazuje na še vedno bearish trend. Aktualni support, ki pa je sočasno tudi aktualno dno, je ALGO našel v območju $0,082-$0,092. Ker gre za aktualno dno, je potrebno ostati pazljiv, da ALGO ne izgubi tega supporta, saj bi to pomenilo iskanje novega dna. Tedenski RSI sicer nakazuje krajše nadaljevanje pullbacka, a območje supporta bo najverjetneje zdržalo. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, ALGO prihaja tudi v območje, ko bo prišlo do re-testa zgornje trend linije. Območje, ki bi si želel, da bi ga ALGO uspel prebiti in spremeniti v support, je območje $0,12-$0,15. Posledično bi ALGO s tem pričel tvoriti bolj bullish, higher high, higher low trend. 

Tudi kratkoročno (1D), se ALGO nahaja v položaju, ki ni primeren za vstop, razen v kolikor želite odpreti kratko pozicijo. Kot lahko vidimo, je ALGO dosegel rdeče območje, območje optimalnega izstopa, prav tako se je izrisal SELL signal in ALGO trenutno re-testira srednjo, basis linijo, katero pa bo najverjetneje prebil, saj kot trenutno nakazuje RSI, le ta izgublja support v območju srednje trend linije. Tudi Dynamic oscillator je prešel v bearish fazo, zato bi o morebitni ponovni dolgi poziciji oziroma vstopu, razmišljal v območju okoli $0,88-$0,91. Prva target linija se nahaja v območju srednje, basis linije, pri dobrih $0,96, druga pa pri dobrem $1. Za morebiten vstop bo potrebno torej nekaj potrpežljivosti.

SNX

Na tedenskem intervalu (1W), se SNX že nekaj časa nahaja v t.i. falling channel trendu, kjer išče dovolj močan support za konsolidacijo, akumulacijo moči in potencialen odboj. Kot trenutno kaže, je SNX ta support našel v območju aktualnega dna, med $1,40 in $1,80. gre za kar močan support, ki bo najverjetneje zdržal morebitne povečane prodajne pritiske, zato je to tudi območje, kjer bi iskal pozicijo za morebiten dolgoročni vstop/dokup. Ključno za SNX in njegov prehod v bullish fazo je, da končno prebije makro down-trend linijo (oranžna), pod katero se nahaja od okvirno meseca maja 2022. Govora je o resistance območju, ki leži med $2,5 in $3. To je tudi prva makro target linija SNX, v primeru odboja. Tedenski RSI se sicer še vedno nahaja pod srednjo trend linijo, kar nakazuje, da nekaj šibkosti še ostaja, a sočasno se RSI že obrača navzgor, kar pomeni, da bi SNX, v naslednjem tednu ali dveh, potencialno lahko pričel s poskusom napada na omenjeno resistance območje. 

Kratkoročno (1D) SNX kaže nekaj več bullish momenta. V območju optimalnega vstopa, ki ga izrisuje Tradescorer indikator, je prišlo do odboja, volatilnost je sicer še vedno nizka kar nakazuje, da bo na večji odboj potrebno še nekoliko počakati, a po drugi strani je Dynamic oscillator že prešel v zeleno območje, kjer se je že začel barvati zeleno. Prav tako se je že izrisala prva zelena svečka in potencialno bi to bilo območje, kjer bi lahko odprli manjšo dolgo pozicijo oziroma kupili. Vseeno pa ne gre spregledati, da je srednja basis linija še vedno obarvana rdeče in obrnjena navzdol, kar pomeni, da medvedje še niso rekli čisto zadnje besede. Prva target linija se nahaja v območju $2,09, druga v območju $2,15, tretja in zadnja pa pri okoli $2,3. Še enkrat, trenutni največji izziv altcoinov, pa tudi SNX, je nizka volatilnost, kar pomeni manj izrazite reakcije, do katerih pa prihaja prej. Upoštevajte to pri postavitvi risk management strategije.

BCH

BCH je na tedenskem intervalu tvoril bull flag in kot trenutno kaže, želi priti do potrditve tega bullish trenda. Target linija se sicer nahaja v območju zgornje resistance linije, med $333 in $370, a vprašanje, ali ima BCH trenutno dovolj moči za preboj prve resistance linije, ki leži v območju $280-$300. Preboj prve resistance linije in sprememba le te v support, je ključna za BCH iz makro vidika. V kolikor BCH ne bi uspel s prebojem, bi potencialno prišlo do tvorbe double top trenda, ki pa velja za zelo bearish trend, končna target linija ob potrditvi double topa, pa bi bilo območje spodnjega supporta, med okvirno $120 in $135. Tedenski RSI ohranja support nad srednjo trend linijo, kar je pozitivno, prav tako trenutno nakazuje željo po nadaljevanju rasti. Pozor torej na reakcijo BCH v območju $280-$300.

Kratkoročno (1D) BCH, kljub temu, da se že nahaja v rdečem območju Tradescorer indikatorja, še vedno nakazuje nekaj bullish trenda, kar bi potencialno lahko pomenilo vsaj poskus napada na območje $235-$240. Vseeno trenutno ne bi vstopal, zaradi ne najbolj optimalnega risk reward razmerja. Za kratkoročen nakup oziroma dolgo pozicijo, sta zanimivi dve območji, najprej območje med okvirno $200 in $206, kjer se nahaja srednja trend linija. V kolikor bi prišlo do pozitivnega re-testa tega območja, bi to bilo območje zanimivo za vstop in za pobiranje dobička pri prvi target liniji, pri okoli $240. Drugo zanimivo območje za vstop je nižje in sicer med okvirno $185-$195. Dynamic oscillator je sicer v bullish fazi (pentlja v zelenem območju in obarvana zeleno, svečke prav tako), a bo najverjetneje šlo za reakcijo napada na območje $240. V kolikor boste vseeno vstopali, poskrbite za ustrezen stop loss.

FLR

FLR je še eden izmed novejših kovancev, brez daljše zgodovine, kar pomeni, da še ni tvoril izrazitejših ključnih območij. Trenutno se nahaja v fazi konsolidacije, v območju aktualnega dna, pri okoli $0,010, kjer bo najverjetneje skušal akumulirati dovolj moči za odboj. Prav tako se FLR nahaja na točki, ko prihaja do re-testa makro down-trend linije, pod katero se nahaja praktično od samega začetka. Prvo ključno, resistance območje se nahaja v območju med $0,013 in $0,017 in to je tudi prvi cilj FLR. Za tvorbo makro bullish trenda bi FLR moral prebiti to območje in ga spremeniti v support, saj bi tako pričel tvoriti higher high, higher low trend. V nasprotnem primeru bo zanesljivo prišlo do re-testa aktualnega dna. Gledano iz tehničnega vidika, je verjetnost odboja večja, saj se RSI nahaja še vedno v območju preprodanosti, a bomo, pred potencialnim odbojem, krajši čas FLR še spremljali v fazi konsolidacije. 

Kratkoročno (1D) se FLR nahaja v območju zanimivem za vstop, a glede na to, da je pentlja Dynamic oscillatorja še vedno v rdečem območju, bi z vstopom počakal, da se pullback zaključi, da pentlja pride v zeleno območje in da se izriše izrazitejša zelena svečka. Je pa FLR, kot večina kovancev, soočen z nizko volatilnostjo, tako da (še) ni za pričakovati večjih odbojev in donosov. Prva target linija je pri okvirno $0,0115, druga pa pri $0,012.

ADA

ADA, kljub vsem svojem fundamentalnem potencialu, nikakor ne more ustvariti nekega vidnejšega odboja in donosa, a tudi to ne zamaje čvrstosti njene skupnosti, kar je dober znak – dolgoročno. Na tedenskem intervalu se ADA nahaja v konsolidaciji nad makro supportom $0,15-$0,23, kjer bo skušala akumulirata dovolj moči za odboj, katerega vsekakor potrebuje. V nasprotnem primeru bi to bil izrazito bearish signal. A izhajajoč iz jakosti supporta in tedenskega RSI, bo ADA aktualni support ohranila, skušala pa bo napasti območje makro down-trend linije (oranžne), pod katero se nahaja že nekaj mesecev. To območje je namreč prvi korak k spremembi makro trenda iz bearish v bullish. Ključno območje je območje med $0,30 in $0,50, kjer leži močna resistance linija, ki je trenutno največja in glavna ovira za ADA. V kolikor akumulirate ADA, potem bodite pozorni na preboj tega območja. Ko bo ADA omenjeno območje spremenila v support, bo to prvi izrazitejši makro bullish signal. Tudi ADA se sooča z nizko volatilnostjo, kar je eden ključnih izzivov.

Kratkoročno (1D) se ADA nahaja v območju optimalnega vstopa. Nekaj kratkoročnega prodajnega pritiska še ostaja, a če sodimo po Tradescorer Dynamic oscillatorju, se ADA pozicionira za poskus nekoliko izrazitejšega odboja (ne rekordnega!). Pentlja je v zelenem območju, a se še ni obarvala zeleno, svečke so obarvane zeleno, a še niso izrazite, kar bi nakazovalo nekaj več bullish moči. Osebno bi tako še nekoliko počakal z vstopom, da se kratkoročna vrednost stabilizira in se izrišejo bolj jasni nakupni signali. Nato bi lahko sledil poskus napada na območje $0,30.

RNDR

RNDR še vedno ohranja makro up-trend, saj še vedno tvori higher low trend, kar potrjuje spodnja, naraščajoča trend linija (oranžna). Celotno dogajanje poteka na pomembnem support območju, ki bo v prihajajočih tednih in mesecih, igralo pomembno vlogo. RNDR je namreč nedavno prebil mikro down-trend linijo in v prihajajočem tednu ali dveh, bo najverjetneje prišlo do re-testa te linije. Re-test se bo zgodil v območju, kjer se obe oranžni trend liniji križata, torej znotraj supporta. Pozitiven re-test (odboj), bi pomenil napad RNDR na aktualno resistance območje, ki je sočasno tudi prva makro target linija, ki se nahaja med $1,72 in $1,92. Tedenski RSI trenutno nakazuje nekaj več šibkosti, a aktualni support bo najverjetneje zdržal, v kolikor v prihajajočih dnevih ne bo prišlo do povečanega prodajnega pritiska na trg. Preboj omenjene resistance linije pa je iz vidika makro bullish nadaljevanja sila pomemben. V kolikor RNDR ne bi uspel s prebojem, bi prišlo do potencialne tvorbe t.i. head & shoulders trenda, ki velja za enega najbolj bearish trendov, s target linijo v območju spodnjega supporta, med $0,53 in $0,73. Pozor torej na aktualni support, katerega RNDR ne sme izgubiti, sočasno pa mora v prihajajočem obdobju prebiti območje resistance linije in jo spremeniti v support.

Kratkoročno (1D) RNDR prihaja v položaj optimalnega vstopa. Dynamic oscillator pentlja je sicer že v zelenem območju, a se sama še ni obarvala zeleno, prav tako so svečke še precej visoko in še vedno rdeče. Potrebno bo torej še nekoliko počakati na vstop, bi pa bil pozoren na reakcijo kovanca v območju okvirno med $1,42 in $1,45. Trenutno je torej priporočljivo še počakati z vstopom, se pa prva target linija nahaja pri $1,54, druga pri $1,61 in tretja pri $1,68. Vsekakor še počakajte, saj pullback še ni zaključen.

ZIL

ZIL na tedenskem intervalu poskuša s prebojem makro down trend linije, pod katero se nahaja vse od julija 2022. Pomemben trenutek za ZIL, saj se sočasno nahaja tudi na spodnjem supportu, v območju $0,012-$0,015. Neuspel re-test makro down trend linije bi najverjetneje pomenil re-test spodnjega dela omenjenega supporta. RSI trenutno nakazuje še nekaj konsolidacije, videli pa bomo, ali bo oktober prinesel kaj več pozitivne volatilnosti, katero ZIL potrebuje za odboj. Preboj omenjene linije bi pomenil napad na prvo target območje, kjer se nahaja tudi prva makro resistance linija, med $0,022 in $0,025. Preboj te je prvi makro pogoj za bullish nadaljevanje v prihajajočih tednih in mesecih.

Kratkoročno (1D) je ZIL v pullbacku. Na tej točki bi bil pozoren na reakcijo kovanca na srednji basis liniji, pri okoli $0,0165, kjer se nahaja prvo potencialno območje vstopa za odpiranje nove dolge pozicije oziroma nakupa, a osebno bi raje počakal na potencialen doseg zelenega območja, med $0,01515 in $0,01590, kjer bi prišlo do mnogo boljšega risk reward razmerja. Dynamic oscillator je še obarvan rdeče in še kar visoko nad zelenim območjem kar pomeni, da kratkoročno ZIL še ni primerna za optimalen vstop oziroma nakup.

 

Zapis je informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta.

Predhodnji članek

Market Watchdog – mesečna makro analiza za mesec avgust 2023 (PREMIUM)

Naslednji članek

Kako identificiramo, narišemo in uporabljamo trend linije ter ključna obmačja

error: Vsebina je zaščitena!