Tehnična in on-chain analiza trga altcoinov (PREMIUM)

BTC je v zadnjih dnevih in nekaj urah ponovno povzročil nekaj nervoze in strahu med trgovalci, saj je ponovno prešel v korekcijo. Posledično se je ponovno zamajal tudi trg altcoinov. A dejstvo je, da kljub vsemu korekcija, iz vidika makro trenda, ni bila nič posebnega, support območje $38.500 – $39.500 pa je imelo dovolj moči, da je korekcijo zaustavilo. Tako se nismo, vsaj za enkrat, približali ključni support liniji, v območju $37.000. BTC v tem trenutku še išče območje stabilizacije, a čisto oddahniti se še ne moremo, vsaj dokler se BTC ne stabilizira nad SMA 600D trend linijo oziroma nad $39.800. Kljub vsemu pa smo lahko nekaj bolj mirni, saj kot kaže, se je prodajni pritisk, vsaj začasno končal.

V današnjem tedenskem pregledu dogajanja na trgu, pa se bomo ponovno osredotočili na trg altcoinov in kaj lahko pričakujemo v prihajajočih dnevih in tednih. Ko opravljamo analizo trga altcoinov, ne moremo mimo analize BTC, saj gre za dominanten kovanec, katerega gibanje neposredno vpliva na gibanje altcoinov. BTC je z mesecem aprilom ponovno prešel v nekoliko večjo korekcijo, kar je že tako nestabilen trg naredilo še bolj nestabilnega, med trgovalci pa sta zavladala strah in dvom. Posledično je večina altcoinov nadaljevala s korekcijo in velik del trgovalcev je pričel beležiti izgubo. Se obetajo boljši časi?

Bitcoin dominanca (BTCD)

Graf BTC dominance nam pove, kam se steka več denarja in posledično več moči – BTC ali altcoini. Kadar se več denarja investitorjev in trgovalcev steka v BTC, potem pravimo, da je dominanca na strani BTC in obratno, kadar se več denarja steka v altcoine, govorimo o altcoin season, saj le ti dajejo boljše donose, kot BTC.

Če pogledamo graf BTCD vidimo, da se BTC giblje v ozkem konsolidacijskem območju, med 40% in 43%. Ključna je meja 40%, saj kadar BTCD pade pod vrednost 40%, govorimo o prenosu moči na altcoine. Črtkasta trend linija jasno kaže, da dominanca BTC počasi kopni, a je še vedno nad ključno vrednostjo 40%. Območje katerega moramo spremljati, je torej prav linija 40%.

Da smo še vedno v fazi BTC dominance, potrjuje tudi spodnji graf, graf Altcoin Season Index (ASI).

Želim poudariti, da BTC dominanca ne pomeni, da altcoini ne rastejo, ampak preprosto pomeni, da BTC nudi povprečno boljše donose, kot 75% izmed prvih 50 altcoinov. Je pa to tudi obdobje, ko je smotrno razmisliti o investiciji v izbrane altcoine. 

Gibanje ameriškega Dollarja (USD)

Gibanje USD na samo gibanje altcoinov nima takšnega vpliva kot na gibanje BTC, a prav zaradi tega je prav, da pogledamo, kako kaže USD. Ameriški Dollar še naprej kaže svojo moč, kar je kar nekoliko presenetljivo, a le ta počasi pojenja. Kadar se krepi USD, pada vrednost BTC in posledično tudi vrednost mnogih altcoinov. Glede na to, da je USD vse od okvirno junija 2021 v fazi rasti in da je 1D RSI že v fazi prenakupljenosti pričakujem, da se bo trend rasti kmalu obrnil in da bo USD prešel v pričakovano korekcijo. To bi bil dober znak za BTC, ki bo za seboj v odboj, potegnil najprej ETH, nato pa še ostale altcoine. A počakajmo.

OTHERS 1D

Analiza zajema total market cap ključnih altcoinov, brez BTC. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, se je tvoril trend descending channel, katerega prikazujeta dve črni trend liniji. Načeloma velja tovrstni trend za bullish trend. Nedavno je že prišlo do poskusa preboja zgornje trend linije, a zgodila je korekcija BTC, kar je v korekcijo potegnilo tudi altcoine. Gibanje sedaj poteka na robu močne makro support linije, kjer bo najverjetneje prišlo do odboja in ponovnega poskusa preboja zgornje trend linije, kar bi se lahko zgodilo že v prvi polovici meseca maja pod pogojem, da BTC ne bo padel pod območje $37.000 – $38.500. Takšna BTC korekcija bi najverjetneje vodila v padec vrednosti BTC do območja okoli $32.000, posledično bi to pomenilo tudi veliko korekcijo altcoinov, za mnoge bi to bilo lahko tudi usodno, v smislu kapitulacije.

Glede na to, da bo v prihodnih dnevih in tednih najverjetneje prišlo do korekcije USD pričakujem, da bo posledično prišlo do odboja BTC. Odboj BTC bo za kratkoročno posledico imel manjšo korekcijo altcoinov, kar je normalen pojav, saj se večina kapitala zlije v BTC, a temu bo sledil odboj ETH in zatem ostalih altcoinov. Ponavljam, ključno je, da BTC ne pade pod support območje $37.000 – $38.500, saj bi to pomenilo resno korekcijo trga in trenda.

Za potrditev lahko uporabimo tudi Fibonacci analizo (graf spodaj), kjer lahko vidimo, da se ključno Fib golden pocket območje nahaja natanko znotraj support območja, torej lahko z veliko verjetnostjo rečemo, da bo tukaj prišlo do odboja in ponovnega poskusa preboja zgornje trend linije, kar bi pomenilo lepo rast altcoinov.

Ethereum (ETH) / BTC – Tehnična analiza

Makro trend nakazuje tvorbo naraščajočega pravokotnika, znotraj katerega se ETH dosledno giblje. Lahko bi rekli, da se vse od leta 2021, ETH giblje v konsolidacijskem območju. Je pa z januarjem 2022, ETH prešel v korekcijo, ki je bila še bolj izrazita, kot sama korekcija BTC in se je zaključila na spodnji meji Fibonacci območij, pri 78%. Korekcija nižje ni več retrace, temveč sprememba trenda.

V mesecu marcu je nato prišlo do odboja, trenutno pa se ETH giblje po zgornji meji Fib golden pocket območja, pri vrednosti 50%. S tem je ETH prebil zgornjo trend linijo in nakazal željo po nadaljnji rasti.

ETH se giblje zelo podobno kot BTC in mu v nekem smislu tudi sledi. Kljub temu ocenjujem, da bo pri ETH prišlo do manjše korekcije, preden bo prišlo do tistega pravega odboja. Korekcija bo predvsem odraz dominance BTC, a kot omenjeno, ne pričakujem, da bo večja od makro support območja, ki je prikazan na spodnjem grafu, nad katerim se ETH že sedaj giblje. Gre za območje med 0,070 – 0,072 satoshijev. Tukaj bo nato prišlo do konsolidacije, čemur bo najverjetneje sledil izrazitejši odboj ETH. Spodnja support linija je v območju 0,066 satoshijev, a takšne korekcije ne pričakujem, razen v primeru izgube supporta BTC, v območju $37.000 – $38.500.

Ethereum (ETH) / USDT – Tehnična analiza

Zelo podobno bullish zgodna se nakazuje tudi v paru z USDT. Tukaj je ETH tvoril descending channel oziroma falling wedge trend, kot bi tudi lahko rekli, kar velja za bullish trend. ETH tako čaka odboj BTC, ki bo za seboj potegnil tudi ETH in zatem ostale altcoine. Tukaj bi opozoril na modro trend linijo, katero mora ETH prebiti, za izrazitejšo rast. Omenjena linija se nahaja znotraj resistance območja, med $3.290 in $3.500. Okvirno bi se to lahko zgodilo med majem in junijem, v kolikor bo gibanje BTC ostalo v že omenjenem bullish trendu.

Pobiranje dobičkov

Pobiranje dobičkov je ena ključnih strategij za uspešno trgovanje z altcoini, katero pa večina trgovalcev ne upošteva, zato velik del trguje z izgubo. Gibanje altcoinov, vsaj večine, je mnogo bolj dinamično kot gibanje BTC, zato se je trgovanja potrebno lotiti nekoliko drugače. Vse prevečkrat slišim, da je nekdo vložil zajeten znesek v nek altcoin in čaka, da bo ta eksplodiral. Ker po nekaj mesecih ni želenega učinka, vmes pa pride tudi do korekcije, se trgovalec, ker ni pobiral dobičkov, znajde v rdečih številkah. 

V kolikor HODLate, to počnite na dolgi rok, kar pomeni vsaj leto ali dve. Vložite in pustite. A takšno strategijo bi priporočal izključno za močnejše kovance, kot so ETH, ADA, MATIC itn. Kljub vsemu pa še vedno priporočam pobiranje dobičkov, katere lahko nato uporabite tudi za dokup ob korekcijah. Naj ponovim, trgovanje z večino altcoini je mnogo bolj tvegano in terja več strateškega pristopa (izplačevanje dobičkov, več spremljanja zaradi dinamike), kot trgovanje z BTC.

Katere altcoine kupovati, poleg ETH

Navadno je nehvaležno napovedovati, kateri altcoini bodo najbolj poskočili, ko bo prišlo do odboja trga, zato tudi tokrat ne bom ugibal in napovedoval. Bi se pa morda osredotočil na to, kateri altcoini so najmanj tvegana naložba in s potencialno izredno lepim ROI. Zavedati se moramo, da je danes trg drugačen, kot je bil leta 2014, ko sem sam začel spoznavati kripto trg. Trg je danes bolj dinamičen, bolj manipulativen, še bolj neusmiljen in temu primerno je potrebno prilagoditi svojo strategijo. Ko kupujemo altcoine, moramo nakup dobro premisliti iz varnostnega, strateškega in ROI vidika. Čeprav lahko v svoj portfelj vključite tudi kakšen visoko tvegan shit coin, osebno svetujem, da v svoj portfelj vključite predvsem močne kovance, ki temeljijo na močnih, preizkušenih projektih. Takšni so npr. layer 1 in DeFi kovanci, kot so LINK, ADA, VET, SOL, MATIC, DOT, AVAX, ATOM itn.

Vsekakor velja razmisliti tudi o Metaverse kovancih, ki predstavljajo enega najbolj donosnih področij. Kovanci, o katerih velja razmisliti so SAND, MANA, GALA, ENJ itn. Podobno velja tudi za NFT kategorijo. V kolikor vaš kovanec ni na spisku, s tem ne mislim, da ni potencialen. Navedeni so le primeri potencialno donosnih kovancev. Vsi našteti kovanci temeljijo na izjemno močnih projektih, za njimi stojijo močne razvojne ekipe, cenovno pa so močno podhranjeni in takšni kovanci se ob vrhuncu bull runa, zelo radi močno odbijejo. Pomembno pa je tudi to, da so to kovanci z nižjo možnostjo popolne kapitulacije v bear marketu.

Poudarki

  • BTC se je lepo odbil in trenutno se nahaja nad SMA 600D trend linijo ($39.800), kar je dober znak
  • Dominanca je trenutno še vedno na strani BTC, a se počasi manjša
  • Potrebno bo spremljati moč USD. Kot kaže, počasi prehaja v korekcijo, kar bo najverjetneje botrovalo k odboju BTC
  • Odboj BTC lahko sproži kratkotrajno, a zdravo korekcijo altcoinov, saj se bo kapital zlil v BTC
  • Ključno je, da BTC ne zdrsne pod zadnjo močno trend linijo $37.000 – $38.500. Korekcija pod to območje, bi za seboj potegnila celoten trg
  • ETH kaže bullish znake, predvsem v paru z USDT
  • Ključno resistance območje preboja za ETH, s čimer bo nakazana rast altcoinov, je območje med okvirno $3.290 in $3.500
  • Vsekakor še vedno menim, da bomo videli vsaj še en lep odboj altcoinov (in BTC), razen v primeru nepričakovanega t.i. black swan dogodka, ali izredne FUD novice
  • Priporočam, da v primeru trgovanja z altcoini, redno pobirate dobičke
  • Okvirno obdobje za odboj altcoinov bi lahko bila druga polovica maja, začetek junija, a najprej je potrebno počakati na odboj BTC

 

Tehnična analiza je zgolj informativne narave in velja le kot osebna ocena možnega gibanja trenda. Pred trgovanjem priporočamo, da izdelate tudi lastno tehnično analizo.

Predhodnji članek

Bitcoin (BTC) / USD – Tehnična analiza in razlogi za korekcijo

Naslednji članek

Polygon (MATIC) / USDT – Tehnična analiza

error: Content is protected !!