Zahtevek za izdelavo tehnične analize izbranega kovanca

Kriptokrat Premium uporabnikom je na voljo tudi izdelava tehnične analize za izbran kovanec. Skupno lahko uporabnik odda največ šest (6) zahtevkov letno, a ne več kot enega (1) mesečno, za en (1) kovanec po izbiri. Neizkoriščeni zahtevki se ne prenašajo dalje! Izdelava tehnične analize navadno traja do 48 ur, v primeru večjega števila zahtevkov, lahko tudi dlje. Vsekakor pa bom skušal analize opraviti v tekočem mesecu. V kolikor izdelava analize ne bo možna, bo uporabnik o tem obveščen preko emaila. V tem primeru se šteje, da uporabnik zahtevka ni oddal. Vse analize bodo objavljene na spletni strani.

Priporočila: predvsem v primeru, ko želite oddati zahtevek za dolgoročno HODL tehnično analizo upoštevajte, da naj bo kovanec zlistan na menjalnicah minimalno eno (1) leto, priporočljivo je vsaj dve (2) leti. Tako ima kovanec že ustvarjene support in resistance linije, s pomočjo katerih lahko določamo njegov potencial gibanja. Kovanec naj bo na voljo v trgovalnem paru z USDT ali USD. 

error: Content is protected !!