Smo res na pragu novega bull marketa? Kaj sledi po potrditvi trenda “poljub smrti” in zakaj večina nikoli ne bo kupila BTC po $10.000? (PREMIUM)

Dogajanje na finančnih in kripto trgih postaja vse bolj dinamično. Povečuje se volatilnost, prav tako pa je trg zasut z mnogimi, tako bullish, kot tudi bearish informacijami. Nedvomno so pred nami tedni in meseci pestrega dogajanja, ko bo potrebno biti še posebej pazljiv. Namen pričujočega prispevka je nekoliko širše pogledati na celotno dogajanje, izluščiti ključne informacije in opozoriti na potencialne dogodke, na katere moramo biti pazljivi. A začnimo s tehnično analizo BTC in pregledom trenutnega stanja.

BTC proti makro down-trend liniji

Že nekaj časa opozarjam na pomen območja okoli $20.500, saj gre za območje, ki sočasno predstavlja močno resistance linijo in točko stika z makro down-trend linijo, katero mora BTC uspešno prebiti, da bi lahko govorili o nekaj več bullish momenta. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je BTC že nekajkrat prišel natanko do roba omenjene down-trend linije, a ker ni uspel s prebojem, je sledila daljša in večja korekcija. Tokrat je BTC ponovno tik pod omenjeno linijo, dosegel je vrednost $20.469, nakar je sledil manjši pull-back. 

Da želijo biki obrniti dominanco v svojo prid, nakazuje tudi bullish trikotnik, katerega lahko vidite na spodnjem grafu, prikazanega z oranžnima linijama. Vrh trikotnika, torej območje katerega mora BTC prebiti, je pri že omenjenih $20.500. Ključen trenutni support za ohranitev bullish momenta, je support linija pri $19.500. Izguba le-te, bi pomenila korekcijo do območja naslednje support linije pri okoli $18.600. BTC za enkrat kaže dovolj moči, a želel bi si več pozitivnega trgovalnega voluma, ki ga trenutno še ni.

Trenutni indikatorji so po več dnevih in tednih negativnega trenda, vendarle začeli nakazovati nekaj bolj optimistične oziroma bullish signale, kar lahko vidimo tudi na spodnjem grafu. BTC se je na 1D intervalu ponovno uspel prebiti nad ključni kratkoročni trend liniji MA20 (zelena) in MA50 (modra), kar potrjuje željo bikov po dominanci. Zelo pomemben pa je tudi pogled na RSI kjer vidimo, da se BTC nahaja nad prelomno vrednostjo 50, trenutno je pri vrednosti 52,25. Dokler bo BTC ohranjal pozicijo nad 50, to nakazuje dominanco bikov. Bi pa opozoril, da gre zgolj za dominanco in ne potrjen bull trend, nikakor pa ne za potrjen bull market. ZA potrditev bull trenda moramo počakati, da bo MA20 trend linija prešla MA50 trend linijo in takrat lahko pričakujemo nekaj več moči BTC.

Smo na pragu novega bull marketa?

Mnogo analitikov je v zadnjih dnevih vzhičeno pričelo govoriti, da se BTC, gledano tehnično, nahaja na pragu novega bull marketa. A z omenjeno oceno se žal ne morem strinjati. Vsaj za enkrat ne. Vsekakor si želim biti optimističen in vzhičen, a dejstvo je, da smo od potencialnega bull marketa še kar nekaj oddaljeni. Poglejmo si argumente, ki govorijo v prid oceni, da smo na pragu, ali zelo blizu novega bull marketa in argumente, ki kažejo nekoliko drugačno sliko.

1M MACD nakazal prehod 

Prvi izmed argumentov, katerega so nekateri analitiki izpostavili kot signal, da prehajamo v bull market, je upad prodajnega pritiska, ki ga signalizira MACD indikator (graf spodaj). Povedano bolj preprosto, ko je MACD na 1M intervalu prešel iz temno rdečih stolpcev v svetlo rdeče stolpce, je to nakazalo potrditev dna in začetek prehoda v bull market. Tako vsaj kaže zgodovina preteklih bear/bull marketov. To sicer drži, a osebno menim, da so analitiki, ki zagovarjajo to tezo, spregledali še kar nekaj pomembnih signalov, katere sem označil na spodnjem grafu.

Z modrimi stolpci sta označena dna zadnjega in trenutnega bear marketa in spodaj prehod MACD v svetlo rdečo barvo. Kar pa analitiki niso zajeli v svoje ocene in bi zagotovo morali, je RSI (spodnji graf, zgornji indikator). Kot vidimo, je ob prehodu iz zadnjega bear marketa v bull market RSI prešel ključno linijo 50, medtem ko se trenutno še vedno nahaja pod njo, pri vrednosti 42,42. Dokler BTC ne doseže in ne preseže RSI vrednosti 50, ne moremo govoriti o bull trendu, še manj o bull marketu. Zelo pomembni sta tudi signalni liniji MACD indikatorja na spodnjem grafu spodaj. Kot lahko vidimo, se je bull market res da pričel že nekaj prej, a do ključnega odboja in spremembe trenda je prišlo, ko je modra linija (MACD) prešla rdečo linijo (signalna linija) in se postavila nad njo. Trenutno MACD linija nakazuje željo po spremembi trenda, a kot lahko vidimo, smo še kar nekaj oddaljeni od rdeče linije. Drži, da se razmere na trgu lahko kaj hitro spremenijo, a glede na spodnji graf bi si upal oceniti, da nas, v najboljšem primeru in ob odličnih pogojih na trgu, od bull marketa loči vsaj še nekaj mesecev.

Stohastični RSI in signal bull marketa

Naslednji signal, katerega je izpostavila skupina analitikov in naj bi nakazoval prehod v bull market, je doseženo dno, glede na Stohastični RSI. To drži, BTC je v tem bear ciklu dosegel spodnjo zeleno linijo, kot je bilo to v primeru preteklih bear marketov, a omenjena točka ne pomeni prehod v bull market, temveč le potrditev dna. Kot že nekaj časa ocenjujem, smo dno tega bear marketa že dosegli meseca junija, ko je BTC padel na $17.592. Prav tako sem večkrat poudaril, da gre za začasno oceno potrditve dna, saj bomo morali na dokončno potrditev še malo počakati. Je pa omenjena točka Stohastičnega RSI indikatorja še en izmed močnih potrditvenih indikatorjev, da smo dno tega bear marketa že dosegli, a zgolj to. Kot vemo, sledi po doseženem dnu, daljše obdobje konsolidacije, ki lahko traja več tednov ali celo mesecev. In omenjeni indikator nakazuje le to – dno je najverjetneje doseženo, nikakor pa še nismo v bull marketu.

Na tej točki želim ponoviti, kar sem že zapisal v enem izmed preteklih objav, da si v danem trenutku, v kolikor gre za dejansko dno, ne želim videti hitrega in velikega odboja BTC ter trga, saj bi le ta nakazoval na izredno šibak bull market, ki bi najverjetneje kmalu prešel v korekcijo. Zdrav prehod v bull market se začne z daljšo konsolidacijo, saj si BTC tako zgradi močan support in nabere dovolj moči za veliko in zdravo rast. Naj ponovim, glede na spodnji graf in Stohastični RSI indikator, naj bi BTC dno v temu bear marketu dosegel, zdaj pa naj bi se začelo obdobje konsolidacije. Počakajmo.

Če se zgodovina ponovi, bi potrditev dna tega bear marketa morala biti….

Za trenutek ostanimo še pri potrditvi točke dna. Nenazadnje je prav ta točka tisto ključno vprašanje, ki nas vse najbolj zanima. Število indikatorjev, ki potrjujejo, da smo točko dna že dosegli, raste. A kljub temu osebno še ne bi dal roke v ogenj, da je temu res tako. Smo na dobri in pravi poti, a na koncu bo glavna potrditev dna prišla v trenutku, ko bodo ključni indikatorji dejansko nakazali začetek bull marketa. A ker v finančnem svetu pravimo, da se zgodovina rada ponavlja, poglejmo pretekle bear marketa in točke dna, ter aplicirajmo te informacije na aktualni bear market.

Leta 2015, je bear market dosegel točko dna natanko 547 dni pred t.i. Halvingom. Leta 2018, je bear market dosegel točko dna 517 dni pred t.i. Halvingom (ni upoštevan Covid crash marca 2020). V kolikor se bo zgodovina ponovila in bo bear market tudi tokrat dosegel točko dna med 517 in 547 dnevi do Halvinga (april 2024), bi morali potrditev dna dobiti v Q4 2022, torej v obdobju, v katerega smo pravkar zakorakali (oktober-december). Vsekakor bo zanimivo spremljati dogajanje. Da omenjenim indikatorjem in ocenam postavimo še zrcalo in predstavimo še argumente, ki govorijo v prid oceni, da smo sicer na točki dna, ali vsaj v njeni bližini, ne pa še na začetku bull marketa, si poglejmo indikatorje, kateri po moji oceni nakazujejo, da je bull market še kar nekaj oddaljen.

WMA200 in down-trend linija

Brez dvoma je WMA200 trend linija eden ključnih pokazateljev bull/bear trenda. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je v vseh dosedanjih bear marketih delovala kot support, kjer je prišlo do odboja po nekaj tednih ali mesecih. Trenutno pa WMA200 trend linija služi kot resistance linija, kar se v vseh dosedanjih bear marketih še ni zgodilo. Prvi korak prehoda v dejanski bull market je torej preboj BTC nad WMA200 trend linijo, katero mora spremeniti v support in nato nadaljevati z odbojem. Trenutno bi to pomenil preboj vsaj nad $23.500. Če smo pozorni, BTC trenutno tvori lower high, lower low trend, ki sicer velja za bullish trend, a BTC se nahaja na eni najbolj ključnih makro support linij ($17.500-$18.500), katere ne sme izgubiti v naslednjih tednih in mesecih. To bi bil namreč zelo slab signal. Trenutno je BTC v fazi tvorbe 3 vala, kateremu navadno sledi odboj, a naj ponovim, BTC ne sme izgubiti trenutnega makro supporta. V kolikor bo support zdržal, na kar trenutno tudi kaže, bi na tej točki lahko prišlo do vsaj nekaj odboja. A to še vseeno ne bo začetek bull marketa. Ponavljam, za voljo zdravega bull marketa, bi si želel, da bi se na tej točki pričel prehod v konsolidacijo, kar BTC tudi nakazuje.

Brez dvoma zgornji graf jasno kaže na to, da smo še kar nekaj oddaljeni od bull marketa. To pa potrjuje tudi že dobro poznani spodnji graf, ki prikazuje makro down-trend linijo, pod katero se BTC še vedno nahaja. To je jasen signal, da še nismo na pragu bull marketa.

Donchian Channels

Prav tako zelo zanesljiv indikator, ko iščemo potrditev bull/bear trenda ali marketa. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, ko primerjamo pretekle bear markete, so se ti zaključili ob dotiku spodnjega pasu, ko je trg prešel v konsolidacijo. Prav to se je zgodilo tudi meseca junija, ko je BTC dosegel spodnji pas indikatorja, pri $17.592, čemur je sledil prehod v konsolidacijo. Gledano iz vidika prikazanega indikatorja, bull market nastopi, ko BTC prebije srednji pas, ga spremeni v support in nato naredi uspešen re-test srednjega pasu, čemur sledi obdobje rasti. Trenutno se srednji pas nahaja pri vrednosti slabih $25.000, torej še en indikator, ki nakazuje, da smo še kar nekaj oddaljeni od začetka bull marketa. 

Kar je najbolj zanesljivo v danem trenutku je dejstvo, da smo v območju dna. Bodisi smo dno dejansko dosegli v mesecu juniju, bodisi bo prišlo do potrditve v naslednjih tednih ali nekaj mesecih (oktober-december). Prav tako lahko stojim za oceno, da žal še nismo na pragu bull marketa, ampak smo v fazi konsolidacije, katera bo dejansko potrjena s potrditvijo dna. V kolikor v naslednjih tednih in mesecih ne bo prišlo do negativnih geopolitičnih in/ali ekonomskih dogodkov ter novic, ostajam pri oceni, da je BTC dosegel svoje dno v mesecu juniju, ko je dosegel vrednost $17.592. Faza konsolidacije bo najverjetneje trajala nekaj mesecev, trenutno smo v četrtem mesecu konsolidacije, čemur bodo sledili poskusi izrazitejših odbojev. Gledano izključno tehnično, bi BTC prešel v bullish fazo in nakazal začetek bull marketa, s pozicioniranjem nad WMA200 trend linijo pri $23.500 in srednjim pasom Donchian Channel indikatorja, pri okoli $25.000. Osebno pa bi si, za bolj jasno potrditev bull marketa, želel videti BTC v območju med $37.000 in okvirno $41.000. Gre za območje z eno najmočnejših resistance linij.

“Poljub smrti” je potrjen. Kaj sledi in zakaj bodo naslednji meseci mnoge zavedli

Poljub smrti je eden najbolj izrazito negativnih signalov, ki je, gledano zgodovinsko, z izjemo leta 2015-2016, vedno nakazal prehod v recesijo oziroma prehod v veliko korekcijo finančnih trgov. Tako je bilo leta 1929, 1969, 1973, 2000, 2008.  Nazadnje je do takšnega dogodka prišlo prav leta 2008, ob zlomu finančnih trgov in nastopu velike recesije. Kaj je pravzaprav “poljub smrti”?

 

Poljub smrti je tehnični-trend signal, katerega uporabljamo izključno na delniškem indexu S&P 500 (SPX), na 1M intervalu. Do omenjenega signala pride, ko vrednost SPX pade pod EMA21 trend linijo, čemur sledi odboj oziroma re-test EMA21, a EMA21 deluje kot resistance linija in SPX ne uspe s prebojem, čemur sledi izrazita korekcija. Do končne potrditve signala pride, ko SPX pade pod zadnjo najnižjo vrednostno točko (zadnji low). Prav to se je zgodilo v obdobju zadnjih nekaj mesecev, ko je, kot lahko vidimo na grafu spodaj, SPX padel pod EMA21, nakar je dvakrat neuspešno poskušal s prebojem, nato pa je dosegel novi lower low val, katerega prikazuje padajoča, oranžna trend linija.

Da, to je še en izmed jasnih pokazateljev, da nikakor še nismo na pragu bull marketa, čeprav se stanje na trgu izboljšuje in se lahko kaj hitro obrne v izrazito pozitivno smer. A dokler finančni trgi nakazujejo sliko, kot jo lahko vidimo na spodnjem grafu, nikakor ne morem biti pretirano navdušen, kljub temu, da bomo v naslednjih mesecih verjetno videli kakšen lepši odboj. 

Prav na to pa želim opozoriti. Prehajamo v fazo, kjer bo trg še posebej manipulativen in bo pogosto nakazoval nepravilne signale, ki bodo mnoge zavedli. Zato je to obdobje, ko bo potrebno biti še dodatno pazljiv. Zakaj gre?

Če boste pozorno pogledali spodnji graf, boste videli, da kljub nastanku “poljuba smrti” in padcu trga pod EMA21 trend linijo, sledi obdobje odbojev. Torej nastop recesije, korekcij in poljuba smrti ne pomeni zgolj strm trend padanja, ampak je trg deležen tudi nekaj zelenih mesecev. Spodaj prikaz iz leta 2008, ko je po dveh mesecih od poljuba smrti, prišlo do dveh zelenih oziroma pozitivnih mesecev s skupno rastjo dobrih 21%. Prav takšni odboji lahko kaj hitro zavedejo trgovalce, saj jih mnogi zamenjajo za prehod v nov bull market ali vsaj bolj izrazit bullish trend. Žal temu ni tako. Prav podobnemu scenariju bomo lahko priča v prihajajočih mesecih, zato opozarjam pred pretiranim in prehitrim navdušenjem nad novim bull marketom, ki še ni nastopil.

 

Da, 20%+ odboj na mesečni ravni je zagotovo pozitivna novica. Še posebej, če vemo, da gre za delniški trg, kjer je 20% sprememba trenda kar velika razlika. A potrebno bo biti potrpežljiv, ne se prenagliti, hkrati pa spremljati dve ključni trend liniji na SPX grafu (S&P500). BTC je še vedno vezan na gibanje delniškega trga, kljub temu, da nakazuje željo po nekaj odmika, a gibanje delniškega trga bo vsaj še nekaj časa vplivalo na gibanje BTC in kripto trga. To je tudi razlog, zakaj moramo spremljati SPX gibanje.

Dve liniji, na katere moramo biti pozorni, sta že omenjena EMA21 na 1M intervalu (rdeča) in WMA200 trend linija na 1W intervalu. Kot lahko vidimo na grafu spodaj, WMA200 trend linija predstavlja pomemben makro support, od katerega se je, nekoliko presenetljivo, SPX nedavno tudi odbil. Vsekakor signal, da biki še niso popolnoma omagali in da znajo medvedje kmalu biti precej presenečeni. Skratka, želim si, da SPX ne izgubi WMA200 supporta in da se kar najhitreje pozicionira nazaj nad EMA21 (1M interval) trend linijo. To bi bil zagotovo eden najbolj bullish signalov. Do takrat, bom ostal pazljiv, kljub morebitnim odbojem, ki se nakazujejo, še posebno v mesecih, ki so pred nami, ki so, vsaj statistično bolj naklonjeni rasti trgov, kot je bil mesec september.

Zakaj večina nikoli ne bo kupila BTC po $10.000

Dovolite mi, da bom v temu delu nekoliko provokativen, a izhajam iz svojih več letnih izkušenj z aktivnim trgovanjem. V človeški naravi in tudi iz vidika optimalne investicije je, da si vsak trgovalec želi kupiti BTC, ali kateri koli drug kovanec, po najnižji možni ceni. Razumljivo in k temu strmimo vsi. Pomembna dejavnika, na katera vsi nekoliko pozabljamo pa sta pohlep in pretirano kalkuliranje. In prav ta dejavnika najpogosteje mnogim, predvsem manj izkušenim trgovalcem, preprečita, da bi vstopali pri resnično najbolj optimalni ceni oziroma vrednosti.

Prepričan sem, da je v tem trenutku mnogo trgovalcev, ki čakajo, da BTC pade na $10.000, da bi lahko vstopili oziroma dokupili. A prav tako sem prepričan, da velik del teh trgovalcev tega nikoli ne bo storil. Ne zaradi tega, ker BTC ne bi mogel pasti do $10.000, ampak ker bi večina teh trgovalcev, ki čakajo na vrednost $10.000, ob morebitnem padcu do $10.000, nato čakala na padec do $8.000, ob padcu na $8.000, bi čakali na padec do $5.000 in tako naprej, dokler ne bi prišlo do hitrega in velikega odboja. Tako bo večina teh, ki so čakali vstop pri $10.000 ali nižje, kupovala BTC pri npr. $30.000 ali $40.000. Skratka, mnogo višje.

Želim biti jasen, ne pravim, da ni možnosti, da BTC ne more pasti do $10.000 ali celo nižje. Lahko. Trenutno je za takšno korekcijo malo možnosti, nikakor pa ni izključena. Poanta je, da psihologija igra pomembno vlogo pri trgovanju in če se danes vrednost $10.000 zdi odlična vstopna točka, bi hitra korekcija do $10.000 med večino manj izkušenih trgovalcev vnesla strah in prepričanje, da bo cena šla še nižje, mnogo nižje. A še v vseh dosedanjih bear marketih je bila zgodba enaka, zaradi hitrih odbojev, ki se navadno zgodijo takrat, ko najmanj pričakujemo, je večina, ki je pretirano kalkulirala, BTC kupovala po mnogo višji ceni, kot bi sicer. Podobna filozofija velja tudi za altcoine.

Zato je pravilna DCA strategija ključna. Dokupujemo ob večjih korekcijah, ob ključnih support linijah in vstopamo po delih, nikoli s celotnim zneskom na enkrat. Prav je, da imate strategijo, a izogibajte se prevelike kalkulacije. Popolnoma vseeno je, ali vstopate pri npr. $19.000, ali pri $18.000, v kolikor ste tu na dolgi rok. Akumulirajte postopoma in potrpežljivo.

Ključni poudarki

  • Trg nakazuje več želje po rasti. Biki prevzemajo dominanco, a medvedje še niso čisto popustili
  • Osebno ocenjujem, da še nismo v fazi začetka bull runa/marketa, ampak smo v fazi konsolidacije in potrditve dna
  • V kolikor bi se tokratni bear market ravnal po preteklih halving ciklih in bear marketih, bi morali dobiti potrditev dna v Q4 letos
  • BTC mora prebiti resistance linijo in makro down-trend linijo, ki imata stičišče pri $20.500, za bolj bullish nadaljevanje
  • Ključen support je pri $19.500. Izguba tega, bi pomenila korekcijo do območja okoli $18.5000
  • Morebitni večji odboji naj vas ne zavedejo, vsaj dokler se BTC ne pozicionira nad območje $23.500-$25.000
  • Za večjo potrditev začetka bull marketa, bi si želel BTC videti nad območjem $37.000
  • Ker je BTC še vedno vezan na delniški trg, je pomembno, da spremljamo gibanje S&P500 (SPX)
  • Kljub potrditvi zelo bearish trenda “poljub smrti”, je SPX index uspel ohraniti support na WMA200 trend liniji, kar je pozitiven signal, a za potrditev bullish trenda in marketa, bi moral SPX prebiti EMA21 trend linijo na 1M intervalu in jo spremeniti v support. Dokler tega ne stori, so možni lepi odboji, a tudi nadaljevanje velike korekcije
  • V tednih in mesecih, ki so pred nami, vsaj statistično, pričakujem več bullish momentov.

 

Zapis je izključno informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta. Prav tako priporočam, da pred trgovanjem vedno opravite še svojo analizo.

Predhodnji članek

Polygon (MATIC)/USDT – Tehnična analiza

Naslednji članek

Kaj se obeta trgu altcoinov v teh nestabilnih razmerah na globalnih trgih

error: Vsebina je zaščitena!