Osnove tehničnih analiz (2.del) – (PREMIUM)

Tokrat bomo pobližje spoznali ključna orodja za izdelavo tehničnih analiz in osnove določanja trendov, s katerimi navadno pričnemo izdelavo tehničnih analiz. Za izdelavo tehničnih analiz potrebujete orodje za risanje grafov. Na trgu je kar nekaj orodij, a zagotovo najbolj znano in tudi meni najljubše, je Tradingview. Tradingview je na voljo v osnovni brezplačni različici z omejenim številom indikatorjev, kar zadostuje za izdelavo osnovnih tehničnih analiz. V kolikor želite poseči nekoliko globje, priporočam, da zakupite enega izmed plačljivih paketov. 

Za vse, ki uporabljate Binance, pa je Tradingview brezplačno na voljo v samem spletnem vmesniku, kjer lahko prav tako izdelujete tehnične analize. O pomenu tehničnih analiz in zakaj so le te pomembne, smo pisali v predhodnem prispevku, danes pa bomo spoznali, kako se lotiti izdelave same analize.

Pregled Tradingview vmesnika

Ko ustvarite svoj uporabniški račun in se prijavite v Tradingview, vas pričaka osnovni graf ključnega kovanca, navadno je to BTC in kopica ikon.

Skrajno desno, se nahajajo ikone in bližnjice do ključnih orodij in indikatorjev. Na vrhu strani se nahaja orodje za izbiro časovnega intervala (5min, 15min, 1H, 4H, 1D….) in orodje za izbiro indikatorjev. Največji del zavzema prostor za prikaz grafa. Kadar izdelujemo tehnične analize, le te izdelujemo z grafom, ki uporablja t.i. svečke in ne linijskega prikaza. Svečke so lahko rdeče ali zelene barve.

Vsaka posamezna svečka predstavlja določen časovni interval, na katerem izdelujete analizo. Če npr. uporabljate 1H interval, vsaka svečka predstavlja 1 uro. Rdeča svečka pomeni padec vrednosti oz. da je v tistem časovnem intervalu, npr. 1H, vrednost BTC padla, glede na predhodno vrednost. Zelena svečka pomeni, da je vrednost zrasla.

Ko govorimo o časovnih intervalih veljajo naslednja priporočila:

a. Daljši časovni interval navadno pomeni bolj zanesljive informacije

b. Osebno najraje uporabljam 4H ali 1D interval

Pod samim grafom, se v obliki zeleno/rdečega stolpiča, nahaja volume, ki prikazuje, koliko prometa se je v danem intervalu (vsak stolpič prav tako predstavlja enak časovni interval, kot svečka) ustvarilo. Če je stolpič rdeč, so dominirali prodajalci, če je stolpič zelen, so dominirali kupci. Višina stolpiča pa predstavlja obseg kapitala (prodanega/vloženega) v danem časovnem obsegu.

Določitev trgovalnega para

Preden pričnemo, moramo poiskati kovanec, katerega želimo analizirati. To storimo tako, da v polje skrajno levo zgoraj, vpišemo trgovalni par (na prikazu zgoraj je prikazan par BTCUSDT). Vsak kovanec se lahko analizira glede na trgovalni par. Osebno najraje in najpogosteje opravljam analizo v paru z USDT (Tether), ki je vezan na USD in tudi odraža vrednost USD, tako si je lažje predstavljati vrednost analiziranega kovanca. A če izhajamo iz osnov, to ni najbolj pravilen način (ne pomeni, da je napačen!), saj bi se analize morale delati v paru z BTC, ki je osnovna kriptovaluta. Seveda to ne velja, ko analiziramo sam BTC, katerega moramo analizirati v paru z USD ali USDT.

Na začetku identificiramo trend

Vsako analizo pričnemo z identifikacijo trenda. S tem ugotovimo ali je kovanec v fazi rasti, ali v fazi padanja. Da bi poiskali ta osnovni trend, uporabimo orodje Trend line, ki je pravzaprav orodje za vlečenje črt. Trend line se nahaja skrajno levo, tretja ikona, gledano od zgoraj na dol. 

Barve in oblika črte so poljubne, pomembno je le, da se razločno vidijo. V osnovi imamo dva trenda:

  • uptrend (rast)
  • downtrend (padec)

Za izris trend linije vzamemo nekoliko daljše časovno obdobje, kjer poiščemo začetno in končno točko in ju povežemo z linijo. Pomembno je, da se ob izrisu linije, dotaknemo vsaj treh (3) palčk ali več. Več kot jih dotaknemo z ravno linijo, močnejši je trend. Prikaz na zgornjem grafu prikazuje uptrend, kjer je jasno razvidno, da je BTC v fazi rasti, kljub korekciji. Z zelenima krogoma so označene palčke, katerih se je linija dotaknila. Skupno se je dotaknila 5 palčk.

Nasprotno od uptrenda, je downtrend oziroma padec. Tudi tukaj veljajo enaka pravila, le da je začetna točka višje od zaključne, kar je razvidno iz grafa spodaj.

Kaj nam torej povesta zgornja BTC grafa? Prva informacija bi bila, da je BTC v fazi rasti, saj je uptrend zajel daljše časovno obdobje, a je BTC prešel v korekcijo. Kljub korekciji pa je še vedno v fazi rasti, gledano širšo sliko. Oba trenda lahko potrdimo s še dvema linijama, katere smo spoznali v prvem delu. Gre za W vzorec, ki predstavlja rast oziroma bullish trend in M vzorec, ki predstavlja padec oz. bearish trend. Oba vzorca sta prikazana na spodnjem grafu. W vzorec je prikazan z zeleno barvo, M vzorec z rdečo.

Support in resistance linije

Sedaj, ko smo spoznali kako določimo osnovno trend linijo (ali kovanec raste ali pada), pa je na vrsti identifikacija support linije (podporna linija) oziroma resistance linije (linija upora).

Support linija se nahaja spodaj, saj kot že ime pove, nudi support/podporo, medtem, ko se resistance linija nahaja zgoraj in predstavlja upor oz. oviro pred nadaljnjo rastjo kovanca. 

Kaj določi support/resiatnce linijo in kako jo določimo

Support linijo določi večje število nakupnih naročil, medtem, ko resistance linijo določi večje število prodajnih naročil. Primer: BTC je vreden $50.000. Velik del kupcev ga želi kupiti pri $45.000, zato pri tej vrednosti nastavi nakupno naročilo, medtem, ko velik del kupcev želi BTC prodati pri $60.000, zato pri tej vrednosti nastavi prodajno naročilo. Ker je pri vrednosti $45.000 nastavljenih veliko nakupnih naročil, se bo BTC, ko pride do te vrednosti najverjetneje odbil, saj bo vanj vstopil nov kapital in obratno, ko bo dosegel vrednost $60.000, se bo prav tako odbil, a proti dnu, saj je tu nastavljenih veliko prodajnih naročil, kar bo BTC zmanjšalo kapital in posledično vrednost (ceno).

Support/resistance linijo narišemo praktično enako kot trend linijo, le da se jo potegne vodoravno. Na grafu zgoraj sta prikazana oba primera. Če pogledamo support linijo (zelena), vidimo, da zelen krog prikazuje večje število dotikov palčk pri določeni vrednosti, kjer se je BTC odbil. To nakazuje, da je to support linija. V kolikor pogledamo resistance linijo, vidimo podobno sliko, le da BTC večkrat ni uspel prebiti določene točke (vrednosti), zato se je odbil proti dnu.

Ko pa kovanec uspe s prebojem resisatnce linije, le ta postane support linija in obratno, ko support linija popusti, postane resistance linija. Prav tako ima kovanec lahko več support/resisatnce linij.  Zakaj je pomembno, da določimo support/resistance linijo? Obe liniji nam pomagata določiti najbolj verjetne točke, do kam lahko kovanec kratkoročno zrase oziroma kje bi lahko bila potencialna točka vstopa/nakupa.

Izberite nekaj poljubnih kovancev in poskusite identificirati trend linijo, ter support in resistance linijo. Kmalu boste dovolj izostrili oko, da boste linije potegnili zgolj s hitrim pregledom grafa. Naslednjič pa bomo tokratno znanje še nekoliko poglobili, spoznali in dodali bomo še nekaj ključnih indikatorjev, prav tako pa bomo pogledali ključne signale, ki lahko nakazujejo, ali bo vrednost kovanca rastla ali padla. 

Predhodnji članek

SAND/USDT – Tehnična analiza

Naslednji članek

UNI/USDT – Tehnična analiza

error: Content is protected !!