Market Watchdog mesečna makro analiza finančnih in kripto trgov za mesec julij 2023 (PREMIUM)

Mesec junij se je iztekel po pričakovanjih, saj smo spremljali nekoliko manj dinamično dogajanje, skozi katerega je prihajalo do retesta tako support, kot tudi resistance območja. Tudi makroekonomska in geopolitična slika se ni bistveno spremenila, pomembnejši tovrstni dogodek je bil le začasni pivot ameriške SEC oziroma začasno prenehanje dvigovanja obrestnih mer, kar je bila posledica ali reakcija na umirjanje letne inflacije (YoY) in vse bolj jasne kazalce, da ameriška ekonomija peša, ali se vaj ohlaja. V nasprotju s pričakovanjem mnogih, pa ta reakcija (pivot) ameriške SEC, ni sprožila bullish tržne reakcije, temveč je trg odreagiral nekoliko bolj pesimistično, čemur sicer ni sledila korekcija, je pa trg prešel v fazo konsolidacije in ponovno nekoliko bolj dolgočasnega dogajanja. A tudi to je trg, tudi to je ekonomija, tudi to je trgovanje. Kaj torej lahko pričakujemo v mesecu juliju?

BTC/USD

BTC še vedno ohranja bullish makro trend, kar je dober znak, saj se še vedno nahaja nad EMA200 trend linijo, sočasno pa ohranja strukturo higher low, higher high trenda, kar pomeni, da biki za enkrat še ohranjajo dominanco, čeprav je videti znake pešanja. Razlog za to gre iskati tuddi v močnem resistance območju $30.500-32.500, pod katerim se BTC ponovno nahaja in ga skuša, za enkrat žal neuspešno, prebiti že skoraj leto dni. Tedenski RSI in MACD za enkrat ohranjata pozitiven položaj, a nakazujeta vsaj še krajše nadaljevanje konsolidacije. Pomembno je, da RSI na tedenskem intervalu ohrani položaj nad srednjo, nevtralno linijo 50%, MACD pa položaj nad linijo 0. 

Ohranitev bullish položaja je zelo pomembna tudi iz tehničnega vidika. Želel bi si, da BTC uspe s prebojem že omenjene resistance linije $30.500-$32.500, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do potencialne potrditve t.i. double top trenda, ki ga BTC tvori na tedenskem intervalu in velja za zelo bearish trend. 

Sentimen na trgu je že nekaj časa dokaj nevtralen, z nekoliko več rahlo pesimističnega priokusa, kar je v veliki meri tudi posledica razočaranja nad nedavno reakcijo ameriške SEC, ki je sicer začasno prenehala z dvigovanjem obrestnih mer, a je predsedujoči, Jerome Powell, sočasno jasno nakazal, da ta ukrep ne gre razumeti kot trajen in da bodo najverjetneje kmalu sledili novi ukrepi. Na ta način ameriška administracija ohranja vzvod namenjen manipulaciji trga in vlagateljem to ni bilo najbolj všeč. Prav takšni vzvodi lahko izjemno hitro poženejo trg v eno ali drugo smer in glede na položaj BTC, je potrebno ostati previdno optimističen. Tako je območje trenutne makro resistance linije območje, ki ga je potrebno pozorno spremljati. Za bullish nadaljevanje je potreben preboj tega območja in sprememba le tega v support. V nasprotnem primeru sta aktualni dve makro support območji, predvsem prvo, kjer se sočasno nahaja tudi EMA200 makro trend linija, med cca. $24.100 in $25.800. Retest tega območja ne bi bil nič kaj presenetljiv ali šokanten, saj so takšni intervali pogosti v tržnem ciklu. Vsekakor pa si ne bi želel, da bi BTC izgubil ta support, saj bi to zagotovo pomenilo korekcijo vsaj do območja $20.000-$22.800. No, vsaj za enkrat, tega korekcijskega območja (še) ne spremljam prav pozorno, saj BTC ohranja svoj položaj.

Množični pohod velikega kapitala na BTC ETF sklade

Ob tem velja izpostaviti še en zanimiv in pomemben dogodek, do katerega je prišlo v zadnjih dnevih meseca junija. Gre za dogodek, ki je v veliki meri manipulativen, hkrati pa tudi nosi precejšnje bullish sporočilo, vsaj v makro, dolgoročnem smislu. Gre za množično oddajo vlog velikih institucij, za odobritev ustanovitve t.i. BTC ETF skladov. Takšna reakcija velikih skladov je zelo zanimiva, saj so tako ameriška SEC, kot tudi velik del teh institucij, še ne dolgo nazaj, domala demonizirali BTC in kripto trg, nato pa na vrat na nos, hitijo z oddajo vlog za odobritev ETF skladov, s strani ameriške SEC. Za vse, ki tovrstnih dogodkov ne spremljate prav pozorno naj povem, da je ameriška SEC, po pričakovanjih, zavrnila oddane vloge, a tokrat zgolj iz naslova nepopolnih vlog in ne v apriori smislu, kot je to počela do sedaj. Zakaj torej ta nenadna sprememba in kaj nam z njo sporočajo?
Osebno sem prepričan, da ta sprememba ni bila tako nenadna in nepričakovana, kot se morda zdi in kot jo skušajo prikazati, temveč gre za dobro načrtovan in usklajen manever. Največje finančne institucije, kot sta npr. BlackRock in Fidelity, namreč nikoli in nikdar ne skačeta brezglavo v nove projekte, gre za sistem, ki kroji globalni finančni svet in zanj je značilno, da vse svoje poteze dobro premisli, ob tem pa uporablja dodelano risk management strategijo. Posledično sem prepričan, da so vlagatelji dobro vedeli, da SEC ne bo avtorizirala njihovih vlog, vsaj takoj ne in da se v ozadju pripravlja nekaj večjega. No, prav dolgo ni bilo potrebno čakati, saj je prav včeraj odjeknila novica, ki jo je posredoval, za enkrat neznani visoki uslužbenec ameriške SEC, da naj bi v kratkem prišlo do menjave predsedujočega SEC, ki je bil trn v peti mnogim, predvsem zaradi svoje okorelosti in povezanosti z nekaterimi najbolj koruptivnimi finančnimi institucijami, med njimi tudi s propadlo menjalnico FTX. Zanimanje za BTC in investicijsko vlaganje s strani velikih institucij pa ocenjujem kot pristno.
Ameriški Dollar (USD) izgublja vrednost in svojo dominanco, delniški trg ostaja tvegan, tudi zavoljo negotovih prihajajočih časov, BTC pa še vedno kaže svojo moč in svoj donos. Tako ostaja daleč najbolj donosen asset, ki poleg vsega temelji še na sodobni tehnologiji. In prav to so razlogi, zakaj se veliki kapital, tako “na enkrat”, zanima za vstop na BTC trg. Tudi pogled na on-chain analitiko kaže jasno in zgovorno sliko, da veliki kapital nenehno in potihoma akumulira BTC, kar nakazuje na to, da se v ozadju globalnega finančnega sistema resnično nekaj pripravlja.

Seveda so to bullish informacije za BTC in kripto trg, a bolj v makro, dolgoročnem pogledu. Kratkoročno tovrstni dogodki nimajo pretiranega vpliva, vsekakor pa lahko pripeljejo do določenih tržnih nihanj. Ne smemo pozabiti, da investicijski veliki kapital ne investira na način, kot to počne retail kapital, temveč išče optimalno vstopno točko, ki ni nujno najnižja, predvsem gre za točko, kjer je tveganje najmanjše, risk reward razmerje pa najboljše. Za retail pa je pomembno predvsem to, da veliki kapital pogosto vstopa na način iztiska malih igralcev, zato previdnost ne bo odveč.

Kripto trg (TOTAL)

Pogled na kripto trg sicer ohranja bullish makro trend, saj se nahaja nad EMA200 makro trend linijo, je pa potrebno opozoriti, da se prav tako nahaja pod močnim resistance območjem, pod katerim se nahaja že dobro leto dni. Preboj tega območja bi vsekakor bil izjemno bullish signal, a vsaj za enkrat kaže, da je pred nami krajša konsolidacija, kar potrjujeta tudi tedenski RSI in MACD. Dokler trg ohranja položaj nad EMA200, je to pozitiven signal, kljub morebitnim korekcijam, ki pa so sestavni del tržnega gibanja. Kaj bi potrebovali za bolj jasen in izrazit odboj? Vsekakor kakšno bolj bullish novico, ali vstop večjega igralca na sam trg. Sam retail sicer lahko požene trg višje, kar je to počel do sedaj, a počasi prihaja čas, ko bo za večje odboje potreben močnejši, institucionalni kapital.

Trg altcoinov (TOTAL2)

Kot omenjeno v včerajšnji Telegram objavi, se trg altcoinov nahaja na pomembni točki. Altconi so utrpeli precej močan udarec, ki je bil posledica ostrega bear marketa, nato pa še močne dominance BTC. A altcoini nakazujejo signal, da želijo tehtnico prevesiti na svojo stran. Tako so minuli teden vendarle zaključili nad ključno EMA200 trend linijo, kar je bullish signal, čeprav položaja še niso stabilizirali. Ne glede na to, trend sramežljivo nakazuje potencialen prenos dominance iz strani BTC, na stran altcoinov. To bi pomenilo izjemno lepo rast mnogih altcoinov, kar bi zagotovilo svež kapital, ki bi se kasneje lahko ponovno prelil nazaj v BTC. V kolikor primarno ali izključno trgujete z altcoini, potem vsekakor bodite pozorni na EMA200 trend linijo, na tedenskem intervalu. Altcoini morajo ostati nad to linijo, v kolikor želijo prevesiti dominanco v svojo smer.

Če pogledamo še graf dominance BTC (BTC.D) na tedenskem intervalu vidimo, da se le ta še vedno nahaja močno nad vrednostjo 50%, a EMA200 trend linija za enkrat deluje kot resistance linija, kjer je prišlo do zavrnitve. Zavrnitev je za enkrat bila dovolj velika, da so altcoini pokazali nekaj svoje moči, a ne tako velika, da bi prišlo do generalnega odboja trga altcoinov, do česar pa bo slej kot prej prišlo. BTC.D bo najverjetneje re-testirala linijo 50% in v kolikor bi re-test bil uspešen, kar bomo videli v cca. tednu ali dveh, potem bo to ponovno nakazovalo več moči za BTC in nekaj več “bolečin” za altcoine. V primeru izgube supporta v območju 50%, bi to zagotovo bil bullish signal za bolj jasen vstop v altcoine.

Tradicionalni finančni trgi (S&P500, SPX in USD, DXY)

Če pogledamo SPX delniški index vidimo, da ohranja svoj precej izrazit bullish položaj – mnogo bolj kot BTC, a se tudi SPX počasi približuje makro resistance območju, med $4500 in $4585. Glede na nekaj tednov trajajoč izrazit bullish trend, pričakujem, da bo tukaj prišlo vsaj do krajše ohladitve trenda, kar nakazuje tudi RSI, ki je že nekaj časa nad linijo prenakupljenosti. Ohladitev rasti SPX indexa bi lahko imela vsaj delno negativen učinek tudi na kripto trg, a glede na to, da se je BTC v zadnjih tednih in mesecih nekoliko odlepil od omenjenega indexa, korelativnega gibanja, vsaj v tako podobni meri, kot smo ga bili vajeni, ne gre pričakovati. Vseeno ocenjujem, da imata tako BTC, kot SPX še nekaj prostora za rast, nato pa bo sledilo obdobje umiritve trend rasti, kar pravzaprav ni slabo. Na ta način trgovalni asset umiri gibanje, se konsolidira, kar pomeni, se stabilizira in akumulira novih moči za nov odboj.

Na drugi strani imamo še ameriški Dollar (USD), ki nadaljuje z gibanjem znotraj padajočega kanala, ki ga prikazujeta oranžni liniji. USD za enkrat še vedno tvori lower high, kar nakazuje na njegovo šibkost, a sočasno je USD začel tvoriti higher low, kar bi potencialno lahko nakazovalo, da prihaja vsaj krajše obdobje, ko bo moč iz risk-on assetov (kripto, delniški trg…), prešla nazaj v USD. Prvi pokazatelj in test bo že linija EMA50 (modra), pod katero se USD nahaja in deluje kot resistance linija. Zavrnitev v tem območju bi bil jasen signal, da kripto in delniški trg še nista rekla zadnje. Trenutno kaže, da ima US potencial rasti do cca. $103-$104, medtem ko mikro support ostaja območje $101-$102.

Kaj torej lahko pričakujemo v juliju?

Julij nam prinaša poskus preboja makro resistance linije $30.500-$32.500. Uspešen preboj bi pomenil napad na območje $35.000, potencialno tudi do območja $38.000, kjer pa se nahaja zadnja makro resistance linija, za katero pa BTC za enkrat še nima moči, da bi jo prebil. Najprej bomo tako spremljali krajšo konsolidacijo, skozi katero bo BTC skušal akumulirati dovolj moči za omenjene napade. V kolikor pri tem nebi bil uspešen, bi zelo verjetno sledil re-test EMA200 trend linije, kjer pa BTC supporta ne sme izgubiti. Za enkrat BTC ohranja moč, a na dejansko dogajanje bodo vplivali predvsem makroekonomski in geopolitični dogodki, ki pa se ponovno nekoliko slabšajo, predvsem v EU, kjer prihaja do resnih nemirov v Franciji in Belgiji, napetost pa je čutiti tudi drugje. Vsekakor nekaj, kar ne oddaja pozitivnih signalov na ekonomske trge, zato velja ostati pozoren tudi na element, predvsem, če investirate in/ali trgujete z bolj tveganimi altcoini.

 

Zapis je informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!

Predhodnji članek

Hello (Hello)/USDT – HODL tehnična analiza in analiza potenciala rasti kovanca (PREMIUM)

Naslednji članek

Lido DAO (LDO)/USDT – HODL tehnična analiza in analiza potenciala rasti kovanca

error: Vsebina je zaščitena!