Pogoji uporabe in zasebnost

 • Kriptokrat je medijsko-podatkovna platforma, namenjena posredovanju informacij o trgovanju s kriptovalutami.
 • Spletna storitev Kriptokrat (v nadaljevanju Kriptokrat) je spletna storitev, katera uporabnikom pomaga do odgovornejšega in optimalnejšega trgovanja s kriptovalutami, kar počne na podlagi novic, tehničnih analiz in objav signalov. Vse informacije, kot tudi storitve, so uporabnikom na voljo preko spletne strani Kriptokrat.
 • Splošni pogoji so trenutno veljavni Splošni pogoji uporabe spletne strani Kriptokrat in z njo povezanih storitev.
 • Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno stran in/storitve Kriptokrat.
 • Uporabnik z uporabo spletne strani in storitev Kriptokrat (brezplačnih in/ali plačljivih) soglaša s tukaj navedenimi pogoji uporabe in se strinja, da jih je v celoti prebral in razumel. Tukaj navedeni pogoji uporabe uporabnika zavezujejo ves čas uporabe spletne strani ali storitev Kriptokrat.
 • Uporabnik, ki se s tukaj navedenimi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani ali storitev Kriptokrat ne sme uporabljati.
 • Uporabnik, ki ni dopolnil 18 let, spletne strani in/ali storitev Kriptokrat ne sme uporabljati.
 • Večina informacij in storitev je uporabnikom na voljo brezplačnih, del pa je plačljivih, v obliki letnega zakupa dostopa. Letni zakup dostopa je letno nadomestilo, katerega uporabniki plačujejo za dostop do dodatnih informacij in storitev.
 • Obračunsko obdobje velja 365 dni (1 leto), od dneva zakupa. Po tem času se storitev samodejno podaljša in obračuna, razen v primeru, da uporabnik pravočasno, to je najkasneje 24 ur pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, ne prekine storitve. 
 • Vse storitve so obračunane v EUR ali v eni zmed kriptovalut, kot ga določa uradni cenik.
 • Uporabniki razumejo, da je kripto trg dinamičen, da se informacije hitro spreminjajo in je posledično nepredvidljiv. 
 • Uporabniki razumejo, da nobena podana informacija, v nobeni obliki (besedilo, slikovni prikaz, avdio, video, analize, signali), ni 100% zanesljiva in se lahko kadar koli spremeni.
 • Kriptokrat ne zagotavlja zaslužkov ali dobičkov iz naslova trgovanja s kriptovalutami.
 • Uporaba informacij, tako brezplačnih, kot tudi plačljivih, je v celoti na lastno odgovornost uporabnika.
 • Uporabniki razumejo in se strinjajo, da Kriptokrat nima nobenega posrednega ali neposrednega vpliva na dogajanje na trgu kriptovalut.
 • Uporabniki se zavezujejo, da bodo spletno stran in/ali storitve Kriptokrat uporabljali izključno za lastno, osebno rabo, informacij pa ne bodo na noben način posredovali drugim oziroma tretjim osebam,
 • Uporabniki plačljivih storitev se zavezujejo, da svojih uporabniških podatkov ne bodo delili z drugimi osebami na način, da bi imeli tako dostop do plačljivih storitev Kriptokrat.
 • Uporabniki se zavezujejo, da na noben način ne bodo škodovali ugledu in/ali delovanju spletne strani Kriptokrat, kot njenim storitvam in drugim uporabnikom.
 • Uporabniki se zavezujejo, da bodo za potrebe registracije in plačil plačljivih storitev Kriptokrat posredovali resnične in verodostojne osebne podatke.
 • Kriptokrat si pridržuje pravico, da uporabnikom, kateri bod kršili tukaj objavljene pogoje uporabe, začasno ali trajno blokira dostop do spletne strani in/ali plačljivih storitev, brez vračila že plačanega zneska za dostop do plačljivih storitev.
 • Kriptokrat skuša ves čas zagotavljati nemoteno delovanje spletne strani in storitev, žal pa ne more zagotavljati nemotenega delovanja v primeru višje sile, ali vpliva tretjih oseb.
 • Kriptokrat ne odgovarja za morebitne poškodbe ali okvare, ki bi nastale na uporabnikovih računalniških sistemih iz naslova ogleda vsebin tretjih ponudnikov.
 • Vsi uporabniški podatki so skrbno varovani na varovanih strežnikih, z omogočenim dostopom zgolj ekipi Kriptokrat in izjemoma ponudniku strežniških storitev.
 • Uporabniki lahko kadar koli zahtevajo izbris osebnih podatkov.
 • Osebni podatki uporabnikov nikoli ne bodo deljeni s tretjimi osebami, razen v primeru resnih kršitev tukaj navedenih pogojev uporabe in zakonodaje Republike Slovenije, ko bodo podatki predani ustreznim organom pregona.
 • Tukaj navedeni podatki se lahko kadar koli spremenijo, zato priporočamo, da jih redno spremljate.

Ljubljana, 11.04.2021

error: Content is protected !!