Ključna potencialno korekcijska območja BTC, kakšen potencial rasti ima BTC za naslednji bull market in kdaj bi lahko nastopil (PREMIUM)

Najprej mi dovolite, da vam vsem skupaj še enkrat zaželim srečno, zdravo in kar najbolj zeleno novo leto 2023. Upam, da je skok vanj bil prijeten, predvsem pa bolj zabaven, kot gibanje BTC v zadnjih tednih. Leto pričenjamo s prispevkom, ki bo skušal zajeti nekatere najbolj ključne informacije, vezane na potencialno gibanje BTC v pričujočem letu, kot tudi v prihodnjem letu. Že na začetku bi želel poudariti, da gre izključno za ocene in identifikacijo, potencialno najbolj verjetnih in zanimivih območij, nikakor pa ne gre za napoved, do kam bo BTC dejansko tudi poskočil.

Popolnoma razumem, da si mnogi med vami želite slišati kar najbolj neposredne in jasne napovedi, a tehnične analize in trgovanje niso “šloganje” s pomočjo kart ali kristalne krogle, ampak gre za tehnično identifikacijo območij in trenda, glede na zgodovinske in aktualne podatke. Prav tako moramo razumeti, da bull in bear market ne diktirajo izključno časovni interval in t.i. halving obdobja, ampak predvsem makro ekonomski signali in geopolitični dogodki. Zato bi vas na tej točki želel opozoriti, da se prilagodite temu, namesto, da zgolj (do)kupujete in (do)kupujete izbrane kovance, ter čakate na veliki pok, ko bo trg ponovno ponudil izjemno velike donose. To je sicer tema enega izmed prihajajočih prispevkov, a vseeno želim, da se zavedate visokega tveganja, takšnega početja. Prva naloga dobrega investitorja je namreč zaščita svoje naložbe in ne zgolj iskanje popolnega dna, kjer se bo divje kupovalo izbrane kovance.

Glede na to, da BTC še vedno deluje zaspano in precej nestabilno, si bomo v pričujočem prispevku pogledali tista najbolj ključna korekcijska območja, do katerih bi BTC potencialno lahko segel, prav tako pa si bomo pogledali, kje bi bil lahko vrh naslednjega bull marketa za BTC in okviren časovni okvir. Naj ponovim, vse prikazane informacije temeljijo na trenutnih oziroma aktualnih indikatorjih in se lahko kadarkoli spremenijo, glede na makro ekonomske in geopolitične razmere.

Makro slika prikazuje najslabše stanje do sedaj

Že v zadnjem prispevku sem opozoril, da BTC nakazuje daleč najslabšo makro sliko do sedaj, kar ponuja kar nekaj razlogov za skrb in v tem sledi delniški trg (SPX). Prav ta negativna makro slika je ključen razlog, da bo potrebno biti zelo pazljiv v letošnjem letu in letih, ki so pred nami. To seveda ne pomeni, da BTC ne bo prikazal nič rasti, saj jo zagotovo bo, govorimo o makro trendu in iskanju novega ATH območja, kar bo vsekakor imelo vpliv tudi na trg altcoinov. Glede na to, da je velik del ljudi altcoine kupoval v fazi rasti ali celo ATH območij, zna potencialna ekonomsko-gospodarska kriza, ki se izrisuje že kar nekaj časa, predstavljati resen problem, zato se je potrebno ustrezno pripraviti.
 
Če si najprej pogledamo makro sliko z uporabo Gaussian Channel indikatorja (graf spodaj), potem lahko vidimo, da je bil december 2022 prvi mesec v zgodovini, leto 2022 pa na sploh prvo leto, ko je BTC končal z rdečo svečko in pod srednjo signalno linijo indikatorja, ki je do sedaj vedno igrala vlogo supporta. Signal, ki nikakor ni pozitiven in narekuje precejšnjo previdnost, a po drugi strani ta svečka še ni bila tako izrazita in za bolj jasen trend bo potrebno počakati še kakšen mesec ali dva, ko bomo videli, ali bo BTC uspel obrniti makro trend, nazaj v pozitivno fazo.

Zelo zaskrbljujoč je tudi pogled na 1Y interval (letni), kjer je BTC prvič v zgodovini tvoril veliko in izrazito bearish letno svečko, Bearish Engulfing. Navadno takšna svečka nakazuje precej nestabilno in negativno obdobje, ki je pred nami, a po drugi strani moramo upoštevati tudi dejstvo, da so bili ekonomski in trgovalni signali v letu 2022, izrazito negativni. Veliko se je govorilo o prihajajoči recesiji, EU in ZDA sta se soočale z visoko inflacijo, ameriška FOMC in ECB sta pričeli uvajati precej ostre ekonomske ukrepe za zmanjševanje inflacije, kar je pričelo dušiti obe ekonomiji, svet je bil soočen z začetkom nove vojne, ki je imeli precej visok ekonomski davek na življenje v ZDA in predvsem Evropi, kripto trg se je soočil s prvimi resnimi kolapsi vidnejših menjalnic (FTX) in projektov (LUNA), v zraku so bile vse glasnejše govorice o regulaciji kripto trga in še bi lahko našteval. Brez dvoma morje razlogov, ki so vplivali na negativen trend gibanja BTC in večine altcoinov.

Seveda ne pričakujem, da se bo trend kar takoj in hitro obrnil na bolje, pričakujem pa, v kolikor ne bomo soočeni z novimi pretresi, da se bo trg skušal stabilizirati in v naslednji fazi počasi odbiti.

Ne glede na vso dogajanje, ki smo mu bili priča v letu 2022, pa se bomo verjetno strinjali, da padci in korekcije, ki smo jih videli pravzaprav niso tisti najhujši del bear marketa. Najhujša so obdobja “mrtve” konsolidacije, kot smo jim priča zadnjih nekaj tednov, ko BTC in trg praktično mirujeta. To dolgočasje ubija in prav ta obdobja so ena najbolj napornih za manj izkušene trgovalce, saj izgubijo voljo ter vero v trg, zato kljub globokem minusu, v katerem se je znašel njihov portfelj, odnehajo in zapustijo trg. Prav to pa je ena najbolj usodnih napak, ki jo kasneje potrdijo s tem, ko se vrnejo v času ponovnih večjih odbojev trga, kjer ponovno vstopajo na vrhu in čez čas se znova ujamejo v isto past, kjer prodajajo, ko so na dnu. Zavedati se je potrebno, da sta trg in HODL trgovanje danes nekaj povsem drugega, kot pred leti, zato klasična HODL strategija najverjetneje ne bo več najbolj optimalna rešitev, a kot že omenjeno, o tem v enem izmed naslednjih prispevkov.

Ključna območja in potencialna korekcijska območja

Ne glede na vso dogajanje, pa BTC še vedno sledi svojemu trendu in če sliko pogledamo nekoliko širše, torej iz makro vidika vidimo, da pravzaprav presenečenj ni. Uporabili bomo Fibonacci analizo, s pomočjo katre bomo poskušali identificirati tista ključna območja na katera moramo biti pozorni, kot tudi na potencialna korekcijska območja, katera bi BTC lahko še dosegel v letošnjem letu.
 
Če pogledamo spodnji graf vidimo, da Fibonacci analiza zelo natančno določa tiska ključna območja, kjer prihaja do odbojev, zavrnitev in konsolidacije. Ključno je t.i golden pocket območje, kjer navadno prihaja do vseh ključnih sprememb v gibanju trenda. Gre za zeleno območje na spodnjem grafu. Če pogledamo zgornjo Fib linijo golden pocket območja (50%), vidimo, da je ta igrala ključno vlogo v času tvorbe obeh ATH vrhov, saj je s prebojem te linije BTC prešel v tisto izrazito rast, hkrati pa je prešel v izrazito korekcijo v trenutku, ko je padel pod to linijo. Največ težav za BTC pa je nastopilo v trenutku, ko je BTC izgubil support znotraj golden pocketa (temno zeleno območje), katero je postala trdovratna resistance linija. Vse od tega trenutka dalje, je BTC prešel v še bolj negativen trend in fazo nestabilnosti, skozi katero išče svoje novo dno. A gledano iz širše perspektive, se BTC še vedno nahaja znotraj zelenega območja in ključna linija v tem trenutku je zadnja obrambna linija Fib grafa, spodnja linija Fib golden pocket območja, pri 78%, katera se nahaja pri dobrih $14.800.

Gre za nadvse pomembno linijo, katere BTC ne sme izgubiti, saj bi to pomenil kar hiter padec do območij, ki smo jih videvali pred letom 2020. Zato je to linija, na katero sem še posebej pozoren v makro smislu in predstavlja makro support.

Kot omenjeno v včerajšnji kratki analizi znotraj Telegram skupine, BTC tvori sicer bullish falling wedge trend, ki ga tvorita oranžni liniji, a do potrditve še ni prišlo, saj se BTC že več tednov giblje skoraj natanko po sredini omenjenega trenda, medtem ko čakamo, ali bo prej prišlo do re-testa zgornje ali spodnje trend linije. No, spodnja trend linija se nahaja natanko v območju omenjene Fib 78% trend linije, kar pomeni, da obstaja verjetnost, da bo prišlo vsaj do re-testa omenjenega območja.

Na spodnjem grafu pa prav tako vidimo še dve, verjetno najmočnejši makro support območji, kjer se nahaja daleč največ nakupnih naročil. Gre za območje med okvirno $5.900 in $11.800, ki za enkrat še ni aktualno, a nikakor ni izključeno, v kolikor bi BTC izgubil support na omenjeni Fib 78% liniji. Bolj verjetno je zgornji del območja, med $9.200 in $11.800.

Kaj prinaša potencialni death cross?

Ko govorimo o ključnih makro trendih, ne moremo mimo death crossa trenda (križ smrti), ki se potencialno tvori na 1W intervalu. Do potrditve še ni prišlo in vsekakor je možno, da do nje tudi ne bo prišlo, a za enkrat BTC še vedno nakazuje potencialno tvorbo, do katere bi lahko prišlo nekje v drugi polovici januarja oziroma prvem tednu februarja. Če smo čisto natančni, death cross tvorita DMA50 in DMA200 trend liniji, kjer krajša, DMA50, preseka DMA200 navzdol. V dotičnem primeru spremljamo tedenski (1W) in ne dnevni (1D) interval obeh trend linij, a princip ostaja enak. V kolikor bi prišlo do realizacije omenjenega trenda, bi to bil prvi takšen dogodek v zgodovini. Posledično tako niti ne vemo, kaj bi takšen dogodek pomenil za BTC. Dejstvo pa je, da gre za t.i. lagging indikator oziroma signal, kar pomeni, da se prikaže z manjšo zamudo, torej bo do samega dogodka, potencialno večje spremembe trenda, moralo priti že nekoliko prej.

Kot omenjeno, takšen dogodek bi bil prvi v zgodovini BTC, zato težko ocenimo potencialno dogajanje. Vsekakor je možno, da bi lahko prišlo do nadaljevanja večje korekcije, a dejstvo je, da sta tedenski in mesečni RSI na eni najnižjih stopenj v vsej zgodovini in da 1W MACD nakazuje postopno krepitev moči, zato nikakor ne bi bil presenečen, če bi potencialna tvorba omenjenega trenda, rezultirala v večji odboj. Kakorkoli, potrebno bo počakati, bodite pa pozorni na dogajanje od okvirno druge polovice januarja naprej, zelo verjetno že nekoliko prej.

Potencial rasti za BTC v naslednjem bull marketu

Ko govorimo o potencialu rasti za izbran kovanec, to ne pomeni, da gre z napoved, do katere vrednosti bo izbran kovanec zrasel, ampak za najbolj verjetno zgornjo mejo, katero lahko kovanec doseže. Kot sem omenil že na začetku, je potencial rasti v veliki meri povezan z makro ekonomskimi razmerami na trgu in geopolitičnimi dogodki. Prav tako pa potencial pogojuje točka dna, katero kovanec doseže v bear marketu. Trenutno dno za BTC je pri cca. $15.479, a to dno še nikakor ni potrjeno, bomo pa potrditev najverjetneje dobili nekje v Q1 ali Q2 letošnjega leta. BTC se trenutno še vedno nahaja v fazi ozke konsolidacije in indikatorji (Bollinger Bands) nakazujejo, da se pripravlja večja sprememba trenda, v kateri bi zelo verjetno lahko dobili tisto pravo potrditev. Prav zaradi dejstva, da še vedno nimamo dokončne potrditve dna, bomo pogledali tista najbolj verjetna območja, do katerih lahko seže BTC, glede na trenutne razmere in indikatorje.
 
$35.000-$45.000 


Glede na izrazito negativne razmere, ki so se začele v minulem letu in se bodo, kot za enkrat kaže, nadaljevale tudi v letošnjem letu, osebno ne pričakujem začetka novega bull runa v letošnjem letu. No, če sem bolj natančen, nekaj možnosti ostaja v Q4 2023, a osebno, vsaj za enkrat – odvisno o makro ekonomskih razmer, več verjetnosti polagam na 2024 in z vrhom nekje v 2025. Novega ATH za BTC v letošnjem letu ne pričakujem, razen v primeru občutnega izboljšanja makro ekonomskih razmer, na kar pa za enkrat, ne kaže. Osebno tako pričakujem, da bi BTC v letošnjem letu, v kolikor bi razmere bile bolj bullish od trenutnih, lahko dosegel spodnji del Fibonacci golden pocket območja, torej nekje med $35.000 in $45.000.

$54.000-$70.000

V kolikor bi BTC potrdil dno, ki bi bilo nižje od aktualnega, okvirno nekje med $13.800 in $14.800 in bi naslednji bull market minil v nekoliko manj stimulativnem makro ekonomskem okolju, potem ocenjujem, da bi BTC lahko dosegel območje med $54.000 in $70.000. Tukaj mislim na obdobje 2024-2025. Da, takšen odboj bi bil bolj bullish od predhodnega, a tukaj bi želel opozoriti na zelo nevarno past. V kolikor bi BTC dosegel območje okoli $70.000, bi s tem tvoril t.i. tripple top, ki velja za izrazito bearish trend. V tem primeru bi skoraj zagotovo sledila nova velika korekcija in potencialno dolgotrajen bear market, ki bi minil v izjemno ozkem območju. Takšnega scenarija si zagotovo ne želim, a potencialno je mogoč.

$90.000-$115.000

Tisti najbolj optimalni scenarij, ki bi se odvil v primeru stabilizacije razmer na finančnih trgih in ponovnega zagona kripto trga, pa bi BTC lahko potencialno odbil do območja med okvirno $90.000 in $115.000, nekje med Q4 2024 in Q3 2025. Ponavljam, gre seveda za oceno na podlagi aktualnih informacij, katero pa bo potrebno prilagoditi, glede na dogodke, ki nas čakajo v prihajajočih mesecih.

Teden, ki je pred nami, bo minil v potrditvi aktualnega supporta, okoli $16.500. A bolj kot se bomo bližali februarju, več dinamike lahko pričakujemo na kripto trgu in temu primerno bodo reagirale tudi vrednosti BTC in altcoinov. Dogajanje je trenutno izrazito dolgočasno, a kot nakazujejo indikatorji že nekaj tednov, BTC nakazuje skorajšnjo večjo spremembo trenda. Razmere še niso najboljše, a zagotovo ostaja več prostora navzgor, kot proti dnu. Potrebno pa bo biti pazljiv, saj bo leto 2023 zagotovo minilo v poskusih iztiskov malega kupca. 

 

Zapis je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!

Predhodnji članek

Leto 2023, na kaj moramo biti pozorni in kaj lahko pričakujemo od finančnih in kripto trgov – makro trend

Naslednji članek

Solana (SOL)/USDT – kratkoročna tehnična analiza in analiza HODL potenciala rasti (PREMIUM)

error: Content is protected !!