Kaj pomenijo nedavni FOMC ukrepi za finančne trge, BTC in kripto trg?

Pa smo dočakali še zadnje zasedanje FOMC v letu 2022, ki pa je bilo eno najpomembnejših zasedanj, saj nas je predsedujoči, Jerome Powell, seznanil z aktualno stopnjo inflacije v ZDA in z novim, 0,5% dvigom obrestnih mer. A še pomembnejša informacija kot inflacija in dvig obr.mer, je bil ekonomski makro outlook za leto 2023. Žal je predsedujoči, kot vedno, vse skupaj poskušal izvesti diplomatsko, a dejstvo je, da so napovedi mešane.

Pričujoči prispevek je namenjen povzetku včerajšnjega FOMC dogajanja, kot tudi oceni najbolj verjetnega dogajanja na finančnih in kripto trgih, v mesecih, ki so pred nami.

Nižja inflacija in nižji dvig obrestnih mer

Kot sem zapisal v eni izmed objav (Premium), nekaj dni pred zasedanjem FOMC, pričakujem padec stopnje inflacije in 0,5% dvig obrestnih mer. Ta ocena se je izkazala za pravilno, saj se je stopnja inflacija nekoliko znižala in sicer na 7,1%, pričakovali so 7,3%, medtem, ko je osnovna inflacija padla na 6%, pričakovan padec je bil na 6,1%. Tudi obrestna mera se je po nekaj mesecih zvišala za “zgolj” 0,5%, namesto za 0,75%.

Vsekakor informacije, ki so za investitorje bolj bullish, kot v preteklih mesecih, a zgolj v kratkoročnem intervalu. Gledano iz makro vidika, je inflacija še vedno visoka, obresti pa so še vedno na rekordno visoki ravni. 

Iskanje ravnotežja

Razumeti moramo, da se FOMC nahaja v nezavidljivem položaju, saj na eni strani skuša učinkovito znižati inflacijo, na drugi strani pa preprečiti nastop recesije. Seveda je tisto o zavidljivem položaju zapisano bolj sarkastično, saj je ameriška FED, po mojem in po mnenju mnogih, tako finančnikov, kot analitikov, eden ključnih razlogov za slabo ekonomsko stanje, ne zgolj trenutno, ampak za vsa, od njenega nastanka dalje. Kakorkoli, naloga FED (FOMC) je, da zniža inflacijo in prepreči vstop v zelo verjetno recesijo. Naloga seveda ni preprosta. Če FOMC želi znižati inflacijo, mora zviševati obrestne mere, kar pomeni, nastanek manj stimulativnega okolja za investicije in naložbe, ter posledično krčenje razvoja gospodarstva. To pa vodi v padec delovnih mest (višja brezposelnost), to pa posledično vodi v nižjo potrošnjo in na koncu recesijo.

Na drugi strani nižanje obrestnih mer oziroma ukinitev obrestnih mer, pomeni več potrošnje, več investicij, a to vodi ponovno v višjo inflacijo (več denarja v obtoku). Zaradi tega sedaj že več mesecev spremljamo telovadbo FOMC z obrestnimi merami, ki sicer delujejo, saj se inflacija niža, a še vedno je precej visoka oziroma previsoka. Aktualni podatki sicer kažejo projekcijo umirjanja inflacije, a najverjetneje temu ne bo tako, tudi zato je predsedujoči FOMC, Jerome Powell, napovedal, da bodo nadaljevali z dvigom obrestnih mer, kar je bearish signal, a je hkrati tudi dal vedeti, da bo dvig odvisen od vsake posamezne meritve, kar je nekoliko bolj bullish signal, a nikakor tako bullish, da bi se lahko veselili.

60% verjetnost nastopa recesije v 2023

Glede na aktualne makro ekonomske podatke, ki so javno dostopni, na ukrepe, ki jih uvajata ECB in predvsem ameriška FED (ECB namreč bolj kot ne sledi FED), ter glede na padec potrošnje v ZDA in EU ocenjujem, da je trenutna verjetnost prehoda ZDA v recesijo, v letu 2023, dobrih 60%. Najbolj verjetna časovnica je v obdobju med Q3 in Q4 2023. Seveda bo temu najverjetneje sledil tudi ostali del sveta. A potrebno bo počakati in podatke aktualizirati, glede na vidnejše makro ekonomsko in geopolitično dogajanje v 2023.
 

Še vedno nizka stopnja brezposelnosti v ZDA kot glavni razlog za dvig obrestnih mer

Pri FOMC so kar nekaj časa, včerajšnje tiskovne konference, namenili, po njihovi oceni, še vedno zelo visoki stopnji zaposlenosti v ZDA, ali če želite, nizki brezposelnosti, kar naj bi, prav tako po njihovi oceni, bil pokazatelj še vedno močne ekonomije in visoke potrošnje, kar vodi v inflacijo. Ob tem so seveda gladko zanemarili nekatere ključne kazalce, ki jasno kažejo obratno sliko. Kakorkoli, nizka stopnja brezposelnosti v ZDA je bil torej “izgovor” za novi dvig obrestnih mer.
 
A pojdimo po vrsti. FED oziroma FOMC ima izključno en cilj in to je znižati stopnjo inflacije. To je edini cilj FOMC. Na drugi strani so soočani s težavo, da nimajo neposrednega vzvoda in moči regulirati cene, kot tudi ne vplivati na oskrbovalno verigo trga. Torej je njihov edini praktični vzvod regulacije trga oziroma njegovega stanja ta, da zmanjšujejo moč potrošnikov oziroma da zmanjšujejo kupno moč. Kupec tako postaja vse bolj reven, kar pomeni, da manj troši, to pa posledično vodi v padanje cen in inflacije, dokler ta ne doseže zastavljene stopnje. S tem so delo FOMC konča. 
 
In ker je nepremičninski trg v ZDA eden tistih, kamor potrošniki vložijo največ kapitala, je prav nepremičninski trg deležen največ neposrednih ukrepov, ki vodijo v padec kupne moči potrošnikov. Prav zaradi tega je nepremičninski trg eden ključnih kazalcev stanja ekonomije v ZDA in tudi globalno. In če pogledamo index trga nepremičnin (graf spodaj) za ZDA vidimo, da so se težave pravzaprav začele s koncem decembra 2021, torej skoraj sočasno, ko je trg prešel v bear market. Padec povpraševanj in nakupov je očiten in to je zgolj eden izmed signalov, ki ga FOMC namerno ignorira, ali pa ukrepe sprejemajo s precejšnjo zamudo, kar je najverjetneje, vsaj po moji osebni oceni.

težava pa je še veliko globja in nakazuje potencialen zgodovinski zlom trga. Večina nepremičnin se v sodobnem času ne kupuje z gotovino, temveč s krediti oziroma hipotekarnimi krediti. In medtem, ko se je trg nepremičnin v ZDA začel rekordno ohlajati, so hipotekarne obresti rekordno poskočile, kar pomeni, da imajo kupci in imetniki tovrstnih kreditov vse več težav z odplačevanjem oziroma se njihova kupna moč občutno zmanjšuje, saj gre velik del sredstev prav za pokritje omenjenih obresti. Verjetno so aktivnosti FOMC zdaj nekoliko bolj jasne.

Spodaj prikaz trga nepremičnin v ZDA (modra krivulja) in rekordno visokih hipotekarnih obrestnih mer (rdeča).

Vsak dvig obrestnih mer, ki ga sprejme FOMC, vpliva na obrestno mero kreditov, ki jih jemljejo potrošniki (potrošniški, hipotekarni itn.). 0,5% dvig obrestne mere je sicer mnogo boljši kot 0,75% dvig, a če vemo, da večina sodobne potrošnje temelji na takšnih in drugačnih kreditih, ki bremenijo potrošnike, potem ima tudi 0,5% dvig izjemno velik (negativen) vpliv na kupno moč. 

FOMC tako v tem trenutku zagotovo (še) ne razmišlja o prenehanju dviga obrestnih mer, saj kot rečeno, sledi le enemu cilju, zmanjšanju inflacije. Ob tem bodo morali biti pozorni na dejansko stanje ekonomije, a glede na njihove izjave (primer stopnja brezposelnosti in kupne moči) se bojim, da večino ukrepov uvajajo z zamudo.

Makro in mikro signali

Kdor spremlja moje zapise bolj pozorno in dlje časa ve, da sem že pred časom in večkrat opozoril na visoko verjetnost nastopa ene največjih ekonomskih kriz v zgodovini, ki bi lahko bila primerljiva, ali celo hujša, od velike depresije leta 1929. Prispevki so vam na voljo na spletni strani, v rubriki Makro trend. Seveda je ekonomija živa in dinamična zadeva, zato se signali kaj hitro lahko spremenijo in jih je potrebno redno spremljati, a za enkrat globalni trgi še vedno kažejo zelo zaskrbljujočo makro sliko.

To pa ne pomeni, da vmes ne more priti tudi do zelo bullish signalov. Bear market in krize namreč ne pomenijo zgolj ravne linije padca trga, kot tudi bull market ne pomeni zgolj ravne linije rasti trga. Bojim pa se, da se velik del ljudi dejansko niti ne zaveda, v kako resnih časih smo in kaj nam pravzaprav grozi. Mnogi, ki pričakujejo, da bo trg zdaj, zdaj prešel v bull market in da bo ponovno prišlo do eksplozije BTC in trga altcoinov, tudi po nekaj 1000% ali več, bodo zelo razočarani. To sicer ne pomeni, da ne bo prišlo do prehoda v bull market, bo, a bojim se, da v kolikor se globalne makro ekonomske in geopolitične razmere ne bodo izboljšale, trgi ne bodo odreagirali tako, kot v preteklih bull marketih. A o tem več v enem izmed prihajajočih prispevkov (Premium).

Zadnji FOMC ukrepi zgolj nakazujejo, da nadaljujemo pot v negativno smer. Poskuša se sicer rešiti, kar se rešiti da, a bojim se, da smo zelo pozni. Morda prepozni? Kar je zanesljivo je to, da bo leta 2023 zelo zahtevno in naporno, predvsem v ekonomskem smislu, v kolikor se trgi želijo izogniti tistemu najbolj črnemu scenariju. Pričakujem, da bo FOMC s fabruarjem ponovno dvignil obrestno mero, groba ocena je nadaljnjih 0,5% in nato še nekajkrat, potem pa bodo, odvisno od stanja ekonomije, katero ne želijo preveč “stisniti”, prenehali z ukrepi.

A nasprotno od prepričanja, finančni trgi ne padajo najbolj izrazito v času dviganja obrestnih mer, ampak v času, ko FOMC preneha z dviganjem obrestnih mer, čemur navadno sledi večja korekcija trga. Se bo zgodovina tudi tokrat ponovila?

Osebno prav tako pričakujem, da bo brezposelnost v ZDA strmo naraščala skozi 2023, kar mnoga podjetja nakazujejo že sedaj z odpuščanjem zaposlenih oziroma z napovedmi. To je tudi dober pokazatelj, da se podjetja pripravljajo na precej težke čase.

Kaj to pomeni za BTC in kripto?

Trenutno dogajanje ne nakazuje nič pretirano optimističnega za finančne in tudi kripto trge. BTC in kripto trg sledita delniškemu trgu, kateri pa ne nakazuje pretirane moči. Če pogledamo delniški index S&P 500 (SPX), ta ponovno ni uspel prebiti makro down-trend linije, čemur je vedno sledila večja korekcija, med 10% in dobrih 15%. Korekcija SPX bi imela negativen vpliv tudi na BTC in posledično na kripto trg. V kolikor se bo slaba makro ekonomska slika nadaljevala, je ta scenarij zelo verjeten.

Slabi makro ekonomski signali in napovedi investitorje odvračajo od vlaganja, še posebno v bolj tvegane oziroma volatilne naložbe, med katere za enkrat sodi tudi kripto. Tako sta najbolj verjetna dva scenarija:

a. ko se bo inflacija umirila in bo FOMC počasi prenehal dvigovati obrestno mero, zna trg na to pozitivno odreagirati in se obrniti v bullish fazo, a to ne pomeni v tisti pravi bull market. Prišlo bo do večjega odboja, okvirna in groba ocena do območja $30.000-$37.000, nato pa bo prišlo do ponovne velike korekcije (cca. 30%-60%), kar bo tudi zadnji low tega bear marketa. Več o tem prav tako v enem izmed prihodnih prispevkov

b. spremljali bomo daljšo konsolidacijo, z nekaj odboji do območja okvirno $25.000 – $28.000, prvi večji odboj pa bi se lahko zgodil proti koncu Q4 2023, ali v prvi polovici 2024, v kolikor bodo ekonomske razmere dovolj ugodne.

Za enkrat gre za oceni dveh najbolj možnih scenarijev, več o tem v prihajajočem prispevku. Vsekakor menim, da se možnost začetka novega bull marketa precej oddaljuje. Četudi pa bi do njega prišlo, je verjetnost novega ATH za BTC, v 2023, vsaj po trenutnih indikatorjih, zelo majhna. A kot vedno, o vseh morebitnih spremembah, vas bomo obveščal sproti.

2023 bo tako precej naporno za BTC in kripto. Imamo izjemno nestabilne makro ekonomske razmere, nestabilno geopolitično situacijo, na kripto trgu smo priča vojni CEX menjalnic, tradicionalni finančni trgi oziroma njihovi “botri” pa bodo storili vse, da uničijo kripto trg, ali pa ga vsaj dodobra zavrejo in omejijo. Da bi ga lahko ukinili je malo verjetno, vsaj tehnološko, zagotovo pa bomo priča administrativnim ukrepom, ki bodo, pod pretvezo zaščite malega vlagatelja, pravzaprav tako omejili kripto trg, da bo vedno manj zanimiv za velike vlagatelje oziroma vlagatelje na sploh. Da, precej črn scenarij, a žal tudi zelo realen. ECB tako že pripravlja zakone, ki so namenjeni regulaciji oziroma omejitvi kripta. Predlog je, da bo moral trgovalec, za vsako izplačilo nad 1000 EUR, le tega potrditi z osebnim dokumentom in izpolnjenim obrazcem. Še ostreje pa so se lotili BTC oziroma PoW kovancev, katere želijo popolnoma omejiti oziroma celo prepovedati. Večina teh predlogov nima nobene podlage in so izključno rezultat lobiranja bančnega sektorja, katerim BTC in kripto predstavljata najresnejšo konkurenco. Povedano preprosto, gre za željo po popolnem nadzoru. No, tukaj pa so še obresti, o katerih sem že pisal. FOMC jih bo dvigovala vse do trenutka, ko bodo zaznali, da ekonomija peša, kar zna biti precej pozno. Takrat bodo hiteli z zmanjševanjem obrestnih mer in prav v tem bodo mnogi morda videli priložnost za nov odboj trga. Morda, a zmanjševanje obrestnih mer ima tudi svoj negativen razlog.

Zakaj je torej zmanjšanje obrestnih mer pravzaprav slab znak? Centralne banke oziroma v tem primeru FED, zmanjšujejo obrestne mere, da stimulirajo ekonomijo. Dolgotrajno dvigovanje obrestnih mer in stiskanje ekonomije le to zaustavlja in krči. Da bi se izognili zlomu, pride do nižanja obrestnih mer, da se ponovno stimulira ekonomijo.

Ameriške državne obveznice, kot potencialni bullish signal

Drži, veliko negativnih signalov in razlogov za skrb. A kljub temu ostaja še nekaj potencialnih priložnosti, ki bi kripto trg, ki je, po moji oceni, umetno zaviran, lahko obrnili ponovno proti vrhu. Gre za Donos ameriških obveznic (2Y). Kadar krivulja donosa krene strmo navzgor, vrednost BTC strmo pade in obratno. To lahko vidimo na spodnjem grafu. Donos je trenutno precej visok, a nakazuje se točka preloma. V danem trenutku je še prezgodaj za potrditev, a vsekakor bom pozoren na dotični graf. O vseh spremembah vas bom pravočasno obveščal.

Pred nami so turbolentni časi, ki za kripto niso najbolj rožnati. To nikakor ne pomeni, da ne bomo več videli odbojev, pomeni le več negotovosti in nihanj. V prihajajočih dnevih bom objavil še nekaj prispevkov, ki bodo nekoliko bolj podrobno analizirali možne scenarije gibanja kripto trga, za enkrat pa naj prispevek zaključim z opozorilom, da bodite previdni. Predvsem se izogibajte kupovanja neznanih in tveganih altcoinov v prepričanju, da bodo zdaj, zdaj eksplodirali in ustvarili rekordne donose. Vsekakor je možno, da do tega pride, a v tem trenutku je takšno tveganje preveliko, bistvo dobrega investiranja pa ni slepo kupovanje “potencialnih” kovancev in čakanje, da ustvarijo rekordne donose, ampak je bistvo v dobrem risk managementu – pripravljate se na najhujše, pričakujte najboljše!

Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. Vse navedene informacije so zgolj informativne narave. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz,  je na voljo naša premium storitev. Premium storitev, ki je sedaj na voljo v posodobljeni in dopolnjeni obliki, vam ponuja dnevne tehnične analize in signale, aktualne informacije, fundamentalne analize potencialnih kovancev, izobraževalne vsebine in tedenske makro ekonomske analize in analize trga BTC ter altcoinov. Tako boste v vsakem trenutku na tekočem z dogajanjem na trgu, prav tako pa boste osvojili novo znanje, s katerim boste lahko optimizirali svoj trgovalni portfelj. Vse to, za zgolj 50 EUR/leto. Več podrobnosti.

Predhodnji članek

Market Watchdog makro tedenska analiza za obdobje 12.12. – 18.12.2022 (PREMIUM)

Naslednji članek

So Binance še varna CEX menjalnica in kakšne so alternative (PREMIUM)

error: Content is protected !!