Kaj je stop loss pozicija, kako, kje in kdaj jo nastavimo

V zadnjem času sem prejel kar nekaj vaših vprašanj, ki se nanašajo na t.i. stop loss pozicijo. Fraza, katero pogosto uporabljam v svojih analizah, pravzaprav sodi med ključne elemente risk management strategije, zato je zelo pomembno, da stop loss pozicijo razumemo in jo znamo uporabiti. Namen pričujočega prispevka je na enostaven in praktičen način predstaviti:

 • kaj stop loss je in zakaj se uporablja
 • kdaj uporabljamo stop loss
 • kako uporabljamo stop loss

Kot rečeno, prispevek je namenjen predvsem začetnikom in manj izkušenim trgovalcem, zato bo zajel le tisti ključen pogled na stop loss pozicijo. Preden pa se bolj konkretno spustimo v samo vsebino, bi želel že na začetku poudariti in vas spodbuditi k redni uporabi stopl loss pozicije. Žal še vedno opaažam, da veliko trgovalcev tega ne počne, kar na koncu pogosto vodi k likvidaciji. Cenite denar, ki ste ga vložili v trgovalni portfelj, zaščitite svoj vložek in bolj kot k hitremu bogatenju, se raje usmerite v modro in potrpežljivo akumuliranje kovancev.

Kaj stop loss pozicija je?

Stop loss je izjemno močno in pomembno orodje, ki je na volj trgovalcem, s katerim omejijo potencialne izgube oziroma se izognejo nepotrebnim izgubam. Orodje je na voljo znotraj vsake kripto menjalnice oziroma orodja za borzno trgovanje. Stop loss pozicijo je potrebno ročno nastaviti, ostalo delovanje (aktivacija in realizacija) pa je avtomatizirano oziroma samodejno. Stop loss funkcijo lahko uporabljamo za trgovanje na dolgih in kratkih pozicijah.

Poglejmo si praktični primer, s pomočjo katerega bomo lažje razumeli, kaj stop loss pozicija je.

Pri vrednosti $20.000 ste kupili 0,5 BTC kovanca. Da bi se zaščitili za primer nenadnih korekcij in posledično nepotrebnih izgub, ste stop loss pozicijo nastavili pri $18.000, torej pri -10%. V kolikor bi vrednost BTC padla pod $18.000, bi se samodejno aktivirala stop loss pozicija in bi prodala kupljen BTC. Tako ste sicer izgubili 10%, a če je korekcija npr. 20% ali 50%, ste se tako izignili dodatnim oziroma nepotrebnim izgubam.

Kdaj uporabljamo stop loss pozicijo?

Stop loss pozicijo uporabljamo vedno in redno, v času trgovanja. Mnogi trgovalci, ki trgujejo predvsem na dolgi rok (HODL), stop loss pozicije pogosto ne uporabljajo, kar po mojem mnenju ni najboljše, saj bi z uporabo lahko prav tako zmanjšali izgube in ohranili kapital za akumulacijo. V kolikor trgujete na kratkih intervalih (scalping, interday trading…) ali srednje ročnih intervalih pa je uporaba stop loss pozicij obvezna, saj optimizira trgovanje, vas razbremeni in zmanjša potencialne izgube.

Kako uporabljamo stop loss pozicijo?

V osnovi ločimo tri metode uporabe stop loss pozicije:

 • z uporabo support oziroma resistance linij
 • z uporabo tehničnih indikatorjev, kot sta MA20 in MA50
 • z uporabo odstotkov (koliko % si lahko privoščimo izgubiti, glede na risk-reward razmerje)

Sama uporaba oziroma postavitev stop loss pozicije je enostavna. Znotraj vsake menjalnice, kjer trgujete s kriptovalutami, izberete možnost sell in nato opcijo stop-limit. Mnogi uporabljajo upcijo limit, namesto stop-limit, a to odsvetujem, saj je mnogo bolj tvegana, predvsem v času velikih prodajnih ali nakupnih nihanj, kar posledično lahko pripelje do tega, da se prodajno naročilo ne aktivira.

Razlika med limit in stop-limit naročilom

Limit naročilo omogoča, da vpišemo točno določeno vrednost, pri kateri želimo, da sistem samodejno proda naše kovance npr. pri natanko $18.000. Največkrat se takšno naročilo sicer realizira, a ne tako redko se zgodi, da pride do izjemnega prodajnega pritiska in zaradi prevelikega števila prodajnih naročil pri določeni vrednosti npr. $18.000, vsa naročila enostavno niso realizirana, stop limit se ne sproži, vrednost pa nato strmoglavi.

V kolikor izberemo opcijo stop-limit, določimo določen cenovni razpon, znotraj katerega želimo, da sistem proda naš kovanec. Namesto, da določimo vrednost natanko pri $18.000, določimo vrednost STOP:$18.000 in LIMIT:$17.800. Tako smo sistemu sporočili, da aktivira stop loss pozicijo, ko vrednost kovanca pade na $18.000 in ga proda nekje v cenovnem razponu $18.000-$17.800. Tako smo se dodatno zaščitili za primer povečanega prodajnega pritiska, saj cenovni razpon sistemu omogoča več maneverskega prostora za prodajo. Sistem bo tako kovanec prodal po ceni, ki ne bo višja od $18.000, a ne nižja od $17.800. Prav tako v polje Amount (znesek) vpišemo, koliko kovancev želimo prodati v primeru aktivacije stop loss pozicije. Ker večina vsaj del portfelja drži na dolgi rok, navadno nikoli ne prodamo 100% kovancev, ampak le del (npr. 20%, 30%, 50%), s katerim zneskom nato ponovno vstopimo, ko je korekcija končana.

Uporaba support in resistance linij za določitev stop loss pozicije

Ena najpogostejših metod za postavitev stop loss pozicije, je uporaba support in resistance linij. Kot vemo, support linija leži spodaj in predstavlja območje najpogostejših odbojev, medtem ko resistance linija leži zgoraj in predstavlja območje najpogostejših zavrnitev in prehodov v pullback ali korekcijo. Seveda pa ob dotiku support ali resistance linije nikakor ni 100% zagotovljeno, da bo prišlo do odboja oziroma zavrnitve. Zgodi se, da je pridajni ali nakupni pritisk tako močan, da linija ne zdrži in vrednost pade pod support linijo, kjer nadaljuje korekcijo, ali pa prebije resistance linijo in nadaljuje z rastjo. Da bi preprečili tovrstne izgube, uporabimo stop loss pozicijo.

Spodaj prikaz primera postavitve stop loss pozcije, z uporabo support linije. Razumljivo je, da stop loss pozicijo postavimo pod nakupno vrednost (dolga pozicija), največkrat to storimo nekje pod support linijo in ne znotraj nje. Kako globoko pod support linijo bomo postavili stop loss pozicijo je odvisno od naše risk management strategije oziroma tega, koliko smo pripravljeni tvegati (izgubiti). Povprečna vrednost postavitve stop loss pozicije pod support linijo je 5%.

Predvsem pa velja pravilo, da se stop loss pozicija postavi tam, kjer vaša osnovna trgovalna strategija ni več veljavna!

Podobno je tudi v primeru kratkih pozicij oziroma shortanja, le da stop loss postavimo nad resistance linijo (prikaz spodaj).

Uporaba tehničnih indikatorjev

Naslednja in zelo uporabna metoda, je uporaba tehničnih indikatorjev, kot sta npr. MA20 in MA50. Omenjena indikatorja delujeta podobno kot support in resistance liniji, zato je tudi strategija postavitve stop loss pozicij podobna. Vstopimo, ko se kovanec stabilizira nad MA20 trend linijo in se od nje odbije. Stop loss pozicijo pa postavimo na mestu, nekaj nižje od mesta ponovnega padca kovanca pod MA20 trend linijo. Ta metoda od trgovalca zahteva nekaj več pozornosti in spremljanja dogajanja. Vsekakor lahko uporabljate tudi druge indikatorje in vrednosti le-teh. V kolikor trgujete na daljši rok priporočam uporabo MA150 ali MA200. Zelo uporabna je tudi metoda z uporabo Fibonacci analize, a v tem primeru je potrebno nekaj več poznavanja uporabe Fib grafov.

Še prikaz postavitve stop loss pozicije v primeru trgovanja na kratkih pozicijah (short), kjer stop loss pozicijo postavimo, ko kovanec prebije in se pozicionira nad MA50 trend linijo.

Postavitev stop loss pozicije z uporabo odstotkov

Postavitev stop loss pozicije z uporabo odstotkov, je zelo preprosta metoda, katero lahko kombinirate tudi s prejšnjima metodama, kar priporočam, za bolj optimalne rezultate. Pri tej metodi gre preprosto za vašo odločitev, koliko % vložka ste pripravljeni tvegati in izgubiti. Tako npr. kupite BTC pri $20.000, pripravljeni pa ste tvegati 10%. Tako boste stop loss nastavili pri $18.000 (dolga pozicija) oziroma pri $22.000 (kratka pozicija)

Pomembni poudarki

 • Vsekakor svetujem, da redno uporabljate stop loss pozicijo, da zaščitite svojo naložbo in odpravite nepotrebne dodatne izgube
 • Za postavitev stop loss pozicije izberite poljubno metodo, vedno pa bodite pozorni na support in resistance linije, a ne postavljajte stop loss pozcij neposredno znotraj support/resistance območja, temveč nekaj pod njim (nad njim v primeru kratkih pozicij)
 • V kolikor trgujete na kratkih intervalih (znotraj enega dneva), bodo stop loss pozcije nastavljene bližje točki vstopa cca. 1%-5% pod točko vstopa oziroma nad njo, v primeru kratkih pozicij
 • V kolikor trgujete na dolgi rok, so lahko stop loss pozicije postavljene globje npr. 15%-20% pod točko vstopa, saj se v primeru nižjih vrednosti, stop loss funkcija kaj hitro aktivira
 • Nastavite si tudi alarem, ki vas bo opozoril, da se je stop loss pozicija aktivirala. Tako boste lahko v miru in pravočasno ponovno nastavili nakupno naročilo
 • Stop loss nastavite tako globoko (visoko v primeru kratkih pozicij), kolikor si lahko privoščite izgubiti. A ne pozabite, da je trg dinamičen in v kolikor trgujete na npr. tedenskem intervalu, stop loss pa postavite 1% ali 2% pod točko vstopa, takšna trgovalna strategija zagotovo ne bo najbolj učinkovita, saj trg znotraj tedna zaniha več kot 1%-2% in tako vas bo zelo hitro vrglo iz trgovanja.
 • Bodite potrpežljivi v kolikor se aktivira stop loss in v miru počakajte na ponovni vstop
 • V primeru aktivacije stop loss pozicije, ni potrebno prodati celotnega portfelja, temveč le določen odstotek – odvisno od vaše trgovalne strategije. Navadno se ta odstotek giblje med 20% in 50% oziroma do 70%, v primeru prehoda v bear market

Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. Vse navedene informacije so zgolj informativne narave. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz,  je na voljo naša premium storitev, Kriptokrat Premium. Kriptokrat Premium vam večkrat dnevno ponuditi dodatne informacije, analize, trgovalne nasvete in opozorila, s pomočjo katerih lahko dodatno optimizirate svoje trgovanje in izboljšate ROI, sedaj za zgolj 50 EUR/leto, namesto 75 EUR!

Predhodnji članek

Indikator, ki nakazuje potencialni prihod verjetno ene največjih finančnih kriz v sodobni zgodovini

Naslednji članek

Finančni trgi se bližajo kritični točki. Kaj lahko pričakujemo od BTC in trga altcoinov?

error: Content is protected !!