Grozi Ethereumu (ETH) nova večja korekcija? (PREMIUM)

Ethereum (ETH) se trenutno nahaja v zelo pomembnem položaju, tik na robu makro support linije, med $1700 in $1850. Gre za območje, ki ETH nudi tisti glavni support, pred nadaljnjo večjo korekcijo, okvirno 20-30%. Gibanje ETH je zelo pomembno predvsem iz vidika trgovanja altcoinov, saj gre vendarle za ključni altcoin, ki vpliva na celoten trg altcoinov.

Pogled na 1D interval kaže, da je ETH tvoril falling wedge trend, ki ga prikazujeta oranžni liniji in velja za bullish trend. Toda, dogajanje na trgu vendarle ni tako optimistično, zato bo situacija okoli ETH, v naslednji dnevih in nekaj tednih, zelo pestra.

Pestro dogajanje za ETH bo vsaj zaradi štirih razlogov. Prvi razlog je negotovo gibanje BTC, ki vpliva na celoten trg, drugi razlog je njegova dominanca (BTCD), ki še kar raste, kar pomeni, da se denar iz altcoinov pretaka v BTC, tretji razlog je zgodovinske narave, saj načeloma junij in julij nista najbolj ugodna meseca za ETH, četrti razlog je tehnične narave, saj se na 3D intervalu nakazuje možnost izrisa death crossa, kar navadno (ne nujno) pomeni večjo korekcijo.

Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, bi do t.i. death crossa prišlo nekje okoli sredine junija, a ob tem bi želel opozoriti na sledeče. Death cross v tehničnem smislu, se izriše navadno po samem dogodku in sicer okvirno 7-10 dni po dogodku. To pomeni, da do dejanske korekcije pride že nekoliko prej, kot to zazna indikator.

Glede na to dejstvo bi tako bilo zanimivo obdobje od okvirno 1.6.2022 do 10.6.2022 dalje (lahko tudi že kakšen dan prej). Vsekakor bodite previdni, v kolikor trgujete z ETH in pozorni na dogajanje okoli BTC, saj bo le to najbolj nakazovalo smer gibanja ETH. Vseeno naj še enkrat ponovim, death cross ne pomeni nujno korekcije, že smo videli primere, ko je dejansko prišlo do odboja, a statistično gledano, je nadaljnja korekcija nekoliko bolj verjetna.

In katera območja so aktualna v primeru korekcije? Kot lahko vidimo na spodnjem grafu makro Fibonacci analize, se ETH nahaja natanko v golden pocket območju. To pomeni, da gre resnično za pomembno območje supporta, kjer navadno sicer pride do spremembe trenda, a glede na že omenjene ne najbolj ugodne razmere na trgu, nad ETH visi nekoliko več prodajnega pritiska. Vsaj v tem trenutku. Najbolj verjetno območje korekcije bi tako bilo okvirno med $1250 in $1550.

Pogled na ETH/BTC par kaže prav tako zanimivo sliko. Nekateri analitiki zagovarjajo tezo, da ETH tvori t.i. bullish flag, kar bi sicer lahko držalo, a glede na to, da je ETH prebil spodnjo trend linijo, ta trend najverjetneje ni več veljaven in bo ETH, tudi za voljo dominacije BTC, prešel v korekcijo. Vprašanje je, kako globoka bo. Ključno support območje je med 0,040 in 0,047 Satoshijev. 

Ključni trend liniji MA50 in MA200 sta v bearish položaju, kar nakazuje povečano možnost down trenda v naslednjih dnevih, predvsem v odnosu na BTC. Seveda se to lahko tudi spremeni, v kolikor bi ETH bil deležen več pozitivnega voluma, a za enkrat na to ne kaže.

Da bi ETH nakazal nekaj več bullish naboja, bi moral prebiti ključno resistance linijo med $2300 in $2500, kar v teh pogojih ne bo lahko, ni pa nemogoče. Ko se bo ETH pozicioniral nad resisatnce linijo in jo bo sprememnil v support linijo, bo zagotovo lažje spremljati dogajanje. Do takrat ostajam previden pri trgovanju z ETH.

Že naslednji dnevi znajo biti zelo volatilni in z več prodajnega pritiska, zato pazljivo pri trgovanju z ETH in še toliko bolj z ostalimi altcoini. Bodite pozorni na aktualno support linijo. V kolikor bi ta popustila, bo najverjetneje sledila nova, ne tako majhna korekcija ETH.

 

Tehnična analiza je zgolj informativne narave in velja le kot osebna ocena možnega gibanja trenda. Pred trgovanjem priporočamo, da izdelate tudi lastno tehnično analizo.

Predhodnji članek

Bitcoin (BTC) / USD tedenska tehnična in on-chain analiza (25.5.2022) – (PREMIUM)

Naslednji članek

THORchain (RUNE) / USDT – Tehnična analiza

error: Content is protected !!