Finančni trgi se bližajo kritični točki. Kaj lahko pričakujemo od BTC in trga altcoinov?

Stanje in dogajanje na mednarodnih finančnih trgih postaja vse bolj kaotično in dramatično. Nedvomno se s pospešeno hitrostjo bližamo kritični in odločilni točki, ko bo dejansko prišlo do svetovnega finančnega zloma. V tem trenutku še nismo tam, a kot rečeno, iz dneva v dan hitreje drvimo proti prepadu. Žal na svetovno dogajanje ni imun niti kripto trg, kjer v zadnjih dnevih, kot pričakovano, spremljamo povečano volatilnost, pred nami pa je, brez dvoma, nekaj najpomembnejših dni v letošnjem letu, ko bomo dobili bolj jasno sliko, o nadaljnji smeri trenda BTC in posledično kripto trga. V tokratni analizi si bomo podrobneje pogledali, kaj za naslednje dneve in tedne, kažejo tehnični indikatorji in trendi za trg BTC in altcoinov.

Dominanca BTC (BTC D)

Pogled na dominanco BTC še vedno kaže, da je dominanca še vedno na strani BTC, a le ta ni tako izrazita, poleg tega pa se bliža pomembni resistance liniji, pri vrednosti 41,50%. Glede na trenutne tržne razmere in močno resistance linijo bo zanimivo spremljati, kako bo reagiral BTC. Bo uspel s prebojem, ali bo prišlo do pullbacka in morda celo do padca dominance pod ključno vrednost 40%, kar bi dalo nekaj več moči altcoinom? Nekaj prostora za rast še je, a izrazite moči BTC (še) nima, zato bo potrebno počakati na konec meseca, ko bodo trendi najverjetneje bolj jasni.

Verjetno eni najpomembnejših support in trend linij BTC

Kadar analiziramo makro trend, torej širšo sliko in najverjetnejše dolgoročno gibanje, moramo zagotovo analizirati makro trend in support linijo kovanca.

Na spodnjem grafu vidimo makro support linijo, ki vse od leta 2018, igra ključno vlogo. Leta 2018 je dotična support linija igrala vlogo resistance linije, kjer BTC ni uspel s prebojem in sledil je prehod v bear market. S ponovnim prebojem je BTC uspel leta 2021, ko je resistance linija postala makro support linija in ko je BTC prešel v tisto najbolj izrazito fazo rasti, neposredno po preboju. V zadnjih tednih in mesecih pa omenjena support linija ponovno igra ključno vlogo, saj je z aktualnim dnom ($17.592) prišlo do prvega re-testa support linije, novi re-test pa se ponovno odvija prav v teh dnevih. BTC za enkrat še vztraja nad support linijo, a brez dvoma bi izguba tega supporta predstavljala izrazito bearish signal, čemur bi sledila korekcija v območje $13.500 ali nižje. Pozor torej na makro support.

Pomembnost tega območja pa lahko podkrepimo še z makro trend linijo (graf spodaj), ki na podoben način prikazuje točke odboja in korekcij skozi čas, Tudi v fazi trenda rasti, kot ga nakazuje makro trend linija, se BTC trenutno nahaja natanko na omenjeni trend liniji, kjer je prišlo do manjšega odboja. Vsekakor si želim, da bi BTC ostal nad omenjeno trend linijo, saj bi padec pod njo, kot že omenjeno, predstavljal nadaljevanje korekcije.

Za hip še ostajamo pri trend linijah, le da tokratni graf (spodaj) prikazuje kratkoročno, aktualno trend down trend linijo, ki jasno nakazuje, da je BTC še vedno v fazi korekcije. A bolj kot to je pomembno dejstvo, da mora BTC, v kolikor želi nadaljevati z bolj bullish trendom, prebiti zgornjo trend linijo in jo spremeniti v support. Kot lahko vidimo na grafu spodaj, je BTC v zadnjih mesecih že nekajkrat poskusil s prebojem, a žal vedno neuspešno, čemur je vedno sledila nova velika korekcija. Trenutno je BTC v območju resistance linije, a še vedno s premalo moči za preboj. Ker se s koncem meseca obeta še nekaj višja volatilnost, bomo kmalu videli, ali bo preboj uspel, ali pa bomo BTC spremljali v nadaljevanju korekcije, najverjetneje do re-testa trenutnega dna, nato pa globje, do okoli $13.500.

Mayer Multiple Bands

Eden izmed zelo močnih in koristnih indikatorjev za določitev območja dna, je tudi Mayer Multiple Bands (MMB). Kot lahko vidimo na 1W intervalu (graf spodaj), BTC nikoli v zgodovini ni padel pod oranžno trend linijo, z izjemo kratkega časa v obdobju black swan dogodka, marca 2022 (Covid crash). Oranžna linija, ki se trenutno nahaja natanko v območju aktualnega dna pri $17.600, tudi v danem trenutku deluje kot support linija. To sicer ne pomeni, da BTC ne more pasti pod omenjeno trend linijo, a gledano zgodovinsko, se nahajamo v območju dna, predvsem pa v območju, optimalnem za nakup BTC.

MA200 in SMMA200

Izjemno močna makro trend indikatorja, ki sta, gledano zgodovinsko, bila odlična pokazatelja optimalnega območja nakupa in dna. Če pogledamo 1W BTC/USD graf lahko vidimo, da sta omenjeni trend liniji MA200 (zelena) in SMMA200 (rdeča), praktično do potankosti pokazali optimalno območje nakupa in tudi točko dna v preteklih bear marketih in black swan dogodkih, kot je bil Covid crash, marca 2020. Kot lahko vidimo, je trend linja MA200 bila pokazatelj dna v bear marketu leta 2019, medtem, ko je BTC točko dna v času Covid crasha dosegel z dotikom SMMA trend linije. Nikoli v zgodovini BTC, le ta ni padel pod SMMA200 trend linijo. Trenutno se SMMA200 trend linija nahaja pri vrednosti $18.025, BTC pa se jo je dotaknil natanko v trenutku aktualnega dna, pri $17.592. Vsekakor izjemno močan signal, da je aktualno dno tudi dejansko dno tokratnega bear marketa, a na dokončno potrditev, bo potrebno še počakati.

Gaussian Channel 1W

Je indikator, s katerim lahko določimo bearish/bullish faze in obdobja. Na spodnjem grafu je primerjava bear marketa 2019 in 2022. KO Gaussian Channel indikator preide v rdečo fazo, navadno to pomeni, da je kovanec v bear marketu in da je dno, ali vsaj območje dna, že doseženo. Sledi obdobje konsolidacije oziroma akumulacije, kot to prikazujeta modra pravokotnika. Kot trenutno kaže, je BTC z mesecem junijem, ko je dosegel dno, vsaj trenutno, prešel v fazo konsolidacije, ki navadno traja nekaj tednov do nekaj mesecev, čemur sledi postopen odboj. 

Če primerjamo obe fazi, bear marketa 2019 in 2022, potem lahko opazimo, da je BTC v trenutnem bear marketu padel nekaj globje globje, glede na pretekli bear market. Za primerjavo, odboj BTC od točke dna v bear marketu 2019, do prve spodnje trend linije indikatorja, je bil v višini 75%. Trenutno je BTC dobrih 81% pod spodnjo trend linijo. Obdobje konsolidacije 2019 je trajalo 133 dnim trenutno smo v 105 dnevu. Iz tega lahko ocenimo, da je tokratni bear market bolj agresiven in da zna, tudi za voljo nestabilnih geopolitičnih razmer, trajati dlje.

Je BTC dosegel dno?

Kot že večkrat omenjeno, je to žal nemogoče zatrditi vse do trenutka odboja. Zanašamo se lahko zgolj na ocene indikatorjev. Je pa ta ocena v veliki meri pogojena s tem, koliko negativnih dogodkov, s katerimi se svet sooča, tako geopolitičnih kot ekonomskih, je že vključeno v trenutno vrednost BTC. Moja ocena je, da je velik del negativnih novic in dogodkov že vključen v trenutno vrednost, kar pomeni, da se BTC pravzaprav dobro drži, prav tako aktualni support trenutnega dna. Menim, da prodajni pritisk še ni končan, da lahko pride do re-testa aktualnega dna, a globjo nadaljnjo korekcijo, bi lahko povzročili le nepričakovani negativni geopolitični dogodki, nenadno dodatno poslabšanje ekonomskih razmer in podobno.

Da se BTC, kljub volatilnosti dobro drži, kaže tudi 7 dnevna primerjava s ključnimi fiat valutami na spodnjem grafu.

Tako žal ne moremo z zanesljivostjo govoriti o potrditvi dna, vsekakor pa mnogi indikatorji nakazujejo, da gre za dejansko dno, zagotovo pa za območje dna. Prostora za nadaljnjo korekcijo je še nekaj, a glede na to, da BTC še vedno vztraja nad točko aktualnega dna, kljub vsem globalnim razmeram, vliva nekaj optimizma, čeprav bi ostal previden, saj lahko le en sam negativen dogodek zamaje trg. Bo pa ta konec meseca podal kar nekaj pomembnih odgovorov in signalov.

Bullish divergence trend na 1W intervalu

Da bi lahko mesec oktober bil bolj pozitiven, nakazuje tudi bullish divergence trend na tedenskem intervalu (graf spodaj). Veliko je odvisno sicer od zaključka meseca in tedna, a vsaj trenutno se nakazuje nekaj več pozitivnega trenda. Žal pa še vedno ostaja kar nekaj negativnih signalov na 6M intervalu, kar pomeni, da vsaj za enkrat, velikega odboja (še) ne moremo pričakovati.

Kratkoročni support in resistance liniji, na kateri moramo biti pozorni

Kot sem opozoril konec minulega tedna, bo ta teden precej volatilen, kar se je izkazalo za pravilno napoved. Pred nami je konec tedna in predvsem konec meseca. Dobili bomo kar nekaj pomembnih informacij, kaj lahko pričakujemo od BTC in posledično tudi altcoinov, v mesecu oktobru.

Trenutni indikatorji nakazujejo nekaj več bullish momenta, a ključni sta predvsem dve liniji, na kateri moramo biti pozorni. Za več bullish momenta, mora BTC prebiti in se pozicionirati nad resistance območje $19.200 – $19.500, kar je včeraj poskusil, a razen hitrega preboja, mu kaj drugega ni uspelo. Bo v naslednjih dnevih drugače? Zelo pomembna pa je predvsem support linija v območju $18.200 – $18.600, katero je BTC danes prav tako preizkusil, a je, vsaj za enkrat, prišlo do odboja. Ta linija vsekakor mora zdržati, sicer sledi re-test dna.

Fibonacci analiza

Da se BTC vse od meseca junija, ko je dosegel trenutno dno, nahaja v nadvse pomembni poziciji, potrjuje tudi makro Fibonacci analiza. Na spodnjem grafu lahko vidimo, da je z dosegom dna, prišlo do skoraj popolnega re-testa spodnje linije območja golden pocket (Fib 78%), ki velja za zadnjo obrambno linijo, pred večjo nadaljnjo korekcijo. Torej, zelo pomembno območje, ki za enkrat še nudi dovolj support. V kolikor bo zdržalo tudi v naslednjih dneh, bi to nakazovalo na kar nekaj bullish momenta.

Analiza trga altcoinov (TOTAL2)

Trg altcoinov je z novo korekcijo BTC in vso nestabilnostjo globalnih finančnih trgov, doživel precejšen pretres, a razmere se, vsaj za enkrat, umirjajo. Z uporabo makro Fibonacci analize (graf spodaj) lahko vidimo, da se trg altcoinov nahaja med golden pocketom (temno zeleno območje) in spodnjo mejo območja golden pocket (78%). Trenutno se trg altcoinov nahaja na precej močnem in pomembnem support območju, kjer bo skušal preiti v fazo konsolidacije, kar bi nakazovalo ponoven odboj, a potrebno bo počakati, kaj bo storil BTC. Če smo pozorni lahko vidimo, da trg altcoinov tvori tudi lower low, higher low trend, ki načeloma velja za bullish trend, saj navadno pride do odboja, po zaključenem tretjem valu. Trenutno sta zaključena dva vala, tako smo v fazi tvorbe tretjega. V kolikor bi se zaključil znotraj support območja, bi to bila odlična podlaga za lep odboj, vsaj do golden pocketa, kar pomeni 18%-30% rast (povprečje). A po drugi strani, bi dodatni tržni pretresi kaj hitro lahko pripeljali do nadaljevanja korekcije altcoinov, kar bi pomenilo prav takšno korekcijo, 18%-30% (povprečje). Za enkrat signali nakazujejo željo po odboju, a kmalu bomo dobili potrditev dejanskega trenda.

Ameriški Dollar vendarle kaže vsaj nekaj kratkoročne šibkosti, S&P 500 index pa se je vendarle odbil od MA200 in supporta

Ameriški Dollar je presegel vsa pričakovanja in ocene. Vendarle pa je v območju močne resistance linije $112 – $114 pričel kazati nekaj kratkoročne šibkosti, kar nakazuje na potencialno priložnost odboja za BTC in kripto trg. Kljub temu ne pozabimo, da dolgoročni USD (DXY) indikatorji še vedno kažejo kar nekaj prostora za rast.

Nekaj bullish signala je nakazal tudi delniški trg oziroma S&P 500 index (SPX), ki je nedavno padel pod območje zadnjega dna, s čimer je prišlo do potrditve trenda, t.i. poljuba smrti, ki je izrazito negativen trend. Na srečo, se je SPX odbil od supporta in WMA200 trend linije in vsaj za enkrat ostaja nad njima, kar je dober znak.

Kaj torej lahko pričakujemo

Svetovni finančni trgi so na prelomni točki. Stanje je kritično in bližamo se točki, ko povratek ne bo več možen. A za enkrat še nismo tam, zavedati pa se moramo resnosti globalne finančne situacije. Prav tako resno in zaskrbljujoče je tudi mednarodno geopolitično dogajanje. Oba dejavnika neposredno vplivata na tržno dogajanje, zato je potrebno pri ocenah in trgovanju, izjemno pazljiv, saj se stanje lahko v trenutku obrne.

Kljub vsem negativnim novicam, se BTC in kripto trg držita dobro, saj vsaj za enkrat vztrajata nad območjem trenutnega dna. To je pozitiven signal, vsaj za naslednje kratkoročno obdobje.

V naslednjih dnevih se bo nadaljevalo volatilno obdobje, saj se zaključuje mesec september, ki je tradicionalno negativen mesec. Posebno pozorni moramo biti na resistance linijo $19.200-$19.500, katero mora BTC prebiti, predvsem pa jo mora spremeniti v support. To bi bil precej bullish signal za napad na območje $21.000 – $23.000. Na drugi strani moramo v naslednjih dnevih biti pozorni predvsem na ključno support linijo $18.200 – $18.600. V kolikor bi BTC izgubil ta support, bo prišlo do re-testa trenutnega dna.

USD kaže vsaj nekaj kratkoročne slabosti, medtem, ko se je delniški index SPX uspel odbiti nazaj nad support območje in WMA200 trend linijo. To nakazuje, da bi lahko v prihajajočem obdobju lahko videli nekaj več bullish momenta tudi na kripto trgu.

Pomemben bo odboj BTC, saj bo le ta za seboj potegnil tudi trg altcoinov.

Vedno več signalov je, da je BTC že dosegel svoje dno, a dokončne potrditve še ni. Glede na ne najboljše globalne razmere in še vedno precej bearish dolgoročne (3M in 6M) indikatorje, še vedno obstaja možnost še ene večje korekcije, kateri bi sledila konsolidacija in nato odboj. Ker gre za dolgoročne indikatorje, bo potrebno počakati vsaj še 3-6 mesecev za potrditev. 

BTC se nahaja v območju optimalnega nakupa, prav tako mnogi altcoini. A kot vedno opozarjam, zavarujte svojo investicijo s stop loss pozicijo, saj dno še ni dokončno potrjeno, kljub mnogim signalom, ki govorijo v prid potrditvi.

V kolikor v naslednjih dnevih trg ne bo soočen s kakšnimi negativnimi finančnimi in geopolitičnimi dogodki, bi lahko v oktobru spremljali več pozitivnega dogajanja, veliko pa bo povedal že zaključek tega meseca.

 

Zapis je izključno informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta. Prav tako priporočam, da pred trgovanjem vedno opravite še svojo analizo.

Predhodnji članek

Kaj je stop loss pozicija, kako, kje in kdaj jo nastavimo

Naslednji članek

3 možni scenariji izhoda iz ene največjih globalnih ekonomskih kriz, ki grozi in potencialna priložnost za Bitcoin in kripto

error: Content is protected !!