BTC on-chain in tehnična analiza, ter ocena prihajajočih dogodkov na kripto in finančnih trgih

Tudi tokratni zapis in tokratna tehnična analiza BTC (Bitcoin) bosta nekoliko bolj obsežna in morda nekoliko bolj tehnična, a ker se zavedam, da me spremlja kar nekaj novincev in manj izkušenih trgovalcev, bom vse skupaj skušal predstaviti kar najbolj razumljivo in strnjeno. Prav tako naj že na začetku jasno povem, da gre za osebno oceno in ne gotovo dejstvo. Trg je dinamična zadeva, zato je dogajanje potrebno ves čas spremljati in se temu prilagajati. V zapisu se bom tudi nekoliko dotaknil aktualnih dogodkov okoli Covid-19. Tudi tukaj želim biti jasen, da namen zapisa ni politizacija, ampak kritičen pogled na aktualno dogajanje, ki bo, v to sem prepričan, močno vplivalo na naša življenja.

Ključni namen oziroma cilj pričujočega zapisa je ponuditi oceno gibanja BTC v prihajajočem obdobju, kot tudi ponuditi možne scenarije, ki čakajo tako kripto trg, kot ostale finančne trge. Pričnimo pa s pregledom preteklega leta.

Leto konsolidacije in manipulacije

Ko danes pogledamo nazaj v leto 2021, lahko iz varne distance rečemo, da je bilo leto 2021 pravzaprav leto konsolidacije, saj se je BTC domala celo leto gibal v omejenem območju med  $30.000 in dobrih $60.000, kar je razvidno iz spodnjega grafa.

Celotno dogajanje je še toliko bolj zanimivo, saj smo znotraj makro trenda, spremljali še mikro konsolidacijske trende, kar je razvidno iz spodnjega grafa. Tako smo imeli kar tri obdobja, eno še traja, ko nas je BTC kar nekaj mesecev držal v negotovosti.

Vsekakor je omenjeno dogajanje begalo večino analitikov in jim oteževalo delo. Danes lahko z dovolj veliko zanesljivostjo zapišem, da smo bili (in smo še) priča igri oz. manipulaciji velikih igralcev. BTC postaja ključni asset in ena najbolj donosnih naložb, ki je vse bolj zanimiva za velike igralce oz. veliki kapital. Govora je o velikih investicijskih in naložbenih hišah, ki so v letu 2021 v kripto trg zlile rekordni znesek v višini $9,3 milijarde. To je kar 36% več kot leto poprej, torej leta 2020. To nakazuje, da kripto trg dobiva na veljavi med preostalimi finančnimi trgi in je samo vprašanje časa, kdaj bo prevzel dominanco. Razumljivo, vanj se mora zliti še neprimerno več denarja, a pričujoči trendi potrjujejo, da je kripto trg dozorel in da se je vanj pričel vključevati investicijski kapital. To je dober znak, a ker ima vsaka medalja dve plati, moramo pogledati tudi tisto drugo, negativno. 

Pametni kapital je namreč zelo agresiven, ne ozira se na čustva, gleda zelo ozko oziroma izključno na svoj donos, kar ni dobro za malega retail kupca oziroma investitorja. Posledično je trg postajal vse bolj nepredvidljiv, na trenutke uspavan (psihološka manipulacija trga), s kar nekaj korekcijami in iztiski malega kupca. Pametni kapital želi prevzeti dominanco nad BTC in posledično trgom, kar mu v veliki meri žal uspeva. Tako dobivamo zrel trg, a žal tudi precej bolj tvegan in negotov.

BTC in rekordni donosi

Da BTC in z njim domala celoten kripto trg nudita izjemne donose, katerih ne vidimo na domala nobenem primerljivem trgu (delnice, zlato….),  potrjujeta naslednja grafa, ki sta posredno tudi ključna odgovora na vprašanje, zakaj kripto trg postaja vse bolj zanimiv za velike vlagatelje. 

Spodnji graf prikazuje primerjavo donosa med BTC in zlatom, v kolikor bi investirali $1, skozi obdobje dobrih 11 let. Razlaga ni potrebna, saj je graf dovolj zgovoren.

Prav tako je zgovoren tudi naslednji graf, ki prikazuje profitabilnost naložbe v BTC po dnevih, skozi vsa leta. Kot je razvidno iz grafa, so kupci, ki BTC držijo na dolgi rok, domala ves čas profitabilni, z malo izjemo dveh krajših obdobij. Razlog leži v tem, da je število BTC omejeno, povpraševanje je vse večje in posledično raste tudi vrednost (cena) BTC. S takšnim donosom oziroma takšno profitabilnostjo, se težko pohvali katera koli druga naložba. Torej je razumljivo, zakaj veliki kapital vstopa na kripto trg skozi velika vrata.

A kot že omenjeno, vstop velikega kapitala spreminja dinamiko trga. Četudi v svojem portfelju ne držite BTC morate razumeti, da ima BTC takšno moč, da njegovo gibanje vpliva na domala celoten kripto trg in posledično tudi vaš portfelj, zato je ključno, da ves čas trgovanja spremljate tudi dogajanje, povezano z BTC. Začnimo s hitrim pregledom on-chain analitičnih BTC podatkov in indikatorjev.

On-chain BTC analiza

Gledano iz vidika cenovne strukture, je BTC padel pod ključno makro support linijo v območju $40.000 – $41.000, katera je igrala ključno vlogo skozi celotno leto 2021. Kadar kovanec izgubi tako močno support linijo, navadno to ni dober znak, predvsem pa je potrebno ponovno določiti ključne makro in mikro trende oziroma support in resistance linije.

Za kratek čas je BTC danes padel celo pod vrednost $38.000, a se je kmalu uspel vrniti nad to vrednost, kjer se skuša sedaj stabilizirati oziroma konsolidirati.

Ne glede na vse, gledano tehnično, BTC na 1D intervalu še vedno tvori higher low makro trend, kar nakazuje možnost odboja oziroma bullish momenta, a pred odbojem je potrebno določiti dno.

Najprej si poglejmo Dormancy Flow analizo, s pomočjo katere lahko tudi ocenimo spodnji nivo gibanja BTC, ki vsaj teoretično predstavlja najbolj optimalno točko vstopa/nakupa, z najbolj optimalnim risk/reward razmerjem. Ko BTC preide v zeleno območje, je, vsaj tehnično gledano, dosegel dno. Do sedaj se je to zgodilo le petkrat (5x) oziroma šestkrat (6x), upoštevajoč zadnji val (graf spodaj).

Pomembno pri Dormancy analize je tudi to, da je vsakemu valu, ki je dosegel dno znotraj zelenega polja, sledil velik ali večji odboj. Tudi pogled na BTC Fear & Greed Index nam pokaže, da je stopnja strahu (fear) na rekordno visokem nivoju, pravzaprav je bila le trikrat (3x) do sedaj na takšnem nivoju. Visoka stopna strahu med vlagatelji navadno pomeni, da smo blizu dna in da je dober čas za nakup. Ob tem bi opozoril, da Fear & Greed index nikoli ne smemo uporabljati kot samostojno orodje, na podlagi katerega bi temeljili nakupne odločitve, ampak vedno v kombinaciji še z drugimi indikatorji. Vsekakor pa je F&G priročno in zabavno orodje.

 

Kadar pripravljamo on-chain analizo BTC, je potrebno analizirati tudi distribucijo BTC, glede na vrste denarnic oziroma kupcev. Ali gre za retail kupce (mali kupci) ali institucionalne kupce (pametni/veliki kapital). Dejstvo je, da pametni kapital vse bolj agresivno vstopa na kripto trg in počasi prevzema vpliv, on-chain analiza pokaže, da število retail kupcev ves čas konstantno raste. Rast se sicer umirja, a še vedno je trend pozitiven. Slika tako ni tako zaskrbljujoča, vsekakor pa jo bo potrebno spremljati. Zakaj je to pomembno? Ena ključnih prednosti kripto trga je decentralizacija, kar pomeni, da posameznik ali skupina posameznikov oz. organizacij, ne obvladuje trga, kot v primeru fiat valut (USD, EUR…) ali delniškega trga, kjer ozek krog bank in investicijskih hiš, obvladujejo trg. Bolj kot je trg decentraliziran, manjša verjetnost je tržne manipulacije oziroma obratno, bolj kot je trg centraliziran, bolj je manipuliran. Zelena krivulja na spodnjem grafu prikazuje rast retail kupcev BTC.

Gibanje Dollarja (USD)

Kljub ne najbolj rožnatim ekonomskim razmeram na ameriškem trgu, je ameriški Dollar (USD) vse od sredine leta 2021 lepo rastel, kar je vplivalo tudi na ceno BTC. Navadno moč Dollarja slabi BTC, pešanje moči USD pa BTC krepi. Prav pred koncem leta je moč USD še dodatno zrasla, kar je prav tako vplivalo na večjo korekcijo BTC. Kmalu po novem letu je vrednost USD pričela padati. Razloga sta močna resistance linija in rekordno višanje ameriške inflacije, ki je najvišja v zadnjih 40 letih, pri 7%, realno pa je krepko višja od 20%, saj v obračun ni bila zajeta energetika, ki pa se je, poleg hrane, najbolj podražila. Posledično pade zaupanje v USD in kapital se steka tja, kjer so donosi najboljši, to je BTC oziroma kripto. (spodaj prikaz gibanja USD z resistance in support linijo)

Tehnična analiza BTC

BTC je žal, kot že omenjeno, izgubil ključni makro support v območju $40.000-$41.000, a še vedno ohranja, res da le za las, status up-trend formacije. Dogajanje je sedaj postalo nekoliko bolj resno, a kljub temu še ne kritično. Makro Fibonacci analiza nam pokaže, da trenutno ključno vlogo igra support linija v območju $37.000, ki pa žal ni tako močna, kot je bila tista v območju $40.000.

Absolutno skrajno korekcijsko območje, ki mora zdržati morebiten dodaten pritisk medvedov, je t.i. golden pocket območje, ki ga prikazuje zelen pravokotnik, med $27.169 in $29.233. V tem trenutku še nismo na točki re-testa tega območja, a v kolikor support linija $36.845 ne bi zdržala, bo to območje postalo zelo realna možnost. Prav tako je vprašanje, ali bi to območje predstavljalo dejansko dno. Na to vprašanje bomo skušali odgovoriti v nadaljevanju.

Pred tem si poglejmo še nekatere ključne indikatorje, kaj kažejo. EMA200 (bela linija), kot eden ključnih indikatorjev in kazalcev bull/bear marketa kaže, da smo na 1D intervalu nedvomno v bear marketu. To seveda ne pomeni nujno tudi konec bull runa, vsekakor pa vsaj kratkoročno, to ni najboljši signal. Da bi govorili o obratu trenda, bi se BTC moral pozicionirati nad EMA200 trend linijo, a v tem trenutku tega (še) ne moremo pričakovati.

Tudi kratkoročni trend liniji EMA20 in 50 (oranžna in modra linija), nakazujeta bearish trend. Če je BTC še včeraj nakazoval, da bo prišlo do obrata in se bo pozicioniral nad EMA20 (oranžna linija), katero bo iz resistance linije spremenil v support linijo, se je ta poskus izkazal za neuspešnega, EMA20 pa je bila premočna resistance linija.

Če je pogled na 1W (tedenski) interval še do včeraj kazal vsaj nekoliko bolj bullish sliko, se je žal tudi ta premaknil v bearish položaj s tem, ko je padel krepko pod EMA Ribbon linije. Tako smo tudi na tedenskem intervalu v bear marketu. Tedna sicer še ni konec, a za BTC je super pomembno, da teden zaključi vsaj nad $40.000, idealno pa bi bilo nad $43.000, kar bi ga vrnilo znotraj območja support linij EMA Ribbon indikatorja, ki sedaj deluje kot resistance linija.

RSI indikator

Kadar iščemo dno, je RSI eden najbolj praktičnih indikatorjev. Pogled na praktično vse ključne intervale, 1H, 4H, 1D in 1W kažejo, daa je RSI skoraj v popolni preprodanosti. V takšni fazi je bil nazadnje marca 2020, ob začetku Covid-19 krize. Nekaj malega prostora za korekcijo sicer še ostaja, a vsaj kratkoročno lahko ocenimo, da prav veliko nižje najverjetneje ne bomo šli.

Vse le ni tako črnogledo

Ko analiziramo oziroma ocenjujemo najbolj verjetne scenarije kratkoročnega gibanja (nekaj ur ali nekaj dni), moramo biti pozorni predvsem na dogajanje okoli resistance in support linij. Ključno je, da BTC ostane nad območjem $37.000 oziroma $36.845, kar najverjetneje bo, vsaj v naslednjih urah in nekaj dnevih.

Toda, če smo še nekoliko bolj pozorni lahko ugotovimo, da je BTC na 1D intervalu tvoril t.i. falling wedge vzorec, ki velja za bullish trend. To sicer ne pomeni, da bo zanesljivo prišlo do odboja, a statistično gledano, večkrat pride do odboja, kot do nadaljevanja korekcije. Znotraj omenjenega trenda se BTC giblje že nekaj časa, vmes pa prihaja do re-testa tako zgornje, kot spodnje trend linije. 

V naslednjih urah in dnevih, sta to dve liniji, na kateri moramo biti pozorni, saj bosta nakazali nadaljevanje trenda, ko bo prišlo do preboja. Do tega bo nedvomno prišlo, vprašanje je le, v kateri smeri. Kot rečeno, razmere so trenutno precej bearish, a glede na falling wedge trend in dejstvo, da je BTC že skoraj v popolni preprodanosti, lahko pričakujemo vsaj poskus stabilizacije nad $40.000.

Konec bull runa?

Že uvodoma sem zapisal, da smo praktično celotno preteklo leto BTC spremljali v območju konsolidacije, s kar nekaj večjimi korekcijami, vse skupaj pa se je s koncem preteklega in začetkom letošnjega leta, še dodatno poglobilo. BTC tako vztraja v neke vrste prostem teku, gibanje poteka v omejenem območju in vse skupaj deluj zelo nezanimivo in uspavano. Gre za psihološko igro velikega kapitala, ki tudi z uporabo psihologije iztiska malega kupca. Po drugi strani na trg tudi ne prihaja veliko novih kupcev s svežim kapitalom.

Mnogi so tako precej pesimistični in že nekaj časa ocenjujejo, da je trg prešel v bear market tudi dejansko in ne v smislu intervala, znotraj cikla. A za bolj realno oceno, moramo trg pogledati malo širše in globje. 

Tehnična in on-chain analiza trga

Kljub temu, da BTC ni realiziral enega, do nedavno najbolj natančnih analitičnih modelov S2F (Stock 2 Flow), ki je ocenjeval, da bo BTC dosegel oziroma presegel vrednost $100.000 v letu 2021, trg in BTC tehnično gledano še nista v klasičnem bear marketu. V bear trendu da, ne pa tudi v marketu, čeprav se BTC le za las drži tega up-trenda.

Potrebno je razumeti, da se trg spreminja. Vsak bear/bull cikel je manj intenziven, a tudi daljši. Ko analiziramo trg, je ena prvih informacij, ki jo preverimo analiza Total Supply by Long Term Holders. Gre za analizo kupcev, ki BTC držijo na dolgi rok. Kadar prehajamo v bear market, mnogo teh kupcev prične s prodajo BTC. Pogled na spodnji graf pokaže, da kupci, ki držijo BTC dolgoročno, v zadnjih tednih niso prodajali BTC, ampak so ga celo dokupovali. Podatek, ki nedvomno nakazuje, da trg še ni rekel zadnje.

Gledano zgodovinsko, je vsak BTC cikel imel 4 valove, kar je razvidno iz spodnjega grafa in ker se v finančnem svetu zgodovina ponavlja, lahko upravičeno pričakujemo, da bomo tudi tokrat priča 4 valom. Te bodo sicer daljši kot prejšnji, a še vedno naj bi bili 4. In glede na trenutno dogajanje, smo v tem ciklu videli dva vala, torej bi morala slediti še dva oziroma minimalno eden podaljšan. Takšna je vsaj ocena, če izhajamo iz tehničnega vidika.

Podobno kaže tudi primerjalna analiza dosedanjih bull/bear marketov. Z uporabo trend linije lahko vidimo, da je vsak bull run manj intenziven, a tudi daljši. V kolikor primerjamo aktualni bull run s preteklimi vidimo, da zadnjega odboja, ki bi zaključil cikel, še ni bilo in da nas le ta najverjetneje še čaka.

Poglejmo naprej. Puell Multiple graf, ki prikazuje BTC supply iz vidika rudarjenja in povezanega revenue-a. Kadar koli je BTC dosegel svoj vrh in je trg posledično prešel v bear market, je graf zarezal precej odločno v rdeče polje. Iz grafa spodaj je lepo razvidno, da BTC krivulja še zdaleč ni v bližini rdečega polja, kar bi nakazovalo prehod v bear market.

Podobno kaže tudi Pi Cycle Top indikator, ki prikazuje prehod v bear market, navadno do 3 dni natančno. Kadar koli je BTC prešel v bear market in je predhodno dosegel svoj vrh, je BTC krivulja prebila zeleno 350DMA linijo. Tudi tukaj je jasno razvidno, da smo še kar lepo oddaljeni od vrha.

Izhajajoč iz tehničnih indikatorjev oziroma tehnične analize ocenjujem, da kljub trenutnemu “zaspanemu” dogajanju na trgu, BTC in kripto trg še nista v klasičnem bear marketu in da bomo v tem bull ciklu videli vsaj še en, ali celo dva večja odboja. Dejstvo pa je, da je in bo ta bull cikel popolnoma drugačen. Najverjetneje ne bomo več videvali klasičnih 4 letnih ciklov, ampak močno podaljšan cikel, znotraj katerega se bosta menjala bull in bear market, čemur smo pravzaprav priča že sedaj.

K vsem zgoraj prikazanim indikatorjem pa je potrebno dodati še ključne fundamentalne indikatorje, to so vstopi velikih korporacij in držav v BTC in kripto. Kar nekaj držav je namreč BTC že sprejelo kot plačilno in naložbeno-investicijsko sredstvo, na kripto trg pa vstopajo največje korporacije, kot sta Intel in Google. Vse to so dejavniki, ki kažejo, da bull run najverjetneje še ni končan, saj v času prehoda iz bull v bear market, veliki investitorji pobirajo dobičke in se umikajo iz trga. 

Kje je torej dno?

Vsi smo si želeli, da bi območje $40.000 predstavljalo dno za BTC, a temu žal ni tako. Da bi lažje določili možna območja potencialnega dna, si poglejmo BLX grafično analizo oz. Liquid Index for Bitcoin graf (1W interval), kjer z uporabo Log Growth in Halving indikatorjev, jasno določimo zgodovinska območja support oz. skrajnih linij. Upoštevajoč zgodovinska dejstva, BTC nikoli, razen v enem primeru (označen s puščico), od leta 2012 do danes, ni končal pod spodnjo support linijo. V kolikor bi upoštevali ta scenarij, bi bilo skrajno korekcijsko območje BTC pri vrednosti okoli $28.843 oz. območju $29.000. Obstaja sicer še nižja točka, ta se nahaja tik nad vrednostjo $20.000, a doseg te točke bi pomenil kapitulacijo BTC in vrnitev na izhodišče. Vsekakor možno, a po trenutnih indikatorjih malo verjetno. Menim, da BTC ne bomo videli nižje od območja $29.000, razen v primeru, da bi se na trgu zgodili veliki ekonomski pretresi.

Kdaj bi lahko prišlo do odboja?

Dejstvo je, da nihče ne ve, kdaj natanko bo prišlo do tistega pravega odboja. Zanašamo se lahko le na tehnične indikatorje, s pomočjo katerih lahko določimo okvirno časovno obdobje in predpogoje, kateri morajo biti izpolnjeni, da bi lahko prišlo do odboja. Dva ključna predpogoja za odboj sta povečan volume in konsolidacija nad območjem $43.000. Od tu dalje sta ključni območji $48.000 in $53.000. Ko bodo prebita omenjena območja, bo BTC akumuliral dovolj moči za nadaljnjo rast. In kdaj bi do te lahko prišlo?

Prvo možno obdobje je mesec februar, ki je zgodovinsko gledano, dober mesec za BTC. 

Drugo možno obdobje je obdobje Q2, najverjetneje okoli junija, kar bi časovno sovpadalo s podaljšanim bull ciklom.

Tretje obdobje je okoli meseca septembra.

Osebno menim, da je Q2 (april-junij) najbolj verjetno obdobje odboja, saj bi ponudilo tudi dovolj časa za lepo rast in nato zaključek bull runa. Naj ponovim, da gre za oceno izključno na podlagi tehničnih indikatorjev in da je spremljanje izpolnjenih predpogojev najboljši način zaznavanja spremembe trenda. 

Dolžina trajanja odboja in prehod v bear market

Glede na podaljšan cikel in tehnične indikatorje, bi odboju sledila okvirna rast v obdobju vsaj 1-3 mesece, čemur bi sledil prehod v bear market, ki bi se tako lahko pričel, izhajajoč iz tehničnih indikatorjev, nekje med koncem poletja oziroma septembrom 2022 in januarjem 2023, signali pa bodo opazni že nekoliko prej.

Do kam lahko seže BTC v tem bull runu

Da bi lahko kar najbolj realno in optimalno ocenili potencial rasti BTC v tem bull runu, bomo uporabili Fibonacci analizo. V kolikor analiziramo celotno obdobje swing low-swing high in v kolikor predpostavljamo, da bodo razmere na trgu optimalne, potem ima BTC potenciala rasti do območja $259.000.

Čeprav ta vrednost ni nemogoča, osebno ocenjujem, da BTC v tem bull runu le-te najverjetneje ne bo dosegel. Bolj realna in verjetna je vrednost v območju med okvirno $172.000 in $196.000 (max.vrednost). Mnogo pa je odvisno od razmer na trgu. 

Optimističen za bull run, pesimističen za razmere na ekonomskih trgih

Ne glede na trenutno bearish in negativno stanje na trgu, ostajam optimist, iz vseh zgoraj naštetih razlogov, tako tehničnih, kot fundamentalnih. Menim, da bomo v tem ciklu videli vsaj še en lep odboj in da bull market še ni rekel zadnje. Da, trenutno smo v bear marketu in $69.000 je lahko bil vrh tega cikla znotraj cikla. A trg se je močno spremenil. Tako najverjetneje ne bomo več spremljali klasičnih 4 letnih ciklov, ampak vedno daljše cikle, znotraj katerih se bosta menjala bull in bear market. Trg dozoreva, vedno manj bo prostora za kupce željnih hitrih dobičkov. V kolikor je trg rekel zadnjo, bi to bil najkrajši bull run do sedaj, z najnižjim ROI, praktično vsi tehnični in on-chain indikatorji pa niso prešli v fazo, ki nakazuje bear market, kot je bilo to v preteklih letih. Tudi zaradi tega naj ponovim oceno, da v tem ciklu sledi vsaj še en večji odboj.

Ne glede na to, pa sem upravičeno zaskrbljen glede globalnih ekonomskih razmer in razmer na finančnih trgih. Vse kar sledi, je osebno mnenje, katerega namen ni ustrahovanje, temveč zgolj pogled na možne scenarije, na katere se lahko pripravite. Kot pravi misel, pripravljaj se na vojno in živi v miru. Obstajajo signali, na katere smo pozorni vsi, ki tako ali drugače analiziramo finančne in ekonomske razmere na globalnem trgu.

Najprej poglejmo na dva največja trga, dve največji ekonomiji, ameriško in kitajsko. Ameriška administracija je nedavno tega objavila novo stopnjo inflacije, ki naj bi znašala 7%. Seveda je realna stopnja inflacije bistveno višja, saj v to vrednost niso upoštevali podražitve energentov. Tako je realna stopnja ameriške inflacije krepko preko 20%, kar je najvišja vrednost v zadnjih 40 letih.

Na drugi strani imamo kitajsko, ki se že nekaj časa bojuje z nepremičninsko krizo, predvsem v okviru konglomerata Evergrande, katerega obstoj že nekaj časa visi na nitki. Rekordno se dražita že omenjena energija in tudi hrana, kar lahko občutite tudi sami, že danes. Vse to so prvi znaki in alarmi, ki nakazujejo, da se v ozadju kuha resna kriza, za katero se bojim, da bo rekordna in dolgotrajna, dosegla pa nas bo v roku med okvirno 10 in 18 meseci.

To je pomembno tudi za kripto trg in prav od teh ekonomskih kazalcev je odvisno, kako močan bo zaključek bull runa oziroma kdaj bo do njega sploh prišlo. Poglejmo še sliko klasičnih finančnih in delniških trgov.

Skoraj 90 let rasti delniških trgov

Kadar govorimo o analizi finančnih trgov, navadno analizo temeljimo na delniškem indexu S&P 500. Spodaj zgodovinski pregled makro trenda gibanja vrednosti, vse od leta 1920 dalje. Kot je lepo razvidno iz grafa, smo vse od velike krize (depresije) leta 1929 v ZDA, v konstantni rasti, kar nakazuje trend linija. Seveda so se vmes dogajale tudi manjše in večje krize (recesija, depresija), katerih obdobja so označena s sivimi polji, a gledano iz vidika makro trenda, smo bili ves čas v rasti. Največja kriza ostaja tista iz leta 1929, sledita ji obdobje recesije leta 2008 in pok BIG TECH balončka konec 90ih.

Vsakemu ekonomistu je ob pogledu na takšen graf jasno, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bo prišlo do loma in obrata trenda. Da res nismo daleč od tega obrata, nam pokaže tudi uporaba Elliott wave analize, ki pravi, da market sledi petim (5) valom makro up-trenda, nato sledi velika korekcija. Seveda je aplikacija te analize možna tudi znotraj manjših mikro trendov, a za potrebe tokratne analize, nas zanimajo le makro trendi in signali. Ko na SP500 index apliciramo Elliott wave linijo petih valov vidimo, da je globalni trg v zadnji, 5 fazi fazi rasti, čemur bo sledila velika korekcija.

Kakšno korekcijo lahko pričakujemo?

V kolikor izhajamo iz teorije, se korekcija navadno zaključi v fazi samega začetka, kjer se je pričel prvi val. V tem primeru to pomeni na nivoju leta 1929, pred samim začetkom velike krize, kateri je sledila zgodovinska rast. Kot že omenjeno, ne želim širiti strahu in nepotrebnega pesimizma, kot tudi ne trdim, da bo do takšne tržne korekcije zagotovo prišlo, želim pa opozoriti na možne scenarije. Kar je zagotovo je to, da bo do krize prišlo in to prej, kot bi mnogi to pričakovali. Zato se začnite na te dogodke pripravljati že danes. Razpršite svoje naložbe, izplačujte si dobičke, vlagajte v močnejše kovance in žlahtne kovine. Nekaj kapitala imejte vedno pri roki in ne le na bančnem računu. V kolikor HODLate kriptovalute, le-te ne puščajte na menjalnicah, ampak jih varno shranite na hard wallet ključke. Naj ponovim osebno oceno, da bo prihajajoča kriza verjetno ena največjih v sodobni zgodovini. Signali so vidni že danes in nikakor jih ne gre podcenjevati.

 

Kako bosta ekonomska kriza in bear market vplivala na kripto trg

Dejstvo je, da v času zadnje ekonomske krize oziroma recesije, leta 2008, kripto trg pravzaprav sploh še ni obstajal, zato težko ocenimo, kako bo dogajanje dejansko vplivalo na sam kripto trg, saj preteklih izkušenj nimamo. Vsekakor lahko pričakujemo večjo korekcijo, podobno kot v primeru vseh finančnih trgov. Glede na to, da vse več največjih korporacij in investicijskih hiš vlaga v kriptovalute, predvsem v BTC, ETH in ADA, bodo te kovanci najverjetneje obdržali kar nekaj vrednosti. Razumljivo, do korekcije bo prišlo, a že omenjeno zanimanje korporacij kaže, da bodo korekcije teh kovancev mnogo bolj zmerne. Osebno ocenjujem, da nekje med 40%-70%, kar je podobno trenutnim gibanjem. tega pa žal ne moremo trditi za mnoge shit coine in špekulativne kovance, kljub dobri fundamentalni podlagi.

Kako dolgo naj bi trajala kriza


Glede na analizo predhodnih kriznih obdobij (recesija, depresija itn.) in na potencialen obseg prihajajoče krize, bi lahko razmišljali o obdobju 3 do 5 let, vključno s sanacijami posledic pa do 8 let. To sovpada tudi s strategijo Agenda 2030, katero uporablja mnogo globalnih ekonomistov in politikov. Fraza je nekoliko zavita v tančico skrivnosti, a v grobem naj bi veljalo, da bi z letom 2030 prišlo do globalnega, predvsem ekonomskega reseta, a o tem morda v kakšnem drugem zapisu.

Ključni poudarki za spremljanje kratkoročnega dogajanja


  • BTC je izgubil marko support linijo v območju $40.000
  • Nova makro support linija je v območju $37.000, kar je tudi prvo in najbolj verjetno korekcijsko območje
  • Najbolje verjetno spodnje korekcijsko območje je okoli $29.000 do $30.000
  • Skrajno korekcijsko območje je pri okoli $20.000, a je za enkrat manj verjetno
  • On-chain in tehnični indikatorji kažejo, da bull run najverjetneje še ni končan in da sledi vsaj še en odboj
  • BTC je na 1D in 1W intervalu v bear marketu, kljub temu pa še vztraja v up-trendu
  • Območje trenutne makro support linije pri $37.000 bo igralo ključno vlogo. V kolikor bo zdržalo pritisk, se bo             BTC skušal vrniti in stabilizirati nad $40.000
  • Zelo pomembno je, da BTC teden zaključi nad vrednostjo $40.000, idealno nad $43.000
  • Q2 je vsaj tehnično gledano, najbolj verjetno obdobje možnega večjega odboja, prvo možno obdobje pa je               februar


Gre za osebno mnenje, ki je mišljeno kot ocena možnega dogajanja. Kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. 

Predhodnji članek

SOL/USDT – Tehnična analiza

Naslednji članek

Zakaj še vedno ostajam optimist glede BTC in kripto trga

error: Content is protected !!