Bitcoin dominanca (BTC.D) in trg na pomembni točki

Kripto trg je še vedno v znamenju moči Bitcoina (BTC), ki še vedno kaže precej moči, čeprav se počasi že kažejo znaki pešanja, danes pa smo bili tudi priča prvemu, že pred dnevi napovedanem, pullbacku oziroma korekciji, kjer bo na preizkusu pomembna support linija $28.200-$28.900, potencialno tudi območji $27.000 in skrajna support linija $22.500-$25.000. V danem trenutku tako globoke korekcije ne pričakujem, ni pa povsem izključena. 

Četudi bi prišlo do omenjene skrajne korekcije, bi BTC s tem še vedno ohranil zdrav, bullish makro trend, saj bi ohranil higher low, higher high, kar nakazuje bullish trend. Je pa BTC vse od januarja dalje v izjemno lepem up trendu, kar krepi celoten kripto trg, kljub temu, da večina altcoinov (še) ne dosega takšnega donosa kot BTC – v paru z BTC, kar pomeni, da je t.i. dominanca na strani BTC.

Kaj je dominanca?

Dominanca je indikator oziroma signal, ki nam kaže dotok kapitala v določen asset oziroma kovanec. Najbolj znana dominanca je Bitcoin dominanca (BTC.D), katero uporabljamo za primerjalno analizo moči/rasti trga BTC in trga altcoinov. Kadar se krepi dominanca BTC (dosega vrednost nad 40%) pomeni, da se več kapitala steka v BTC in posledično ta kovanec raste hitreje kot trg altcoinov. Ko se dominanca (BTC.D) obrne, kar pomeni, da pade pod vrednost 40%, to pomeni, da se kapital iz BTC steka v altcoine, najprej v ETH in nato v ostale, zato altcoini rastejo hitreje.

Ne gre pa mešati dominance BTC z vrednostjo BTC. BTC tako lahko preide v veliko korekcijo, a bo dominanca še vedno na njegovi strani. Kadar pride do korekcije BTC, ki ni posledica padanja njegove dominance, pade celoten trg, torej BTC in altcoini. Zato je potrebno vpliv trga in dominance analizirati ločeno. Kadar pada vrednost BTC, ki je posledica padanja njegove dominance, padec vrednosti ni tako izrazit, izrazita pa je rast altcoinov v paru z BTC npr. ETH/BTC.

Makro slika BTC.D

Če se najprej ustavimo na tedenskem (1W) intervalu in pogledamo makro trend BTC.D vidimo, da se dominanca BTC, vse od julija 2021 dalje, giblje v lepem in izjemno natančnem konsolidacijskem območju, kjer je dosegla makro resistance linijo, katero ni prebila že skoraj dve leti. Posledično gre za izjemno pomembno območje, kjer bo potrebno biti pozoren na reakcijo BTC, saj bo ta vplivala na celoten trg. Kot lahko vidimo, je BTC.D dosegla t.i. double top, ki velja za bearish trend in potencialno nakazuje na bližajočo spremembo trenda, ko se bo dominanca prevesila na stran altcoinov. A vsaj za enkrat indikatorji nakazujejo še nekaj prostora navzgor, sell signal pa tudi še ni zasvetil. Tako lahko pričakujemo, da bo dominanca vsaj še 1-4 tedne na strani BTC in zanimivo bo videti, ali bo BTC uspel s prebojem resistance linije v območju 50%.

Poglejmo pa še kratkoročno sliko oziroma dnevni (1D) interval, kjer pa BTC.D potencialno tvori še en zelo bearish trend in sicer head & shoulders. Do potrditve omenjenega trenda sicer še ni prišlo. To bi se zgodilo, v kolikor bi v območju modre linije prišlo do zavrnitve, čemur bi najverjetneje sledila korekcija vsaj do območja 43%, kar bi imelo pozitiven vpliv na altcoine. A dnevni indikatorji so bolj bullish kot tedenski, zato bi vsaj kratkoročno lahko prišlo še do nekaj rasti BTC.D, kar nakazuje tudi nakupni zeleni signal, ki potencialno nakazuje napad na preboj območja 50%. A kot rečeno, počakati bo potrebno na reakcijo v modrem območju, ne gre pa pozabiti, da so tedenski indikatorji že močno v območju, ki nakazuje skorajšnji obrat trenda, zato je to obdobje, ko velja nekaj več kapitala vložiti v izbrane altcoine.

A potrebno bo počakati na že omenjeno reakcijo dominance BTC. V kolikor bi BTC vendarle uspel s prebojem resistance linije, bi to potencialno lahko prineslo izjemno lepo rast BTC. Trenutno BTC še vedno povzroča nekaj težav aktualna resistance linija $30.000-$32.000, ob preboju le te bi sledil napad na območje $35.000-$37.000, od tu dalje pa bomo najverjetneje spremljali hitro in izrazitejšo rast BTC, vse do območja $50.000, kot lahko vidimo na spodnjem grafu, kjer Bitcoin PLC indikator zelo natančno izrisuje ključna območja.

Neposrednega napada na območje $50.000 sicer ne pričakujem, bi se pa lahko zgodil mnogo hitreje, kot si lahko predstavljamo. Počakajmo, medtem pa ostanite pozorni na aktualne support linije BTC. 

 

Vse navedene informacije so zgolj informativne narave, pred trgovanjem pa priporočam izdelavo lastne tehnične analize. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz,  je na voljo Premium storitev. Ponuja vam dnevne tehnične analize in signale, aktualne informacije, fundamentalne analize potencialnih kovancev, izobraževalne vsebine in tedenske makroekonomske analize trga BTC ter altcoinov. Vse za zgolj 50 EUR/leto. Več podrobnosti.

Predhodnji članek

Trg altcoinov na pragu velike spremembe? (PREMIUM)

Naslednji članek

Prelomna vrednost za Bitcoin in kdaj bi jo lahko dosegel (PREMIUM)

error: Content is protected !!