Bitcoin (BTC) in Ethereum (ETH) follow up tehnični analizi

Bitcoin (BTC) se je kar nekaj časa trudil prebiti močno resistance linijo med $24.500 in $25.500, a žal neuspešno. To je nakazovalo precejšnjo šibkost in BTC je prešel v ponovno korekcijo. To je vplivalo tudi na gibanje Ethereuma (ETH), ki je prav tako sledil BTC in je prešel v korekcijo. A za enkrat še vedno nič tragičnega in še vedno v konsolidacijskem območju. V tokratni krajši tehnični analizi bomo pogledali aktualni položaj obeh kovancev, prav tako pa bomo določili ključna območja, na katera moramo biti pazljivi v naslednjih dnevih.

Bitcoin še vedno v območju konsolidacije

V preteklih analizah sem večkrat poudaril, da po doseženem dnu (za enkrat gre za oceno!), ne pride do takojšnjega odboja, ampak navadno sledi nekajtedensko, ali celo nekajmesečno obdobje konsolidacije. O tem bo več govora v prihajajočem prispevku za Premium uporabnike.  Za potrebe pričujoče analize, si poglejmo le ključni dve konsolidacijski območji.

Konsolidacijsko območje (celotno) je območje, ki poteka od trenutnega dna pri $17.595, do okvirno $31.000. Prvo in glavno konsolidacijsko območje pa se nahaja med trenutnim dnom pri $17.595 in prvo resistance linijo, pri $25.500. Prav znotraj tega območja se giblje BTC. Ker gre za precej obsežno območje, znamo vsaj nekaj tednov ali celo mesecev, spremljati dokaj velike odboje in tudi korekcije, a dejstvo je, da je to obdobje, kjer je konsolidacija nekaj normalnega in tudi dobrega – več o tem v prihajajoči Premium analizi.

Razumem pa, da takšno gibanje deluje dolgočasno in tudi stresno, saj daje občutek negotovosti, a po drugi strani daljša konsolidacija pomeni tudi ustvarjanje močnejšega supporta.

Ključna kratkoročna območja BTC, ki jih moramo poznati

Bikom je žal zmanjkalo moči, zato je BTC prešel v manjšo korekcijo. Aktualna support linija pri okoli $20.500 je za enkrat uspela obraniti prodajni pritisk, kar je za sedaj BTC zadržalo znotraj ascending channel trend linij (oranžni liniji). Izdatnejšega nakupnega voluma še ni, zaradi česar BTC za enkrat ohranja položaj tik nad support območjem.

Prva linija, na katero bi želel opozoriti, je $22.500, torej spodnja oranžna trend linija. V kolikor bo BTC v naslednjih urah ali nekaj dnevih izgubil ta support, sledi korekcija do območja $19.300, kjer se nahaja precej močan support s precejšnjim številom nakupnih naročil. Za enkrat sicer kaže, da BTC uspeva ohranjati trenutni support, a če pogledate pozorno vidite, da je BTC na 1D intervalu tvoril bear flag. Danes se zaključuje tudi teden in v kolikor BTC ne bo kmalu pokazal nekaj več moči, kar pomeni, da bi se pozicioniral vsaj nad resistance linijo $22.500 (modra linija), potem zna priti do realizacije 1D bear flaga, kar bi pomenilo korekcijo skoraj natančno do support linije $19.300.

Še eno korekcijsko območje bi omenil, to je območje trenutnega dna, pri $17.592. Trenutno ne kaže, da bomo šli tako globoko, vsaj v naslednjih urah ali nekaj dnevih ne, kljub temu pa je to eno najpomembnejših support linij. Prvič, ker gre za aktualno dno in posledično vedno obstaja možnost re-testa dna, drugič, ker bi popustitev te support linije pomenila korekcijo do območja $10.500-$13.500. A kot rečeno, tako globoko še nismo, zato trenutno spremljam le dva supporta in sicer aktualnega pri $21.500 in support pri $19.300. Dokler se BTC ne pozicionira vsaj nad $22.500 resistance linijo in jo spremeni v support, toliko časa obstaja povečana verjetnost nadaljevanja korekcije.

Zelo ozko območje nakupnih in prodajnih naročil

Zelo zanimiv je tudi pogled na nakupna naročila. Kot lahko vidimo iz spodnjega prikaza, gre za zelo ozko območje, kar nakazuje na precejšnjo negotovost trgovalcev. Zaključuje se teden, kmalu pa tudi mesec, kar pomeni precej negotovosti, še posebej, kar bomo zakorakali v mesec september, ki je tradicionalno slab mesec.

A če se za hip ustavimo pri prikazanih naročilih lahko vidimo, da se največ nakupnih naročil v trenutnem območju nahaja med $21.350 in $21.430, največ prodajnih pa med $21.450 in $21.600. Torej zelo ozek okvir, žal pa število prodajnih naročil raste nekoliko hitreje.

Še pogled na donos BTC po mesecih skozi leta. Kot lahko vidimo, je september izrazito negativen mesec za BTC, saj je le ta zgolj dvakrat (2x) končal v zelenem. A v tem bear marketu je BTC že mnogokrat presenetil in pokazal, da mnogi pretekli indikatorji ne držijo, zato je možno, da bo podobno storil tudi v mesecu september, a za enkrat izgled žal ni najboljši. Počakajmo.

BTC na 1W intervalu tvori veliko bearish engulfing svečko

Teden se sicer še ni zaključil, ostaja še nekaj ur, a BTC na 1W intervalu tvori precej veliko bearish engulfing svečko, kar pomeni, da je telo aktualne svečke negativno in mnogo večje, od telesa predhodne svečke, ki je bila pozitivna. To navadno napoveduje prihod negativnega obdobja, kar pomeni, da bi prehod v september lahko pričeli negativno. Tedna še ni konec, poleg tega pa omenjeni trend ni vedno čisto natančen, tako da izjeme kljub temu niso tako redke. A kot rečeno, počakajmo – pripravljeni.

WMA200

Kot večkrat izpostavljeno v preteklih analizah, je BTC izgubil tedenski WMA200 support, kar je zaskrbljujoče. Trenutno se omenjena trend linija nahaja tik pod $23.050 in želel bi si, da se BTC ponovno pozicionira nad to trend linijo, saj bi to nakazovalo prevzem dominance s strani bikov. A kot rečeno, ne bo lahko, predvsem zaradi neodločnosti kupcev, prihajajočega septembra, ki je tradicionalno slab mesec in bearish engulfing svečke, ki se izrisuje na 1W intervalu in navadno nakazuje povečan prodajni pritisk.

Tudi Ethereum v fazi povečanega prodajnega pritiska

ETH je sledil BTC in tudi sam, po precej lepi rasti, prešel v korekcijo. Tudi ta je še vedno v okvirih normale. Je pa nekoliko zaskrbljujoče, saj je tudi ETH, na 1W intervalu, tvoril bearish engulfiing svečko, kar pomeni, da bo tudi njegovo gibanje v prihodnjih dnevih in tednih, precej vezano na gibanje BTC. Tedna sicer še ni konec, zato bo potrebno počakati še nekaj ur, za potrditev tega trenda. Opozoriti pa želim, da ima ETH na 1W intervalu (RSI) precej več prostora za nadaljnjo korekcijo, kot BTC, zato kupcem ETH svetujem še dodatno previdnost. 

Cup & handle in ključna območja

Kljub korekciji, ETH na 1D intervalu še vedno tvori zelo bullish trend vzorec t.i. cup & handle, ki je na spodnjem grafu prikazan z modro linijo. Trenutno se ETH nahaja natanko nad pomembnim support območjem med $1520 in $1580, kar pomeni, da je cup & handle trend vzorec še vedno aktualen, ne sme pa ETH izgubiti omenjenega support območja. V kolikor bi v naslednjih dnevih prišlo do dovolj nakupne moči in posledično do potrditve omenjenega trend vzorca (ETH mora prebiti resistance linijo pri $1980 – rdeča linija), bi bila target linija ETH pri $2400 (oranžna črtkasta linija). Glede na trenutne indikatorje, nikakor ne bo lahko.

V primeru, da bi ETH izgubil trenutni support, kar bo znano v nekaj dnevih, sta ključni dve support liniji. Prva pri $1430 in druga, spodnja, pri $1220.

Tudi ETH nakazuje tvorbo bear flaga

Podobno kot BTC, tudi ETH na 1D intervalu nakazuje potencialno tvorbo bear flaga, kar poleg bearish engulfing svečke na 1W intervalu, še dodatno kaže na povečan prodajni pritisk, ki bi lahko sledil proti koncu meseca in v začetku septembra. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, bi v primeru realizacije bear flaga, target linija bila nekje med $1380 in $1430.

Zaključek

Trg je v pričakovanju zaključka meseca in potencialnega povečanega prodajnega pritiska, zato tudi izjemno omejeno število nakupnih naročil. BTC trenutno stoji nekoliko bolje kot ETH in mnogi altcoini, a v obeh primerih se tvorijo indikatorji, ki kličejo po pozornosti. Trenutni indikatorji sicer (še) ne kažejo novih rekordnih korekcij, nakazujejo pa verjetnost, da trenutna korekcija še ni zaključena, a bo vsaj v naslednjem obdobju, najverjetneje ostala znotraj konsolidacijskega območja. Trend se sicer lahko hitro obrne v pozitivno smer, a trenutno manjkajo predvsem nakupna naročila, kar trg drži v negotovosti. Morda ta naročila vseeno pridejo v naslednjih dnevih. Počakajmo, a trenutni indikatorji kličejo po previdnosti. Predvsem pazite, v kolikor primarno ali izključno trgujete z altcoini.

Trg BTC in altcoinov je še vedno v fazi, ki je ena najbolj primernih za nakup, a vseeno se morate zavedati, da konsolidacijsko območje pomeni tudi precejšnje nihanje, zato bi, v kolikor trgujete na bolj kratkih intervalih, nekoliko počakal z vstopom in počakal na potrditev trenda.

 

Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. Vse navedene informacije so zgolj informativne narave. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz,  je na voljo naša premium storitev, Kriptokrat Premium. Kriptokrat Premium vam večkrat dnevno ponuditi dodatne informacije, analize, trgovalne nasvete in opozorila, s pomočjo katerih lahko dodatno optimizirate svoje trgovanje in izboljšate ROI, sedaj za zgolj 50 EUR/leto, namesto 75 EUR!

Predhodnji članek

Zakaj si ne želim (pre)hitrega in velikega odboja BTC, ali nas čaka še en black swan dogodek in kdaj lahko pričakujemo ponovni bull market (PREMIUM)

Naslednji članek

Sta Bitcoin in trg že dosegla dno? Je Bitcoin dobra naložba za čas recesije in kako globoka globalna kriza se izrisuje? (PREMIUM)

error: Vsebina je zaščitena!