Analiza možnih in realnih korekcij BTC, ter njihova verjetnost (PREMIUM)

Pred časom sem že objavil obširnejše analize glede možnega gibanja BTC, a ker je bilo kar nekaj vprašanj povezano s tem, sem pripravil nekoliko bolj poglobljen pogled potencialnega gibanja BTC v prihajajočem obdobju (nekaj tednov do okvirno 3 mesece). Pričujoča analiza je usmerjena predvsem v analizo možnih korekcijskih območij, do katerih realno lahko pride v prihajajočem obdobju. Na tej točki želim poudariti, da gre zgolj za pogled in oceno, nikakor ne želim trditi, da bo do teh korekcij prišlo, a glede na poplavo informacij, ki krožijo po spletu, sem se odločil narediti kar se da realno oceno korekcij. Prav tako naj povem, da nihče natanko ne ve, ali bo do njih prišlo in kakšne bodo, lahko se zanašamo le na zgodovinske podatke in tehnične indikatorje.

Ker analiza zajema zelo široko območje, moramo razumeti, da do tovrstnih korekcij lahko pride predvsem iz dveh razlogov:

a. Narava cikličnega gibanja BTC (normalne korekcije, do katerih prihaja intervalno)

b. Zunanji in nepredvidljivi vplivi v smislu FUD novic in geo-političnih dogodkov

Dogajanje pod točko a. lahko napovemo dovolj natančno, saj gre za ciklično dogajanje trga, kot so npr. 4 letni bull/bear intervali in podobno. Žal pa dogodke pod točko b. ne moremo napovedati, zato je pomembno, da redno spremljamo globalno dogajanje in ostanemo prilagodljivi v smislu strategije. Današnja analiza bo v večini upoštevala dejavnike iz točke a., dejavnike iz točke b. pa bo skušala le delno vključiti v oceno, saj gre, kot že omenjeno, za nepredvidljive dogodke.

Fibonacci makro analiza

Začnimo z uporabo enega najbolj uporabnih indikatorjev in orodij Fibonacci grafa, ki z uporabo Fib števil izjemno natančno določa območja, ki so v gibanju določene vrednosti ključna in pri katerih najpogosteje prihaja bodisi do korekcij, bodisi do odboja vrednosti.

Fib analiza 1W intervala za makro obdobje nam pokaže prva ključna območja, potencialnega gibanja BTC. Prvo območje, na katerega moramo biti pozorni, v smislu globine korekcij, je območje $36.000, o katerem sem že pisal. Natančneje, gre za območje $36.553 oz. za Fib območje 50%. To je območje, katerega spremljam tudi trenutno in v danem trenutku obstaja realna in povečana možnost, da BTC to območje doseže, v kolikor trenutna support linija pri $38.200, ne bi zdržala.

Območju $36.553 sledi eno najbolj pomembnih območij in po moji trenutni oceni, glede na tehnične indikatorje, tudi zadnje korekcijsko območje, v kolikor ne bo prišlo do zapolnitve CME gapa, o tem nekoliko kasneje. Gre za t.i. golden pocket območje (Fib 0,618-0,65), med $26.775 in $28.861. To je območje t.i. dna lanskega leta, čemur je sledil odboj do novega ATH.

Da gre za ključno območje, ki predstavlja najverjetnejše dno, potrjujejo mnogi dogodki in indikatorji, katere navajam v nadaljevanju.

Temu območju sledi še eno območje, to je korekcijsko območje $17.910 (Vib 0,786). Gledano teoretično, obstaja še nižje korekcijsko območje pri okoli $10.000 in tudi nižje, a ta območja so realna zgolj teoretično, praktično nikakor ne, razen v primeru popolnega globalnega ekonomskega kolapsa, ali globalne prepovedi BTC.

Zakaj je območje $26.775 in $28.861 najverjetnejše dno?

Omenjeno območje se pojavlja skozi večino ključnih indikatorjev, prav tako pogled na makro BTC trend pokaže, da BTC vse od januarja 2021, ni bil nižje. Gre torej za izjemno močno support linijo, katera igra absolutno dominantno vlogo, zato moramo biti nanjo še kako pozorni.

Območje supporta potrjuje tudi BTC log growth analiza makro trenda (graf spodaj). Pogled na graf skozi vsa leta obstoja BTC pokaže, da BTC nikoli, razen v enem primeru, kot je razvidno iz grafa spodaj, tudi na dnu preteklih bear marketov, ni prešel pod spodnjo linijo indikatorja. Edini primer, ko je do tega prišlo, je bil t.i. black swan dogodek marca 2020, ko je prišlo do t.i. covid krize.

Če zaupamo zgodovine, ki se v finančnem svetu redno (a ne vedno) ponavlja, potem vidimo, da bi korekcija BTC do spodnje linije indikatorja, predstavljala vrednost $28.758, kar sovpada z že prej omenjenim golden pocket območjem. Vzemimo pa vseeno skrajni scenarij, kot se je zgodil marca 2020, kar pomeni, da bi v naslednjih mesecih bili priča izrednim globalnim dogodkom, ki bi sprožili enako, 50% nadaljnjo korekcijo kot meseca marca 2020, potem bi bilo korekcijsko dno pri okoli $14.550. Ta možnost sicer obstaja, a je realno trenutno zelo majhna.

Korekcija za zapolnitev odprtega CME gapa

Mnogo bolj realna, a v tem trenutku še vedno manj verjetna korekcija, bi bila korekcija v območje $24.620 – $26.155, kjer ostaja nezapolnjen CME gap. Znano je, da BTC navadno zapolni odprte gape, a ne vedno. To stori v 90% primerov. Vsekakor to ne pomeni, da bomo priča takšni korekciji že v prihodnih tednih ali nekaj mesecih, čisto možno je, da bo gap zapolnjen ob prehodu v dejanski bear market cikel, ali pa morda nikoli ne bo.

Bear market in MA200 trend linija

Podobno kot makro BTC log growth analizo, lahko za identifikacijo potencialnih korekcijskih območij, uporabimo tudi MA200 trend linijo. Pregled vseh bear marketov pokaže, da v njih BTC doseže MA200 linijo, ki predstavlja nekakšno dno. Če pogledamo graf na 1W intervalu (graf spodaj), potem vidimo, da MA200 trend linija leži v območju tik nad $20.000, to je pri $20.356.

Povzetek

Skozi analizo je bilo izpostavljenih kar nekaj območij. Naj še enkrat ponovim, da gre za vsa potencialna in realna območja, a nikakor ne trdim, da bo do teh korekcij prišlo. Želim le opozoriti na možnost in potencial, da se lahko pripravimo in prilagodimo strategijo trgovanja.

Kratkoročno sta ključni korekcijski območji in support liniji $38.200 in $36.553. Od tu dalje sledi še nekaj support linij, a danes govorimo o korekcijskih območjih. Ključno korekcijsko območje se nahaja med $26.775 in $28.861 (golden pocket). Glede na zgoraj navedena dejstva ocenjujem, da gre za skrajno korekcijsko območje oziroma dno tega bull runa.

Dokler smo v bull runu, nižje najverjetneje ne bomo šli, saj bi to nedvomno pomenilo prehod v bear market, v katerem sta ključni dve korekcijski območji. Prvo je t.i. BTC CME gap območje $24.620 – $26.155, katero bo najverjetneje zapolnjeno v fazi prehoda v bear market, drugo območje pa je najverjetnejše dno bear marketa, območje MA200 trend linije, v območju $20.000. 

 

Gre za osebno mnenje, ki ni finančni nasvet, pred trgovanjem pa ne pozabite opraviti tudi lastne analize.

Predhodnji članek

ETH/USDT – Tehnična analiza

Naslednji članek

BTC/USD – Tehnična analiza in vpliv geopolitičnega dogajanja na trg

error: Content is protected !!